Rekrutacja i selekcja pracowników

Rekrutacja i selekcja pracowników to dwa najważniejsze narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi. Istotne jest, aby kandydaci aplikujący na dane stanowisko mieli poczucie, że praca będzie ich pasją, będą do niej wracać z zaangażowaniem i czerpać z niej satysfakcję, a tym samym przyczynią się do wzmocnienia organizacji. Odpowiednio dobrany personel jest gwarancją sukcesu każdego przedsiębiorstwa.

 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i narzędzi, a także praktyczny trening umiejętności niezbędnych do profesjonalnego planowania, przeprowadzenia i ewaluacji procesu rekrutacji i selekcji.

Rekrutacja i selekcja pracowników to procesy, których celem jest odnalezienie kandydatów spełniających wymagania pracodawcy pod względem kompetencji, cech osobowościowych, zdobytego doświadczenia oraz charakterystyki pracy na danym stanowisku. Rekrutacja odbywa się w oparciu o rozmaite źródła zewnętrzne: stronę internetową pracodawcy, serwisy internetowe, serwisy społecznościowe, gazety itp. Z pomocą przychodzą także firmy head hunterskie oraz wewnętrzna baza danych. Selekcja kandydatów następuje przy pomocy odmiennych metod – od weryfikacji życiorysów, przez testy psychologiczne, po wieloetapowe Assessment Center. Dobór odpowiedniej metody gwarantuje minimalizację ryzyka.

 • Planowanie procesu rekrutacji oraz selekcji
 • Profesjonalne tworzenie opisów stanowisk oraz profili kandydatów
 • Efektywne i efektowne tworzenie ogłoszeń rekrutacyjnych, które spowodują odzew od właściwych kandydatów
 • Umiejętne wykorzystanie poznanych narzędzi doboru kandydatów
 • Rzetelne przygotowanie skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej
 • Skuteczna i obiektywna ocena kompetencji i kwalifikacji kandydata
 • Umiejętność zadawania pytań i aktywnego słuchania
 • Właściwa ocena kandydata na podstawie jego zachowań werbalnych i niewerbalnych
 • Eliminacja błędów oceny podczas prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej

DLA PRACODAWCY

 • wysoka jakość pracy rekrutowanych pracowników
 • rzetelny i zobiektywizowany proces rekrutacji i selekcji
 • budowanie wizerunku zaufanego pracodawcy
 • usystematyzowany proces rekrutacji w firmie

DLA PRACOWNIKA

 • zdobycie wiedzy z zakresu typów osobowości kandydatów
 • zapoznanie się z metodami rekrutacji i selekcji przyszłych pracowników
 • zdobycie wiedzy i przećwiczenie wszystkich etapów planowania i przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji
 • umiejętność wykorzystania testów psychologicznych w procesie rekrutacji
+ Czym jest rekrutacja i selekcja pracowników

Rekrutacja i selekcja pracowników to procesy, których celem jest odnalezienie kandydatów spełniających wymagania pracodawcy pod względem kompetencji, cech osobowościowych, zdobytego doświadczenia oraz charakterystyki pracy na danym stanowisku. Rekrutacja odbywa się w oparciu o rozmaite źródła zewnętrzne: stronę internetową pracodawcy, serwisy internetowe, serwisy społecznościowe, gazety itp. Z pomocą przychodzą także firmy head hunterskie oraz wewnętrzna baza danych. Selekcja kandydatów następuje przy pomocy odmiennych metod – od weryfikacji życiorysów, przez testy psychologiczne, po wieloetapowe Assessment Center. Dobór odpowiedniej metody gwarantuje minimalizację ryzyka.

+ Cele rekrutacji i selekcji pracowników
 • Planowanie procesu rekrutacji oraz selekcji
 • Profesjonalne tworzenie opisów stanowisk oraz profili kandydatów
 • Efektywne i efektowne tworzenie ogłoszeń rekrutacyjnych, które spowodują odzew od właściwych kandydatów
 • Umiejętne wykorzystanie poznanych narzędzi doboru kandydatów
 • Rzetelne przygotowanie skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej
 • Skuteczna i obiektywna ocena kompetencji i kwalifikacji kandydata
 • Umiejętność zadawania pytań i aktywnego słuchania
 • Właściwa ocena kandydata na podstawie jego zachowań werbalnych i niewerbalnych
 • Eliminacja błędów oceny podczas prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej
+ Korzyści ze szkolenia z rekrutacji i selekcji pracowników

DLA PRACODAWCY

 • wysoka jakość pracy rekrutowanych pracowników
 • rzetelny i zobiektywizowany proces rekrutacji i selekcji
 • budowanie wizerunku zaufanego pracodawcy
 • usystematyzowany proces rekrutacji w firmie

DLA PRACOWNIKA

 • zdobycie wiedzy z zakresu typów osobowości kandydatów
 • zapoznanie się z metodami rekrutacji i selekcji przyszłych pracowników
 • zdobycie wiedzy i przećwiczenie wszystkich etapów planowania i przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji
 • umiejętność wykorzystania testów psychologicznych w procesie rekrutacji