sidebar

Obszar badawczy to propozycja działań umożliwiających dokonanie diagnozy sytuacji na podstawie, zgromadzonych w rzetelny sposób, danych.

 

Badanie może zostać przeprowadzone wewnątrz organizacji i mieć za cel określenie poziomu satysfakcji pracowników, potrzeb szkoleniowych, efektywności podjętych działań rozwojowych czy standardów obsługi Klienta. Badania mogą również dotyczyć środowiska zewnętrznego organizacji i elementów tj. satysfakcji Klienta.

 

Wybór rodzaju badania zależy od jego celu – do czego mają zostać wykorzystane zgromadzone informacje.

Nie realizujemy projektów, które są niezgodne z etyką biznesową.

Uważamy, że Klient powinien płacić za konkretny efekt projektu, dlatego przywiązujemy bardzo dużą uwagę do standardów naszej pracy oraz do relacji z Klientem, by móc zrozumieć Jego oczekiwania.

 

Nasi Klienci to firmy o różnej wielkości, z różnych branż, z unikatową historią i zawsze innymi oczekiwaniami i jednocześnie celami do osiągnięcia. To wszystko sprawia, że każdy projekt traktujemy jako odrębny od początku do końca, by połączyć oczekiwania, zamierzone efekty z możliwościami, jakie niesie nam organizacja i nasze bogate doświadczenie.

Badanie efektywności procesów HR

Wydatki poniesione na szkolenia i inne działania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi traktowane są często wyłącznie jak koszty pomniejszające wynik finansowy. Rzadko myśli się o nich w kategoriach inwestycji.

 

Istotnym powodem, dla którego tak się dzieje jest fakt, że w firmie brakuje wiedzy i narzędzi do tego, by móc dowieść o zwrotności i korzyściach płynących z działań i programów podejmowanych w obszarze funkcji personalnej.

 • Identyfikacja obszarów HR lub programów do pomiaru dzięki diagnozie organizatorskiej
 • Ocena efektywności funkcji personalnej lub jej fragmentu za pomocą odpowiednio dobranej metody
 • Sformułowanie zaleceń dla działu HR w organizacji w kierunku podnoszenia efektywności prowadzonych działań
 • Informacje na temat mocnych i słabych stron funkcji personalnej
 • Informacje o efektach generowanych przez dział personalny
 • Informacje na temat poziomu zwrotności inwestycji w HR
 • Rekomendacje w kierunku doskonalenia funkcji personalnej w firmie
+ CZYM JEST BADANIE

Wydatki poniesione na szkolenia i inne działania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi traktowane są często wyłącznie jak koszty pomniejszające wynik finansowy. Rzadko myśli się o nich w kategoriach inwestycji.

 

Istotnym powodem, dla którego tak się dzieje jest fakt, że w firmie brakuje wiedzy i narzędzi do tego, by móc dowieść o zwrotności i korzyściach płynących z działań i programów podejmowanych w obszarze funkcji personalnej.

+ CELE BADANIA
 • Identyfikacja obszarów HR lub programów do pomiaru dzięki diagnozie organizatorskiej
 • Ocena efektywności funkcji personalnej lub jej fragmentu za pomocą odpowiednio dobranej metody
 • Sformułowanie zaleceń dla działu HR w organizacji w kierunku podnoszenia efektywności prowadzonych działań
+ KORZYŚCI Z BADANIA
 • Informacje na temat mocnych i słabych stron funkcji personalnej
 • Informacje o efektach generowanych przez dział personalny
 • Informacje na temat poziomu zwrotności inwestycji w HR
 • Rekomendacje w kierunku doskonalenia funkcji personalnej w firmie