Pomiar efektywności szkoleń

Obszar badawczy to propozycja działań umożliwiających dokonanie diagnozy sytuacji na podstawie, zgromadzonych w rzetelny sposób, danych.

 

Badanie może zostać przeprowadzone wewnątrz organizacji i mieć za cel określenie poziomu satysfakcji pracowników, potrzeb szkoleniowych, efektywności podjętych działań rozwojowych czy standardów obsługi Klienta. Badania mogą również dotyczyć środowiska zewnętrznego organizacji i elementów tj. satysfakcji Klienta.

 

Wybór rodzaju badania zależy od jego celu – do czego mają zostać wykorzystane zgromadzone informacje.

Nie realizujemy projektów, które są niezgodne z etyką biznesową.

Uważamy, że Klient powinien płacić za konkretny efekt projektu, dlatego przywiązujemy bardzo dużą uwagę do standardów naszej pracy oraz do relacji z Klientem, by móc zrozumieć Jego oczekiwania.

 

Nasi Klienci to firmy o różnej wielkości, z różnych branż, z unikatową historią i zawsze innymi oczekiwaniami i jednocześnie celami do osiągnięcia. To wszystko sprawia, że każdy projekt traktujemy jako odrębny od początku do końca, by połączyć oczekiwania, zamierzone efekty z możliwościami, jakie niesie nam organizacja i nasze bogate doświadczenie.

Badanie efektywności szkoleń

Proces pomiaru efektywności szkoleń polega na ocenie stopnia, w jakim szkolenia pracowników w organizacji przyczyniają się do osiągania przez nią celów biznesowych.

 

Istnieje wiele sposobów mierzenia efektywności szkoleń, których dobór uwarunkowany jest sytuacją w badanym przedsiębiorstwie. Warto jednak pamiętać, że każda metodyka pomiaru może dawać różnego rodzaju informacje i jednocześnie wymaga zaangażowania określonych nakładów ze strony organizacji.

 • Diagnoza cyklu szkoleniowego w organizacji (od badania potrzeb szkoleniowych po ocenę efektywności) – udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak procesy te są obecnie realizowane
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron w obszarze szkoleń w organizacji
 • Ocena efektywności wytypowanych programów szkoleniowych przy wykorzystaniu adekwatnej do diagnozowanej sytuacji metody
 • Opracowanie zestawu rekomendacji dla firmy, a w szczególności prowadzonych przez nią działań szkoleniowych.
 • Informacje na temat mocnych i słabych stron funkcji personalnej
 • Informacje o efektach generowanych przez dział personalny
 • Informacje na temat poziomu zwrotności inwestycji w HR
 • Rekomendacje w kierunku doskonalenia funkcji personalnej w firmie
+ CZYM JEST BADANIE

Proces pomiaru efektywności szkoleń polega na ocenie stopnia, w jakim szkolenia pracowników w organizacji przyczyniają się do osiągania przez nią celów biznesowych.

 

Istnieje wiele sposobów mierzenia efektywności szkoleń, których dobór uwarunkowany jest sytuacją w badanym przedsiębiorstwie. Warto jednak pamiętać, że każda metodyka pomiaru może dawać różnego rodzaju informacje i jednocześnie wymaga zaangażowania określonych nakładów ze strony organizacji.

+ CELE BADANIA
 • Diagnoza cyklu szkoleniowego w organizacji (od badania potrzeb szkoleniowych po ocenę efektywności) – udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak procesy te są obecnie realizowane
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron w obszarze szkoleń w organizacji
 • Ocena efektywności wytypowanych programów szkoleniowych przy wykorzystaniu adekwatnej do diagnozowanej sytuacji metody
 • Opracowanie zestawu rekomendacji dla firmy, a w szczególności prowadzonych przez nią działań szkoleniowych.
+ KORZYŚCI Z BADANIA
 • Informacje na temat mocnych i słabych stron funkcji personalnej
 • Informacje o efektach generowanych przez dział personalny
 • Informacje na temat poziomu zwrotności inwestycji w HR
 • Rekomendacje w kierunku doskonalenia funkcji personalnej w firmie