Wioska indiańska

Development Center

Gra przebiega według scenariusza budowy wioski indiańskiej. W wiosce mają zamieszkać trzy lub cztery plemiona (w zależności od liczby uczestników).

Podział ról w grze:
Indianie – mieszkańcy wioski.
Wodzowie.
Szamani (każda grupa Indian ma swojego szamana).

Trenerzy HSB – wspierają, odpowiadają na techniczne pytania uczestników gry. Jednak decyzje i rozwiązania problemów zadawanych w trakcie gry podejmują sami uczestnicy. Scenariusz gry jest bogaty w wyzwania i problemy do rozwiązania. Formuła gry powoduje, że rozwiązania przychodzą znacznie łatwiej.

Odwołujemy się do tego w podsumowaniu gry, gdy pokazujemy, jakie efekty osiągnęli uczestnicy, rozwiązując trudne zadania, posiadając niewielką ilość informacji i będąc często pod presją czasu.

 • Integracja pracowników z firmą.
 • Promowanie wartości firmy i szukanie wspólnych mianowników do wartości indywidualnych uczestników gry.
 • Trening umiejętności współpracy w zespole pod presją czasu.
 • Trening podejmowania decyzji.
 • Trening umiejętności rozwiązywania problemów i brania odpowiedzialności za podjętą decyzję.
 • Doświadczenie i obserwacja pozytywnych efektów wspólnej pracy i zachowań promujących wartości firmy poprzez ambitne stawianie czoła zadaniom, odpowiedzialności za zespół i decyzje, wartości etycznych działań.
 • Poznanie narzędzi:
  – efektywnego zarządzania czasem,
  – skutecznego rozwiązywania problemów.
+ Cele gry
 • Integracja pracowników z firmą.
 • Promowanie wartości firmy i szukanie wspólnych mianowników do wartości indywidualnych uczestników gry.
 • Trening umiejętności współpracy w zespole pod presją czasu.
 • Trening podejmowania decyzji.
 • Trening umiejętności rozwiązywania problemów i brania odpowiedzialności za podjętą decyzję.
+ Korzyści z gry
 • Doświadczenie i obserwacja pozytywnych efektów wspólnej pracy i zachowań promujących wartości firmy poprzez ambitne stawianie czoła zadaniom, odpowiedzialności za zespół i decyzje, wartości etycznych działań.
 • Poznanie narzędzi:
  – efektywnego zarządzania czasem,
  – skutecznego rozwiązywania problemów.