Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych

Wiele firm i organizacji korzysta z dostępnych na rynku szkoleń rozwijających zarówno kompetencje miękkie, jak i konkretne, mierzalne umiejętności. Zakres tematyczny szkoleń stale się powiększa, dlatego przed przystąpieniem do szkolenia, warto zastanowić się, w jakim obszarze i z jakiego tematu firma lub grupa pracowników wymaga doskonalenia. Niezbędny w tym zakresie jest proces nazywany rozpoznaniem/identyfikacją i analizą potrzeb szkoleniowych (RAPS, IAPS).

 

Szkolenie ma na celu rozpoznanie i dogłębną analizę potrzeb firmy, a następnie dobranie odpowiednich środków zaspakajających zdiagnozowane potrzeby.

Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych stanowią pierwszy etap procesu kształcenia pracowników i dostarczają diagnozy organizacji, poddając szczególnej analizie kapitał ludzki. Staranne przeprowadzenie rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych pozwala dostrzec aktualne potrzeby wymagające działania w postaci szkoleń lub przeprowadzenia zmian w organizacji.

 

Obydwa procesy pomagają zdiagnozować słabe i mocne dziedziny w organizacji oraz ustalić rozbieżności pomiędzy stanem aktualnym a pożądanym. Wymagają przemyślenia i dogłębnej analizy, ponieważ odpowiednie rozpoznanie potrzeb szkoleniowych stanowi bazę do podjęcia działań związanych z procesem trenowania pracowników, i w dużym stopniu wpływają na rezultaty planowanego przedsięwzięcia szkoleniowego.

 • Podjęcie decyzji, kiedy i jakie szkolenie/cykl szkoleniowy należy przeprowadzić
 • Poznanie uwarunkowań i oczekiwań organizacji
 • Stworzenie rzetelnych podstaw do badania efektywności i skuteczności szkolenia
 • Poznanie motywacji, postaw, zachowań oraz poziomu wiedzy i umiejętności uczestników
 • Efektywne wykorzystanie czasu oferowanych szkolenia
 • Wzrost motywacji przyszłych uczestników szkolenia/cyklu szkoleniowego do aktywnego udziału nastawionego na wymierne efekty

DLA PRACODAWCY

 • wylistowanie potrzeb firmy i przyporządkowane im optymalnych rozwiązań
 • poznanie metod rozwoju dla badanych osób/działów
 • stworzenie indywidualnych planów rozwoju dla poszczególnych pracowników
 • przygotowanie indywidualnych raportów dla poszczególnych pracowników
 • otrzymanie raportu zbiorczego z przeprowadzonego badania
 • wzrost poziomu motywacji pracowników uczestniczących w badaniu
 • świadomość przełożonych o potrzebach rozwojowych pracowników
 • usprawnienie komunikacji na linii pracownik-przełożony

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność badania i analizowania potrzeb szkoleniowych firmy
 • poznanie zasad planowania i budżetowania szkoleń w przedsiębiorstwie
 • umiejętność dokonywania precyzyjnej ewaluacji szkoleń
 • poznanie i trening zasad doboru i weryfikacji zleceniobiorców szkoleń
 • znajomość procedury szkoleniowej oraz procedury tworzenia grup trenerów wewnętrznych
+ Czym jest rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych

Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych stanowią pierwszy etap procesu kształcenia pracowników i dostarczają diagnozy organizacji, poddając szczególnej analizie kapitał ludzki. Staranne przeprowadzenie rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych pozwala dostrzec aktualne potrzeby wymagające działania w postaci szkoleń lub przeprowadzenia zmian w organizacji.

 

Obydwa procesy pomagają zdiagnozować słabe i mocne dziedziny w organizacji oraz ustalić rozbieżności pomiędzy stanem aktualnym a pożądanym. Wymagają przemyślenia i dogłębnej analizy, ponieważ odpowiednie rozpoznanie potrzeb szkoleniowych stanowi bazę do podjęcia działań związanych z procesem trenowania pracowników, i w dużym stopniu wpływają na rezultaty planowanego przedsięwzięcia szkoleniowego.

+ Cele rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych
 • Podjęcie decyzji, kiedy i jakie szkolenie/cykl szkoleniowy należy przeprowadzić
 • Poznanie uwarunkowań i oczekiwań organizacji
 • Stworzenie rzetelnych podstaw do badania efektywności i skuteczności szkolenia
 • Poznanie motywacji, postaw, zachowań oraz poziomu wiedzy i umiejętności uczestników
 • Efektywne wykorzystanie czasu oferowanych szkolenia
 • Wzrost motywacji przyszłych uczestników szkolenia/cyklu szkoleniowego do aktywnego udziału nastawionego na wymierne efekty
+ Korzyści ze szkolenia z rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych

DLA PRACODAWCY

 • wylistowanie potrzeb firmy i przyporządkowane im optymalnych rozwiązań
 • poznanie metod rozwoju dla badanych osób/działów
 • stworzenie indywidualnych planów rozwoju dla poszczególnych pracowników
 • przygotowanie indywidualnych raportów dla poszczególnych pracowników
 • otrzymanie raportu zbiorczego z przeprowadzonego badania
 • wzrost poziomu motywacji pracowników uczestniczących w badaniu
 • świadomość przełożonych o potrzebach rozwojowych pracowników
 • usprawnienie komunikacji na linii pracownik-przełożony

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność badania i analizowania potrzeb szkoleniowych firmy
 • poznanie zasad planowania i budżetowania szkoleń w przedsiębiorstwie
 • umiejętność dokonywania precyzyjnej ewaluacji szkoleń
 • poznanie i trening zasad doboru i weryfikacji zleceniobiorców szkoleń
 • znajomość procedury szkoleniowej oraz procedury tworzenia grup trenerów wewnętrznych