Ocena pracownika

Rola menedżera sprowadza się nie tylko do kierowania operacyjnego. Pracownik powinien stanowić ważne ogniwo w całym łańcuchu działań organizacji.

 

Rozmowa z pracownikiem może mieć różne znaczenie dla ocenianego pracownika, jego przełożonego czy też całej organizacji. Dlatego, by przeprowadzić motywującą rozmowę oceniającą, ważne jest, aby mieć świadomość celu, jaki stawia przed menedżerem cały system ocen.

Motywujące rozmowy oceniające są nieodłącznym elementem pracy wszystkich pracowników bez względu na stanowisko. Zarówno dla oceniającego, jak i ocenianego nie są one łatwe, ale mają ogromną wartość prorozwojową. Motywująca rozmowa oceniająca to szukanie odpowiedzi na pytanie, jak można wesprzeć pracownika w osiąganiu jeszcze lepszych rezultatów oraz na szukaniu potencjału w niematerialnym kapitale firmy, który w dużej mierze warunkuje sukces przedsiębiorstwa.

 • Ogólne zagadnienia związane z ocenianiem pracowników
 • Przygotowanie rozmowy oceniającej
 • Skuteczne prowadzenie rozmów oceniających zgodnych z procedurami i kulturą organizacyjną firmy
 • Profesjonalne stosowanie narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia okresowych ocen pracowniczych
 • Świadoma motywacja oraz zwiększanie zaangażowania swoich podwładnych poprzez wykorzystanie rozmowy oceniającej
 • Stosowanie rozmów w celu rozwoju swoich pracowników
 • Ustalanie celów oraz zadań swoim podopiecznym
 • Poprawne, motywujące udzielanie informacji zwrotnej, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej
 • Skuteczna komunikacja oraz techniki aktywnego słuchania
 • Eliminacja błędów, jakie często popełnia się w trakcie dokonywania oceny pracowników

DLA PRACODAWCY

 • wzrost identyfikacji pracowników z firmą i świadoma realizacja celów
 • wzrost jakości i wydajności pracy
 • zmniejszenie rotacji pracowników
 • spadek liczby konfliktów pomiędzy pracownikami a przełożonymi
 • podejmowanie decyzji o wynagradzaniu i awansowaniu pracowników w sposób bardziej obiektywny i racjonalny

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność przygotowania rozmowy oceniającej
 • skuteczne prowadzenie rozmów oceniających zgodnych z procedurami i kulturą organizacyjną firmy
 • profesjonalne stosowanie narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia okresowych ocen pracowniczych
 • zwiększenie zaangażowania i motywacji podwładnych poprzez wykorzystanie rozmowy oceniającej
 • stosowanie rozmów w celu rozwoju swoich pracowników
 • poprawne, motywujące udzielanie informacji zwrotnej
 • stosowanie technik aktywnego słuchania
 • eliminacja błędów często popełnianych w trakcie dokonywania oceny pracowników
+ Czym jest motywująca rozmowa oceniająca

Motywujące rozmowy oceniające są nieodłącznym elementem pracy wszystkich pracowników bez względu na stanowisko. Zarówno dla oceniającego, jak i ocenianego nie są one łatwe, ale mają ogromną wartość prorozwojową. Motywująca rozmowa oceniająca to szukanie odpowiedzi na pytanie, jak można wesprzeć pracownika w osiąganiu jeszcze lepszych rezultatów oraz na szukaniu potencjału w niematerialnym kapitale firmy, który w dużej mierze warunkuje sukces przedsiębiorstwa.

+ Cele motywującej rozmowy oceniającej
 • Ogólne zagadnienia związane z ocenianiem pracowników
 • Przygotowanie rozmowy oceniającej
 • Skuteczne prowadzenie rozmów oceniających zgodnych z procedurami i kulturą organizacyjną firmy
 • Profesjonalne stosowanie narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia okresowych ocen pracowniczych
 • Świadoma motywacja oraz zwiększanie zaangażowania swoich podwładnych poprzez wykorzystanie rozmowy oceniającej
 • Stosowanie rozmów w celu rozwoju swoich pracowników
 • Ustalanie celów oraz zadań swoim podopiecznym
 • Poprawne, motywujące udzielanie informacji zwrotnej, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej
 • Skuteczna komunikacja oraz techniki aktywnego słuchania
 • Eliminacja błędów, jakie często popełnia się w trakcie dokonywania oceny pracowników
+ Korzyści z motywującej rozmowy oceniającej

DLA PRACODAWCY

 • wzrost identyfikacji pracowników z firmą i świadoma realizacja celów
 • wzrost jakości i wydajności pracy
 • zmniejszenie rotacji pracowników
 • spadek liczby konfliktów pomiędzy pracownikami a przełożonymi
 • podejmowanie decyzji o wynagradzaniu i awansowaniu pracowników w sposób bardziej obiektywny i racjonalny

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność przygotowania rozmowy oceniającej
 • skuteczne prowadzenie rozmów oceniających zgodnych z procedurami i kulturą organizacyjną firmy
 • profesjonalne stosowanie narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia okresowych ocen pracowniczych
 • zwiększenie zaangażowania i motywacji podwładnych poprzez wykorzystanie rozmowy oceniającej
 • stosowanie rozmów w celu rozwoju swoich pracowników
 • poprawne, motywujące udzielanie informacji zwrotnej
 • stosowanie technik aktywnego słuchania
 • eliminacja błędów często popełnianych w trakcie dokonywania oceny pracowników