System okresowych ocen pracowników

Ocenianie pracowników staje się w większości firm niezbędnym obszarem polityki personalnej. Głównym zadaniem systemów ocen jest dostarczenie informacji zwrotnej dla pracownika od przełożonego. Pracownik, który zna stawiane mu wymagania i wie, w jakim stopniu je spełnił, jest w większym stopniu zmotywowany i osiąga wyższe wyniki. Przedstawienie mu warunków, jakie musi spełnić, by awansować, stymuluje go do indywidualnego rozwoju zawodowego. Wymaga to z jednej strony stworzenia właściwych kryteriów oceny, a z drugiej – obiektywnego monitorowania pracy swoich podwładnych.

Każda zmiana zachodząca w firmie może wiązać się z oporem wobec niej, z negatywną postawą, dlatego tak istotna jest właściwa akcja informacyjna wśród pracowników oraz „szyty na miarę” system okresowych ocen, uwzględniający specyfikę firmy. System Okresowych Ocen Pracowników (SOOP) jest systemem elastycznym, a dopracowywanie systemu jest procesem permanentnym. Pozwala to na modyfikacje systemu z uwzględnieniem rozwoju firmy. Jego proces składa się z kilku etapów i obejmuje:

 

 • działania przygotowawcze
 • przeszkolenie kierownictwa
 • identyfikacja kluczowych kompetencji
 • identyfikacja kompetencji stanowiskowych
 • zbudowanie profili kompetencyjnych
 • opracowanie zasad oceniania
 • przygotowanie i przeszkolenie osób oceniających

 

System ocen może posłużyć organizacji do różnych celów: z punktu widzenia pracodawcy (cele organizacyjne) najistotniejszy cel oceny to przewidywane wykorzystanie istniejącego potencjału pracowników dla realizacji celów przedsiębiorstwa, zaś z punktu widzenia pracownika (z uwzględnieniem funkcji ewaluacyjnej i rozwojowej).

 • Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej kryteriów branych pod uwagę przy budowaniu systemu ocen
 • Osiągniecie spójnego podejścia w prowadzeniu rozmów oceniających przez menedżerów
 • Doskonalenie umiejętności oceniania kompetencji pracowników
 • Ćwiczenie umiejętności asertywnego reagowania w trudnych sytuacjach związanych z dokonywaniem oceny
 • Sformułowanie rekomendacji dotyczących wdrażania SOOP we własnej organizacji
 • Praktyczny trening prowadzenia rozmów oceniających

DLA PRACODAWCY

 • doskonała baza do stworzenia spójnego systemu zarządzania ludźmi
 • planowanie rozwoju i ścieżek kariery pracowników
 • możliwość obserwacji rozwoju pracowników
 • oparcie systemu wynagrodzeń na bazie oceny okresowej

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie ogólnych zagadnień związanych z ocenianiem pracowników
 • dobór różnych rodzajów ocen adekwatnie do oczekiwań firmy
 • zaplanowanie efektywnego procesu budowy i wdrażania systemu ocen okresowych
 • zaprojektowanie narzędzia służącego do oceny
 • tworzenie kryteriów oceniania
 • poznanie i przyswojenie zasad konstruowania procedur oceniania/regulaminu
 • wykorzystywanie wyników ocen w dalszych działaniach procesu zarządzania zasobami ludzkimi
 • udzielanie rzetelnych informacji zwrotnych
 • unikanie błędów podczas wdrażania systemu ocen
+ Czym jest System Okresowych Ocen Pracowników

Każda zmiana zachodząca w firmie może wiązać się z oporem wobec niej, z negatywną postawą, dlatego tak istotna jest właściwa akcja informacyjna wśród pracowników oraz „szyty na miarę” system okresowych ocen, uwzględniający specyfikę firmy. System Okresowych Ocen Pracowników (SOOP) jest systemem elastycznym, a dopracowywanie systemu jest procesem permanentnym. Pozwala to na modyfikacje systemu z uwzględnieniem rozwoju firmy. Jego proces składa się z kilku etapów i obejmuje:

 

 • działania przygotowawcze
 • przeszkolenie kierownictwa
 • identyfikacja kluczowych kompetencji
 • identyfikacja kompetencji stanowiskowych
 • zbudowanie profili kompetencyjnych
 • opracowanie zasad oceniania
 • przygotowanie i przeszkolenie osób oceniających

 

System ocen może posłużyć organizacji do różnych celów: z punktu widzenia pracodawcy (cele organizacyjne) najistotniejszy cel oceny to przewidywane wykorzystanie istniejącego potencjału pracowników dla realizacji celów przedsiębiorstwa, zaś z punktu widzenia pracownika (z uwzględnieniem funkcji ewaluacyjnej i rozwojowej).

+ Cele Systemu Okresowych Ocen Pracowników
 • Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej kryteriów branych pod uwagę przy budowaniu systemu ocen
 • Osiągniecie spójnego podejścia w prowadzeniu rozmów oceniających przez menedżerów
 • Doskonalenie umiejętności oceniania kompetencji pracowników
 • Ćwiczenie umiejętności asertywnego reagowania w trudnych sytuacjach związanych z dokonywaniem oceny
 • Sformułowanie rekomendacji dotyczących wdrażania SOOP we własnej organizacji
 • Praktyczny trening prowadzenia rozmów oceniających
+ Korzyści ze szkolenia z Systemu Okresowych Ocen Pracowników

DLA PRACODAWCY

 • doskonała baza do stworzenia spójnego systemu zarządzania ludźmi
 • planowanie rozwoju i ścieżek kariery pracowników
 • możliwość obserwacji rozwoju pracowników
 • oparcie systemu wynagrodzeń na bazie oceny okresowej

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie ogólnych zagadnień związanych z ocenianiem pracowników
 • dobór różnych rodzajów ocen adekwatnie do oczekiwań firmy
 • zaplanowanie efektywnego procesu budowy i wdrażania systemu ocen okresowych
 • zaprojektowanie narzędzia służącego do oceny
 • tworzenie kryteriów oceniania
 • poznanie i przyswojenie zasad konstruowania procedur oceniania/regulaminu
 • wykorzystywanie wyników ocen w dalszych działaniach procesu zarządzania zasobami ludzkimi
 • udzielanie rzetelnych informacji zwrotnych
 • unikanie błędów podczas wdrażania systemu ocen