Zarządzanie szkoleniami

Pracownicy firm, mimo uczestnictwa w szkoleniach planowanych przez pracodawcę, często twierdzą, że to tylko strata czasu i pieniędzy. Uważają, że szkolenia nie wnoszą do ich pracy niczego nowego, więc z każdym wydarzeniem tracą zapał i chęć udziału w kolejnych szkoleniach. Do podobnych sytuacji dochodzi zwykle wówczas, gdy szkolenie lub ścieżki szkoleniowe planowane są bez uprzedniej analizy potrzeb lub prowadzone są przez niedoświadczonych trenerów, którzy nie potrafią zbudować autorytetu wśród uczestników.

 

Podczas szkolenia pokazujemy prawidłowy proces planowania i wyboru szkoleń tak, by były one naprawdę skuteczne i motywowały pracowników do codziennej pracy. Uczestnicy poznają analizę potrzeb szkoleniowych oraz proces organizowania i oceny efektywności szkoleń.

Szkolenie pracowników to podstawowy środek rozwoju kadr, a zarazem narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Środki, jakie pracodawca przeznacza na kształcenie pracowników traktowane są jako inwestycje w kształtowanie kultury organizacji, która decydująco wywiera wpływ na postawę i zachowanie pracowników, a w efekcie na efektywność przedsiębiorstwa.

 

Zarządzanie szkoleniami powinno obejmować trzy zasadnicze kwestie:

 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników wszystkich szczebli,
 • ułatwianie i pomoc w realizacji wprowadzanych w firmie zmian,
 • budowanie kultury organizacyjnej.

 

Dodatkowo system ten powinien uwzględniać integrację pracowników oraz propagowanie wspólnych postaw i wartości korzystnych dla organizacji.

 • Dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do opracowania strategii szkoleniowej
 • Wzmocnienie kompetencji z zakresu świadomego kreowania polityki szkoleniowej i budowania przewagi konkurencyjnej firmy
 • Przekazanie technik generowania nowych rozwiązań problemów firmy
 • Trening umiejętności profesjonalnego zarządzania procesami szkoleniowymi
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu rozwoju i kształcenia pracowników
 • Dostarczenie narzędzi zwiększających skuteczność zarządzania szkoleniami
 • Rozwój kompetencji działu szkoleń

DLA PRACODAWCY

 • precyzyjna diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz możliwość kontroli ich efektywności
 • zdobycie narzędzi niezbędnych do oceny skuteczności polityki szkoleniowej
 • optymalizacja kosztów programów rozwojowych
 • zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi
 • ukierunkowanie pracowników na wzrost jakości usług dla Klienta wewnętrznego i zewnętrznego, a w efekcie – wzmocnienie ich satysfakcji
 • wzrost skuteczności wdrażania zmian
 • budowanie kultury organizacyjnej o wysokim wskaźniku inteligencji emocjonalnej
 • wzrost wydajności i zadowolenia personelu

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność badania i analizowania potrzeb szkoleniowych firmy
 • poznanie zasad planowania i budżetowania szkoleń w przedsiębiorstwie
 • poznanie i trening zasad doboru i weryfikacji zleceniobiorców szkoleń
 • umiejętność dokonywania precyzyjnej ewaluacji szkoleń
 • znajomość procedury szkoleniowej oraz procedury tworzenia grup trenerów wewnętrznych
+ Czym jest zarządzanie szkoleniami

Szkolenie pracowników to podstawowy środek rozwoju kadr, a zarazem narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Środki, jakie pracodawca przeznacza na kształcenie pracowników traktowane są jako inwestycje w kształtowanie kultury organizacji, która decydująco wywiera wpływ na postawę i zachowanie pracowników, a w efekcie na efektywność przedsiębiorstwa.

 

Zarządzanie szkoleniami powinno obejmować trzy zasadnicze kwestie:

 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników wszystkich szczebli,
 • ułatwianie i pomoc w realizacji wprowadzanych w firmie zmian,
 • budowanie kultury organizacyjnej.

 

Dodatkowo system ten powinien uwzględniać integrację pracowników oraz propagowanie wspólnych postaw i wartości korzystnych dla organizacji.

+ Cele zarządzania szkoleniami
 • Dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do opracowania strategii szkoleniowej
 • Wzmocnienie kompetencji z zakresu świadomego kreowania polityki szkoleniowej i budowania przewagi konkurencyjnej firmy
 • Przekazanie technik generowania nowych rozwiązań problemów firmy
 • Trening umiejętności profesjonalnego zarządzania procesami szkoleniowymi
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu rozwoju i kształcenia pracowników
 • Dostarczenie narzędzi zwiększających skuteczność zarządzania szkoleniami
 • Rozwój kompetencji działu szkoleń
+ Korzyści z zarządzania szkoleniami

DLA PRACODAWCY

 • precyzyjna diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz możliwość kontroli ich efektywności
 • zdobycie narzędzi niezbędnych do oceny skuteczności polityki szkoleniowej
 • optymalizacja kosztów programów rozwojowych
 • zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi
 • ukierunkowanie pracowników na wzrost jakości usług dla Klienta wewnętrznego i zewnętrznego, a w efekcie – wzmocnienie ich satysfakcji
 • wzrost skuteczności wdrażania zmian
 • budowanie kultury organizacyjnej o wysokim wskaźniku inteligencji emocjonalnej
 • wzrost wydajności i zadowolenia personelu

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność badania i analizowania potrzeb szkoleniowych firmy
 • poznanie zasad planowania i budżetowania szkoleń w przedsiębiorstwie
 • poznanie i trening zasad doboru i weryfikacji zleceniobiorców szkoleń
 • umiejętność dokonywania precyzyjnej ewaluacji szkoleń
 • znajomość procedury szkoleniowej oraz procedury tworzenia grup trenerów wewnętrznych