Opisy stanowisk

Opis stanowiska jest dokumentem definiującym sens, wagę i zakres danego stanowiska, oraz jego umiejscowienie w strukturze firmy. Odzwierciedla realne czynności wykonywane na stanowisku, ścieżki kontaktów potrzebnych do płynnego realizowania podstawowych zadań, a także precyzuje uprawnienia i obszary odpowiedzialności oraz informuje, jakie cechy musi posiadać pracownik, aby poradzić sobie z zadaniami i odpowiedzialnością na danym stanowisku (profil kompetencyjny).

Opisy stanowisk

Właściwie stworzony opis stanowiska pracy pozwala na identyfikację pracodawcy i podjęcie działań mających na celu pozyskanie pracowników.

 

Kompetencyjne opisy stanowisk to podstawowe narzędzie HR wykorzystywane w wielu obszarach zarządzania ludźmi począwszy od rekrutacji kandydatów i adaptacji nowych pracowników, poprzez ocenę pracy, a na planowaniu polityki wynagrodzeń na podstawie wartościowania skończywszy.

 • Stworzenie spójnej strategii personalnej w firmie
 • Wystarndaryzowanie dokumentacji HR oraz tworzenie strategii HR jako spójnego zestawu powiązanych ze sobą systemów (system szkoleń, system ocen, system motywacyjny, ścieżki karier, etc.)
 • Budowa struktury organizacyjnej
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Budowanie systemu okresowych ocen pracowników (SOOP)
 • Uporządkowanie struktury organizacyjnej firmy i procesów w niej zachodzących
 • Stworzenie bazy wiedzy o stanowiskach w firmie do kolejnych systemów HR, które planuje wdrażać firma
 • Spójność w dokumentacji kadrowej
 • Precyzyjne i klarowne określenie wymagań stawianych pracownikom, co ułatwia i przyspiesza także proces rekrutacji
 • Mapa uprawnień, odpowiedzialności i komunikacji w strukturze firmy
 • Łatwość w budowaniu systemu wynagrodzeń, systemu motywacyjnego oraz ścieżek karier dzięki określeniu celu stanowiska oraz zadań i ich priorytetów
+ CZYM JEST OPIS STANOWISKA

Właściwie stworzony opis stanowiska pracy pozwala na identyfikację pracodawcy i podjęcie działań mających na celu pozyskanie pracowników.

 

Kompetencyjne opisy stanowisk to podstawowe narzędzie HR wykorzystywane w wielu obszarach zarządzania ludźmi począwszy od rekrutacji kandydatów i adaptacji nowych pracowników, poprzez ocenę pracy, a na planowaniu polityki wynagrodzeń na podstawie wartościowania skończywszy.

+ CELE WDROŻENIA OPISÓW
 • Stworzenie spójnej strategii personalnej w firmie
 • Wystarndaryzowanie dokumentacji HR oraz tworzenie strategii HR jako spójnego zestawu powiązanych ze sobą systemów (system szkoleń, system ocen, system motywacyjny, ścieżki karier, etc.)
 • Budowa struktury organizacyjnej
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Budowanie systemu okresowych ocen pracowników (SOOP)
+ KORZYŚCI Z WDROŻENIA OPISÓW
 • Uporządkowanie struktury organizacyjnej firmy i procesów w niej zachodzących
 • Stworzenie bazy wiedzy o stanowiskach w firmie do kolejnych systemów HR, które planuje wdrażać firma
 • Spójność w dokumentacji kadrowej
 • Precyzyjne i klarowne określenie wymagań stawianych pracownikom, co ułatwia i przyspiesza także proces rekrutacji
 • Mapa uprawnień, odpowiedzialności i komunikacji w strukturze firmy
 • Łatwość w budowaniu systemu wynagrodzeń, systemu motywacyjnego oraz ścieżek karier dzięki określeniu celu stanowiska oraz zadań i ich priorytetów