Young Manager

Integracja dla firm

Szkolenie pozwalające przygotować się w krótkim czasie do pełnienia roli lidera grupy. Poznanie kluczowych kompetencji, zadań i zachowań, które uczestnik musi wdrożyć aby móc swobodnie zarządzać zespołem.

 • Przygotowanie się w krótkim czasie do pełnienia roli lidera / osoby zarządzającej.
 • Wyćwiczenie sprawdzonych narzędzi kierowania zespołem.
 • Wdrażanie poznanych technik i metod bezpośrednio w swojej pracy.
 • Minimalizacja ryzyka popełniania błędów.
 • Korzystanie z różnych stylów zarządzania zespołem adekwatnie do sytuacji i pracownika.
 • Świadome budowanie autorytetu przywódcy.
 • Zwiększenie świadomości i odpowiedzialności na stanowisku menedżera.
 • Zapoznanie się z narzędziami poprawiającymi efektywność zarządzania zespołem.
 • Zwiększenie skuteczności i efektywności działań menedżerskich.
 • Omawianie technik tylko na przypadkach mających miejsce w firmie i wybranie tych, które najlepiej sprawdzą się w środowisku zawodowym uczestnika.
+ Cele szkolenia Young Manager
 • Przygotowanie się w krótkim czasie do pełnienia roli lidera / osoby zarządzającej.
 • Wyćwiczenie sprawdzonych narzędzi kierowania zespołem.
 • Wdrażanie poznanych technik i metod bezpośrednio w swojej pracy.
 • Minimalizacja ryzyka popełniania błędów.
 • Korzystanie z różnych stylów zarządzania zespołem adekwatnie do sytuacji i pracownika.
 • Świadome budowanie autorytetu przywódcy.
+ Korzyści ze szkolenia Young Manager
 • Zwiększenie świadomości i odpowiedzialności na stanowisku menedżera.
 • Zapoznanie się z narzędziami poprawiającymi efektywność zarządzania zespołem.
 • Zwiększenie skuteczności i efektywności działań menedżerskich.
 • Omawianie technik tylko na przypadkach mających miejsce w firmie i wybranie tych, które najlepiej sprawdzą się w środowisku zawodowym uczestnika.