Budowanie systemów motywacyjnych

System motywacyjny składa się z wielu części składowych. Jedną z jego części jest system zadaniowy firmy, w skład którego wchodzi system oparty na metodzie zarządzania przez cele. Budowa systemu motywacyjnego w powiązaniu z zarządzaniem przez cele ma na celu uzyskanie przede wszystkim wysokiego poziomu nie tyle skuteczności działań, co efektywności osiąganych celów.

 

Podczas szkolenia zapoznajemy osoby z działów personalnych z możliwościami budowania zróżnicowanych i przekładających się na zaangażowania pracowników systemów motywacyjnych. Ponadto wyposażamy uczestników w umiejętność samodzielnego przeprowadzenia wdrożenia systemu motywacyjnego w firmie.

System motywacyjny ma za zadanie wspomóc organizację w aspekcie zarządzania, dlatego ważne, by budowanie systemu motywacyjnego odbywało się w powiązaniu z zarządzaniem przez cele.

 

Podstawowym zadaniem w procesie budowania systemu motywacyjnego jest wzięcie pod uwagę celów firmy, celów działów oraz celów indywidualnych każdego z pracowników, a następnie zbudowanie rzetelnego i funkcjonalnego systemu motywacyjnego. Cele te powinny zostać wyznaczone zgodnie z założeniami techniki SMART, a system motywacyjny powinien bazować na czynnikach motywujących (finansowych i pozafinansowych) pracowników, co z kolei pozwoli na adekwatny dobór narzędzi motywujących.

 • Rozpoznawanie czynników motywujących oraz demotywujących pracowników
 • Skuteczne wykorzystanie organizacji pracy w celu budowania sprawnego systemu motywacji
 • Probierz skuteczności systemu motywacyjnego
 • Świadome wykorzystywanie narzędzi motywacji pozafinansowej
 • Wykorzystywanie z odpowiednim skutkiem metod wynagradzania pracowników

DLA PRACODAWCY

 • dążenie do maksymalizacji zysku firmy poprzez ukierunkowanie każdego pracownika na osiąganie stawianych celów
 • wzrost identyfikacji pracowników z firmą, jej strategią i wartościami poprzez świadomość celów i realizowanych projektów
 • możliwość podejmowania dalszych działań rozwojowych
 • przejrzystość działań na każdym poziomie zarządzania dzięki funkcjonowaniu systemu motywacyjnego
 • informacja dla pracowników, jakie zadania oraz działania muszą podjąć, by zrealizować stawiane im cele
 • poprawa komunikacji w firmie
 • oszczędność czasu i kosztów związanych z całym projektem

DLA PRACOWNIKA

 • znajomość holistycznego podejścia w zakresie budowy i wdrożenia systemu motywacyjnego połączonego z zarządzaniem przez cele
 • umiejętność przeprowadzenia audytu organizacji w aspekcie tworzonego systemu motywacyjnego
 • umiejętność prawidłowego i szczegółowego opracowania systemu motywacyjnego powiązanego z systemem zarządzania przez cele
 • możliwość podejmowania działań korygujących oraz rozwojowych na podstawie uzyskanych informacji od konsultantów
+ Czym jest budowanie systemów motywacyjnych

System motywacyjny ma za zadanie wspomóc organizację w aspekcie zarządzania, dlatego ważne, by budowanie systemu motywacyjnego odbywało się w powiązaniu z zarządzaniem przez cele.

 

Podstawowym zadaniem w procesie budowania systemu motywacyjnego jest wzięcie pod uwagę celów firmy, celów działów oraz celów indywidualnych każdego z pracowników, a następnie zbudowanie rzetelnego i funkcjonalnego systemu motywacyjnego. Cele te powinny zostać wyznaczone zgodnie z założeniami techniki SMART, a system motywacyjny powinien bazować na czynnikach motywujących (finansowych i pozafinansowych) pracowników, co z kolei pozwoli na adekwatny dobór narzędzi motywujących.

+ Cele budowania systemów motywacyjnych
 • Rozpoznawanie czynników motywujących oraz demotywujących pracowników
 • Skuteczne wykorzystanie organizacji pracy w celu budowania sprawnego systemu motywacji
 • Probierz skuteczności systemu motywacyjnego
 • Świadome wykorzystywanie narzędzi motywacji pozafinansowej
 • Wykorzystywanie z odpowiednim skutkiem metod wynagradzania pracowników
+ Korzyści z budowania systemów motywacyjnych

DLA PRACODAWCY

 • dążenie do maksymalizacji zysku firmy poprzez ukierunkowanie każdego pracownika na osiąganie stawianych celów
 • wzrost identyfikacji pracowników z firmą, jej strategią i wartościami poprzez świadomość celów i realizowanych projektów
 • możliwość podejmowania dalszych działań rozwojowych
 • przejrzystość działań na każdym poziomie zarządzania dzięki funkcjonowaniu systemu motywacyjnego
 • informacja dla pracowników, jakie zadania oraz działania muszą podjąć, by zrealizować stawiane im cele
 • poprawa komunikacji w firmie
 • oszczędność czasu i kosztów związanych z całym projektem

DLA PRACOWNIKA

 • znajomość holistycznego podejścia w zakresie budowy i wdrożenia systemu motywacyjnego połączonego z zarządzaniem przez cele
 • umiejętność przeprowadzenia audytu organizacji w aspekcie tworzonego systemu motywacyjnego
 • umiejętność prawidłowego i szczegółowego opracowania systemu motywacyjnego powiązanego z systemem zarządzania przez cele
 • możliwość podejmowania działań korygujących oraz rozwojowych na podstawie uzyskanych informacji od konsultantów