Szkolenia dla coachów

Słowo coaching na tyle zadomowiło się w praktyce biznesowej, że nie jest tłumaczone na język polski. Ten angielski termin nie znalazł dobrego polskiego odpowiednika i dlatego też zadomowił się w oryginalnej formie w języku używanym wśród osób mających do czynienia ze szkoleniami.

 

Jeśli przyjrzymy się roli profesjonalnego trenera w sporcie, to znajdziemy wiele analogii z rolą coacha w biznesie – obaj zajmują się doskonaleniem umiejętności czy to sportowców, czy też pracowników. Obaj odpowiedzialni są za wyzwalanie motywacji u swoich podopiecznych. Obaj wreszcie dbają o ich rozwój – niczym dzisiejsze organizacje, bądź każdy z pracowników z osobna.

Coaching przyjmuje formę rozmowy, lecz jest to rozmowa szczególna. Coach mówi i słucha, mając na uwadze wcześniej określone cele. Kieruje nim chęć pomocy Klientowi między innymi w osiągnięciu stawianych sobie celów, rozwiązywaniu jego problemów, wyjaśnieniu, co jest dla niego najważniejsze. Wiele osób stosuje coaching w sposób naturalny – z czystej potrzeby zrozumienia i niesienia pomocy.

 

Jedną z ciekawszych definicji zaproponował Myles Downey w swej książce “Effective Coaching”, a brzmi ona następująco:

 

Coaching jest sztuką – w tym sensie, że gdy jest perfekcyjnie realizowany, przestaje liczyć się technika. Trener w pełni angażuje się w pracę z podopiecznym, a rodzaj relacji można porównać do tańca dwojga ludzi, w którym najważniejsza jest harmonia i partnerstwo”.

1. Coaching – jego istota i idea

2. Formalny wydźwięk coachingu

3. Proces i struktura coachingu

4. Elementy procesu coachingowego

5. Umiejętności niezbędne w coachingu:

6. Narzędzia coachingowe

7. Coaching w organizacji

8. Sesje coachingowe

 • Sesje coachingowe z udziałem Słuchaczy Studiów
 • Burza mózgów
 • Dyskusja moderowana
 • Case study
 • Odgrywanie ról/symulacje
 • Techniki inscenizacji
 • Praca z kamerą
 • Film
 • Akwarium
 • Wykład interaktywny
 • Gry zespołowe
 • Praca indywidualna
 • Testy
 • Zadania domowe
+ Czym jest coaching

Coaching przyjmuje formę rozmowy, lecz jest to rozmowa szczególna. Coach mówi i słucha, mając na uwadze wcześniej określone cele. Kieruje nim chęć pomocy Klientowi między innymi w osiągnięciu stawianych sobie celów, rozwiązywaniu jego problemów, wyjaśnieniu, co jest dla niego najważniejsze. Wiele osób stosuje coaching w sposób naturalny – z czystej potrzeby zrozumienia i niesienia pomocy.

 

Jedną z ciekawszych definicji zaproponował Myles Downey w swej książce “Effective Coaching”, a brzmi ona następująco:

 

Coaching jest sztuką – w tym sensie, że gdy jest perfekcyjnie realizowany, przestaje liczyć się technika. Trener w pełni angażuje się w pracę z podopiecznym, a rodzaj relacji można porównać do tańca dwojga ludzi, w którym najważniejsza jest harmonia i partnerstwo”.

+ Ramowy program szkoleń dla coachów

1. Coaching – jego istota i idea

2. Formalny wydźwięk coachingu

3. Proces i struktura coachingu

4. Elementy procesu coachingowego

5. Umiejętności niezbędne w coachingu:

6. Narzędzia coachingowe

7. Coaching w organizacji

8. Sesje coachingowe

+ Wybrane metody pracy wykorzystywane w czasie trwania szkoleń
 • Sesje coachingowe z udziałem Słuchaczy Studiów
 • Burza mózgów
 • Dyskusja moderowana
 • Case study
 • Odgrywanie ról/symulacje
 • Techniki inscenizacji
 • Praca z kamerą
 • Film
 • Akwarium
 • Wykład interaktywny
 • Gry zespołowe
 • Praca indywidualna
 • Testy
 • Zadania domowe