Planowanie ścieżek kariery

Nowoczesne podejście do planowania ścieżek karier opiera się na dążeniu do łączenia planów indywidualnych z celami strategicznymi i potrzebami organizacji. Wdrożenie takiego rozwiązania jest możliwe wyłącznie przy zrozumieniu i wykorzystaniu wielu procesów, takich jak: predyspozycje zawodowe, rozwój kompetencji, zarządzanie efektywnością i talentami.

 

Nasze szkolenie pozwala zarówno usystematyzować wiedzę z zakresu budowania ścieżek kariery, jak i poznać narzędzia niezbędne do codziennej pracy nad realizacją tego procesu.

Planowanie ścieżek kariery polega na systemowym planowaniu rozwoju pracowników i podejmowaniu działań przygotowujących do poszerzenia zakresu ich odpowiedzialności. Rezultatem skutecznego planowania ścieżek kariery może być bardziej efektywne wykorzystanie potencjału pracownika w organizacji, utrzymanie zaangażowania pracowników i wzmocnienie ich motywacji. Dodatkowo, odpowiednio zaplanowany rozwój przyczynia się do zatrzymania w firmie najcenniejszych pracowników.

 • Wiedza z zakresu planowania ścieżek karier i program zarządzania talentami
 • Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania karierami
 • Określanie kwalifikacji pracowniczych i ich diagnozy
 • Podnoszenie umiejętności motywowania pracowników

DLA PRACODAWCY

 • poszerzenie zakresu odpowiedzialności, a w rezultacie wzrost satysfakcji pracowników
 • efektywne wykorzystanie potencjału pracowników
 • oszczędność czasu i pieniędzy na rekrutację zewnętrzną
 • sukcesywne przygotowywanie sukcesorów, którzy z czasem przejmą obowiązki pracowników bliskich przejścia na emeryturę
 • zatrzymanie w firmie kluczowych pracowników

DLA PRACOWNIKA

 • przyswojenie zasad budowania ścieżek kariery
 • rozwój umiejętności diagnozy predyspozycji i kompetencji
 • zrozumienie działań realizowanych w projektowaniu rozwoju i zarządzaniu talentami
 • zdolność projektowania ścieżek kariery i wdrażania ich w organizacji
 • standaryzacja metody oceny i analiza przyczyn postaw pracowników
 • zdolność projektowania wskaźników efektywnościowych w zakresie rozwoju pracowników
 • poznanie zasad przeprowadzania oceny kompetencji
+ Czym jest planowanie ścieżek kariery

Planowanie ścieżek kariery polega na systemowym planowaniu rozwoju pracowników i podejmowaniu działań przygotowujących do poszerzenia zakresu ich odpowiedzialności. Rezultatem skutecznego planowania ścieżek kariery może być bardziej efektywne wykorzystanie potencjału pracownika w organizacji, utrzymanie zaangażowania pracowników i wzmocnienie ich motywacji. Dodatkowo, odpowiednio zaplanowany rozwój przyczynia się do zatrzymania w firmie najcenniejszych pracowników.

+ Cele planowania ścieżek rozwoju
 • Wiedza z zakresu planowania ścieżek karier i program zarządzania talentami
 • Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania karierami
 • Określanie kwalifikacji pracowniczych i ich diagnozy
 • Podnoszenie umiejętności motywowania pracowników
+ Korzyści z planowania ścieżek rozwoju

DLA PRACODAWCY

 • poszerzenie zakresu odpowiedzialności, a w rezultacie wzrost satysfakcji pracowników
 • efektywne wykorzystanie potencjału pracowników
 • oszczędność czasu i pieniędzy na rekrutację zewnętrzną
 • sukcesywne przygotowywanie sukcesorów, którzy z czasem przejmą obowiązki pracowników bliskich przejścia na emeryturę
 • zatrzymanie w firmie kluczowych pracowników

DLA PRACOWNIKA

 • przyswojenie zasad budowania ścieżek kariery
 • rozwój umiejętności diagnozy predyspozycji i kompetencji
 • zrozumienie działań realizowanych w projektowaniu rozwoju i zarządzaniu talentami
 • zdolność projektowania ścieżek kariery i wdrażania ich w organizacji
 • standaryzacja metody oceny i analiza przyczyn postaw pracowników
 • zdolność projektowania wskaźników efektywnościowych w zakresie rozwoju pracowników
 • poznanie zasad przeprowadzania oceny kompetencji