Ścieżki karier

Obszar oceny i rozwoju pracowników zawiera rozwiązania, które pozwalają na określenie i rozwinięcie potencjału zespołu w skali działu jak np. obliczenie kluczowych wskaźników efektywności lub całej organizacji – ocena pracownicza, zaplanowanie ścieżek karier czy wdrożenie programu zarządzania talentami.

 

Poniżej prezentujemy więcej informacji dotyczących każdego rozwiązania oferowanego przez HSB w ramach oceny i rozwoju pracowników. Pokrótce opisane zostało samo rozwiązanie, cel jego zastosowania oraz korzyści z wdrożenia zarówno dla organizacji / pracodawcy, jak i pracownika.

ocena i rozwoj pracownikow sp

Ścieżki karier

Tworzą mierzalne wskaźniki

Zbudowanie ścieżek karier pozwala na zdefiniowanie konkretnych wymogów dotyczących czasu i poziomu osiągnięć dla kolejnych etapów rozwoju kariery pracownika w firmie.

Zwiększają motywację

Poprzez stworzenie jasno postawionych celów stworzenie ścieżek karier motywuje pracowników do ich osiągania, a w efekcie do bardziej wydajnej pracy.

Zmniejszają koszty

Poprzez awanse i rekrutacje wewnętrzne organizacja ponosi mniejsze koszty finansowe i czasowe związane z poszukiwaniem oraz wdrażaniem nowych pracowników. Skraca się również okres adaptacji pracownika.