Zarządzanie wiedzą w organizacji

Zarządzanie wiedzą w organizacji ma wpływ zarówno na rozwój firmy, jak i na zwiększenie wiedzy pracowników, którzy mogą zasięgać wieloletniego doświadczenia byłych i obecnych pracowników firmy. Pozwala to na bardziej efektywną pracę, zwiększa potencjał kadrowy, a tym samym wartość firmy.

 

Podczas szkolenia pokazujemy i uświadamiamy uczestnikom, czym jest wiedza i jak należy nią zarządzać, aby budować organizację uczącą się oraz jak stwarzać warunki do wymiany wiedzy w organizacji.

Zarządzanie wiedzą to ogół działań mających na celu identyfikację, zachowanie, upowszechnienie i wykorzystanie wiedzy jawnej oraz ukrytej pracowników w celu podniesienia jakości i efektywności ich pracy.

 

Współczesne przedsiębiorstwa postrzegają koncepcję zarządzania wiedzą jako jeden z istotnych elementów budowania przewagi konkurencyjnej. Wprowadzanie nowych produktów, ciągłe doskonalenie procesów oraz inne dotychczas stosowane metody i strategie zdobywania przewagi konkurencyjnej tracą na skuteczności, ponieważ zarówno produkty, jak i procesy łatwo jest skopiować i dostosować do potrzeb konkurencyjnych przedsiębiorstw.

 

Inaczej jest z wiedzą, która nie dezaktualizuje się w tak szybkim stopniu, można z niej korzystać bez ograniczeń i poszerzać ją o kolejne wątki tematyczne. Jest to możliwe dzięki zbudowaniu w firmie systemu informacyjno-komunikacyjnego promującego zarządzanie wiedzą i związaną z nim wymianę dobrych praktyk.

 • Przedstawienie koncepcji organizacji uczącej się, w której zarządza się wiedzą
 • Znajomość barier przed dzieleniem się wiedzą
 • Poznanie metod i narzędzi kreowania wiedzy, dzielenia się nią oraz pogłębienia jej
 • Znajomość zasad instruktażu stanowiskowego
 • Poznanie metodologii i narzędzi stosowanych w coachingu menedżerskim, nabycie praktycznych umiejętności w tym zakresie
 • Przyswojenie zasad mentoringu i narzędzi wspierających zarządzanie oraz dzielenie się wiedzą
 • Sztuka prowadzenia zebrań w celu dzielenia się wiedzą
 • Znajomość zasad tworzenia raportów i notatek służbowych

DLA PRACODAWCY

 • podniesienie efektywności wynikających z prawidłowo wdrożonych projektów
 • zmniejszenie liczby dublowanych przez pracowników zadań
 • lepsze wykorzystanie technologii i posiadanych zasobów
 • szybsze i sprawniejsze działanie pracowników, a przez to całej organizacji
 • większa wydajność skutkująca osiąganiem lepszych rezultatów
 • lepiej wydatkowane środki przeznaczone na działania operacyjne i rozwój pracowników
 • minimalizacja utraty szans biznesowych w firmie
 • optymalne wykorzystanie potencjału firmy

DLA PRACOWNIKA

 • wiedza z zakresu zarządzania wiedzą w organizacji
 • znajomość metod gromadzenia wiedzy i doświadczenia w organizacji oraz zarządzania wiedzą na poziomie pracownika i zespołu
 • skrócenie czasu potrzebnego na podejmowanie decyzji
 • większe możliwości rozwoju zawodowego
 • znajomość zasad funkcjonowania i narzędzi mentoringu i coachingu menedżerskiego
 • znajomość zasad funkcjonowania instruktażu stanowiskowego
 • umiejętność sporządzania raportów i notatek służbowych
+ Czym jest zarządzanie wiedzą w organizacji

Zarządzanie wiedzą to ogół działań mających na celu identyfikację, zachowanie, upowszechnienie i wykorzystanie wiedzy jawnej oraz ukrytej pracowników w celu podniesienia jakości i efektywności ich pracy.

 

Współczesne przedsiębiorstwa postrzegają koncepcję zarządzania wiedzą jako jeden z istotnych elementów budowania przewagi konkurencyjnej. Wprowadzanie nowych produktów, ciągłe doskonalenie procesów oraz inne dotychczas stosowane metody i strategie zdobywania przewagi konkurencyjnej tracą na skuteczności, ponieważ zarówno produkty, jak i procesy łatwo jest skopiować i dostosować do potrzeb konkurencyjnych przedsiębiorstw.

 

Inaczej jest z wiedzą, która nie dezaktualizuje się w tak szybkim stopniu, można z niej korzystać bez ograniczeń i poszerzać ją o kolejne wątki tematyczne. Jest to możliwe dzięki zbudowaniu w firmie systemu informacyjno-komunikacyjnego promującego zarządzanie wiedzą i związaną z nim wymianę dobrych praktyk.

+ Cele zarządzania wiedzą w organizacji
 • Przedstawienie koncepcji organizacji uczącej się, w której zarządza się wiedzą
 • Znajomość barier przed dzieleniem się wiedzą
 • Poznanie metod i narzędzi kreowania wiedzy, dzielenia się nią oraz pogłębienia jej
 • Znajomość zasad instruktażu stanowiskowego
 • Poznanie metodologii i narzędzi stosowanych w coachingu menedżerskim, nabycie praktycznych umiejętności w tym zakresie
 • Przyswojenie zasad mentoringu i narzędzi wspierających zarządzanie oraz dzielenie się wiedzą
 • Sztuka prowadzenia zebrań w celu dzielenia się wiedzą
 • Znajomość zasad tworzenia raportów i notatek służbowych
+ Korzyści ze szkolenia z zarządzania wiedzą w organizacji

DLA PRACODAWCY

 • podniesienie efektywności wynikających z prawidłowo wdrożonych projektów
 • zmniejszenie liczby dublowanych przez pracowników zadań
 • lepsze wykorzystanie technologii i posiadanych zasobów
 • szybsze i sprawniejsze działanie pracowników, a przez to całej organizacji
 • większa wydajność skutkująca osiąganiem lepszych rezultatów
 • lepiej wydatkowane środki przeznaczone na działania operacyjne i rozwój pracowników
 • minimalizacja utraty szans biznesowych w firmie
 • optymalne wykorzystanie potencjału firmy

DLA PRACOWNIKA

 • wiedza z zakresu zarządzania wiedzą w organizacji
 • znajomość metod gromadzenia wiedzy i doświadczenia w organizacji oraz zarządzania wiedzą na poziomie pracownika i zespołu
 • skrócenie czasu potrzebnego na podejmowanie decyzji
 • większe możliwości rozwoju zawodowego
 • znajomość zasad funkcjonowania i narzędzi mentoringu i coachingu menedżerskiego
 • znajomość zasad funkcjonowania instruktażu stanowiskowego
 • umiejętność sporządzania raportów i notatek służbowych