Assessment Center/Development Center

Ocena kompetencji pracowników czy też dobór odpowiedniego kandydata warto wesprzeć techniką selekcyjną, która ma największą trafność, czyli Assessment Center (AC). Właściwa znajomość tematyki związanej z AC oraz jego umiejscowienie w strategii firmy pozwala nie tylko na właściwe zastosowanie AC, ale także wpływa na zwiększenie jego efektywności.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób związanych z branżą HR oraz tych, dla których ocena potencjału pracownika pod kątem jego kompetencji stanowi ważny punkt rozwoju.

Assessment Center (AC)  to metoda rekrutacyjna polegająca na ocenie wielu kompetencji pracownika za pomocą specjalnie zaprojektowanych zadań, których głównym celem jest np. zbadanie przydatności pracowników na określone stanowisko. Narzędzie to można z powodzeniem stosować również poza rekrutacją. Nosi wówczas nazwę Development Center (DC), a jego celem jest ustalenie mocnych i słabych stron oraz kierunków rozwoju zatrudnionych już pracowników.

 

Podstawową korzyścią tej techniki selekcyjnej jest możliwość oceny kompetencji nie tylko na podstawie CV, ale w trakcie realnych zadań, przypominających codzienną pracę. Poza wiedzą i umiejętnościami specjalistycznymi podczas AC/DC często badane są zdolności przywódcze, umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu, przyjmowanie ról w grupie, zdolności negocjacyjne i metody rozwiązywania problemów. Do procesu AC/DC można włączyć badania testami psychologicznymi lub elementy wywiadu ustrukturalizowanego. Każda z powyższych metod pozwala na szczegółowe poznanie uczestników  i dużo lepsze prognozowanie ich zachowań w codziennym funkcjonowaniu w firmie.

 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z AC/DC
 • Planowanie sesji projektowej AC/DC
 • Profesjonalne przygotowanie poszczególnych etapów AC/DC
 • Samodzielne przygotowanie narzędzi
 • Zasady definiowania kompetencji podczas projektowania sesji
 • Umiejętne wykorzystanie metody AC/DC dostosowanego do postawionych celów
 • Praktyczne wykorzystywanie informacji zdobytych podczas szkolenia

DLA PRACODAWCY

 • rzetelna i obiektywna ocena kompetencji
 • najwyższa trafność selekcji w porównaniu do innych metod rekrutacji
 • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach przyszłych pracowników
 • ustrukturalizowany proces oceny kompetencji

DLA PRACOWNIKA

 • poszerzenie wiedzy z zakresu projektowania i wdrażania narzędzi do oceny danych kompetencji poznanie zasad analizy i oceny sesji AC/DC
 • zdobycie umiejętności samodzielnego projektowania ćwiczeń i przeprowadzania sesji AC/DC
 • zdolność dokonywania trafnej i bezstronnej oceny kompetencji
 • możliwość omówienia zrealizowanych przez prowadzących projektów AC/DC
 • umiejętność prawidłowego udzielania kandydatom informacji zwrotnej
+ Czym jest Assessment Center / Development Center

Assessment Center (AC)  to metoda rekrutacyjna polegająca na ocenie wielu kompetencji pracownika za pomocą specjalnie zaprojektowanych zadań, których głównym celem jest np. zbadanie przydatności pracowników na określone stanowisko. Narzędzie to można z powodzeniem stosować również poza rekrutacją. Nosi wówczas nazwę Development Center (DC), a jego celem jest ustalenie mocnych i słabych stron oraz kierunków rozwoju zatrudnionych już pracowników.

 

Podstawową korzyścią tej techniki selekcyjnej jest możliwość oceny kompetencji nie tylko na podstawie CV, ale w trakcie realnych zadań, przypominających codzienną pracę. Poza wiedzą i umiejętnościami specjalistycznymi podczas AC/DC często badane są zdolności przywódcze, umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu, przyjmowanie ról w grupie, zdolności negocjacyjne i metody rozwiązywania problemów. Do procesu AC/DC można włączyć badania testami psychologicznymi lub elementy wywiadu ustrukturalizowanego. Każda z powyższych metod pozwala na szczegółowe poznanie uczestników  i dużo lepsze prognozowanie ich zachowań w codziennym funkcjonowaniu w firmie.

+ Cele szkolenia z Assessment / Development Center
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z AC/DC
 • Planowanie sesji projektowej AC/DC
 • Profesjonalne przygotowanie poszczególnych etapów AC/DC
 • Samodzielne przygotowanie narzędzi
 • Zasady definiowania kompetencji podczas projektowania sesji
 • Umiejętne wykorzystanie metody AC/DC dostosowanego do postawionych celów
 • Praktyczne wykorzystywanie informacji zdobytych podczas szkolenia
+ Korzyści ze szkolenia z Assessment / Development Center

DLA PRACODAWCY

 • rzetelna i obiektywna ocena kompetencji
 • najwyższa trafność selekcji w porównaniu do innych metod rekrutacji
 • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach przyszłych pracowników
 • ustrukturalizowany proces oceny kompetencji

DLA PRACOWNIKA

 • poszerzenie wiedzy z zakresu projektowania i wdrażania narzędzi do oceny danych kompetencji poznanie zasad analizy i oceny sesji AC/DC
 • zdobycie umiejętności samodzielnego projektowania ćwiczeń i przeprowadzania sesji AC/DC
 • zdolność dokonywania trafnej i bezstronnej oceny kompetencji
 • możliwość omówienia zrealizowanych przez prowadzących projektów AC/DC
 • umiejętność prawidłowego udzielania kandydatom informacji zwrotnej