Zarządzanie talentami

Zarządzanie talentami jest pojęciem dość dobrze rozpoznawalnym w firmach, jednak również i często mylnie definiowanym. Wiele mówi się o tym, iż to pracownicy są kapitałem firmy, a ich zaangażowanie świadczy o sukcesie poszczególnych działań w firmach. I rzeczywiście tak jest, o ile firma świadoma jest czynników na to wpływających.
Wdrażając program zarządzania talentami w firmie, należy to bardzo skrupulatnie zaplanować, dbając nie tylko o prawidłowy przebieg całego procesu, ale też o Pracowników, którzy będą brać udział w takim programie.

 

Niniejsze szkolenie pozwala na poznanie dobrych praktyk oraz narzędzi wspierających proces wdrażania zarządzania talentami. Dodatkowo wyczula uczestników szkolenia na możliwe do zaistnienia sytuacje, stanowiące zagrożenie dla efektów całego programu, co może wpływać negatywnie zarówno na wizerunek firmy, jak i na poziom zaangażowania pracowników w codziennej pracy.

Zarządzanie talentami obejmuje takie działania jak poszukiwanie, rekrutowanie, rozwój, docenianie oraz umacnianie pozycji pracowników o bardzo wysokim poziomie umiejętności i potencjału intelektualnego, oraz na efektywnym wykorzystaniu tych zdolności w celu realizacji strategii firmy.

 

Zarządzanie talentami daje firmie możliwość zbudowania modelu biznesowego napędzanego przez nowe pomysły i potencjał intelektualny, a dzięki temu daje szansę zdobycia przewagi konkurencyjnej.

 

Nadrzędnym celem zarządzania talentami jest pozyskiwanie najlepszych specjalistów z branży, niedoprowadzanie do utraty wykwalifikowanych pracowników oraz przyciąganie ambitnych absolwentów renomowanych uczelni wyższych.

 • Definiowanie talentu – dopasowanie do specyfiki funkcjonowania firmy
 • Identyfikacja talentów
 • Komunikowanie przebiegu programu z jednoczesnym dbaniem o dobro każdego z pracowników
 • Dobór odpowiednich narzędzi pomiaru kompetencji do programu zarządzania talentami, które to narzędzia korelują z celami firmy
 • Poznanie możliwych zagrożeń, jakie można napotkać przy realizacji programu oraz sposobów zapobiegania im

DLA PRACODAWCY

 • utrzymanie talentów w strukturach firmy
 • zwiększona lojalność i zaangażowanie pracowników
 • poprawa komunikacji wewnętrznej
 • synchronizacja strategii firmy z działaniami na niższych poziomach zarządzania
 • wzmocnienie pracy zespołowej
 • ograniczenie ryzyka luki pokoleniowej
 • efektywne i optymalne wykorzystanie budżetu na rozwój pracowników

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie konstrukcji efektywnego systemu zarządzania talentami
 • umiejętność definiowania i selekcjonowanie talentów oraz budowania efektywnych i efektownych programów rozwoju talentów
 • poznanie tajników sukcesu systemu zarządzania talentami w organizacji
 • rozwój wiedzy i umiejętności niezbędnych do opracowania i zarządzania talentami w organizacji
 • poznanie i trening narzędzi przydatnych w procesie zarządzania talentami
+ Czym jest zarządzanie talentami

Zarządzanie talentami obejmuje takie działania jak poszukiwanie, rekrutowanie, rozwój, docenianie oraz umacnianie pozycji pracowników o bardzo wysokim poziomie umiejętności i potencjału intelektualnego, oraz na efektywnym wykorzystaniu tych zdolności w celu realizacji strategii firmy.

 

Zarządzanie talentami daje firmie możliwość zbudowania modelu biznesowego napędzanego przez nowe pomysły i potencjał intelektualny, a dzięki temu daje szansę zdobycia przewagi konkurencyjnej.

 

Nadrzędnym celem zarządzania talentami jest pozyskiwanie najlepszych specjalistów z branży, niedoprowadzanie do utraty wykwalifikowanych pracowników oraz przyciąganie ambitnych absolwentów renomowanych uczelni wyższych.

+ Cele zarządzania talentami
 • Definiowanie talentu – dopasowanie do specyfiki funkcjonowania firmy
 • Identyfikacja talentów
 • Komunikowanie przebiegu programu z jednoczesnym dbaniem o dobro każdego z pracowników
 • Dobór odpowiednich narzędzi pomiaru kompetencji do programu zarządzania talentami, które to narzędzia korelują z celami firmy
 • Poznanie możliwych zagrożeń, jakie można napotkać przy realizacji programu oraz sposobów zapobiegania im
+ Korzyści ze szkolenia z zarządzania talentami

DLA PRACODAWCY

 • utrzymanie talentów w strukturach firmy
 • zwiększona lojalność i zaangażowanie pracowników
 • poprawa komunikacji wewnętrznej
 • synchronizacja strategii firmy z działaniami na niższych poziomach zarządzania
 • wzmocnienie pracy zespołowej
 • ograniczenie ryzyka luki pokoleniowej
 • efektywne i optymalne wykorzystanie budżetu na rozwój pracowników

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie konstrukcji efektywnego systemu zarządzania talentami
 • umiejętność definiowania i selekcjonowanie talentów oraz budowania efektywnych i efektownych programów rozwoju talentów
 • poznanie tajników sukcesu systemu zarządzania talentami w organizacji
 • rozwój wiedzy i umiejętności niezbędnych do opracowania i zarządzania talentami w organizacji
 • poznanie i trening narzędzi przydatnych w procesie zarządzania talentami