Team Coaching

Business Coaching

Zadaniem coachingu jest wsparcie Klienta bądź jego pracowników w rozwoju osobistym oraz zawodowym, tym samym poprawiając efektywność ich działań oraz ułatwiając realizację postawionych celów.

 

Praca Coacha z Klientami obejmuje szeroki zakres zagadnień takich jak: biznes, rozwój kariery, finanse, zdrowie czy relacje interpersonalne.

 

WAŻNE: Coach nie tworzy nowych „zasobów” w Kliencie, a jedynie wydobywa na wierzch te umiejętności, które Klient już posiada.

Nastawienie na współpracę

Zadanie team coachingu – wypracowanie efektywniejszej formy współpracy i komunikacji, która pozwoli skuteczniej osiągać przez zespół wyznaczone cele.

Praca z zespołem

Team coaching to praca z całym zespołem, a nie działanie dla poszczególnych jednostek w grupie.

Spojrzenie z zewnątrz

Celem team coachingu jest wsparcie zespołu w wypracowaniu efektywniejszej formy współpracy i komunikacji, aby mógł skuteczniej osiągać wyznaczone cele. Team coaching to również narzędzie wpływające na redukcję konfliktów oraz poprawę relacji w zespole. Dzięki team coachingowi pracownicy mogą w pełni skupić się na pracy i osiągnąć, jako zespół, lepsze wyniki.

 

Team Coaching skupia się bardziej na umiejętnościach interpersonalnych i interakcjach w zespole, niż na rozwoju jednostki. Jego celem jest rozwijanie członków zespołu jako grupy, umożliwienie im przekroczenia barier oraz granic i poszerzenie perspektyw i pola do działania.

 

Ogromną zaletą team coachingu jest fakt wprowadzenia do zespołu kogoś z zewnątrz – team coacha, kogoś nie związanego wewnętrzną strukturą grupy lub strukturą organizacyjną, posiadającego świeże spojrzenie na zaistniałe w zespole sytuacje. Dzięki wsparciu team coacha, zespół może wypracować rezultaty daleko przekraczające to, co osiągnąłby samodzielnie.

+ Team Coaching

Celem team coachingu jest wsparcie zespołu w wypracowaniu efektywniejszej formy współpracy i komunikacji, aby mógł skuteczniej osiągać wyznaczone cele. Team coaching to również narzędzie wpływające na redukcję konfliktów oraz poprawę relacji w zespole. Dzięki team coachingowi pracownicy mogą w pełni skupić się na pracy i osiągnąć, jako zespół, lepsze wyniki.

 

Team Coaching skupia się bardziej na umiejętnościach interpersonalnych i interakcjach w zespole, niż na rozwoju jednostki. Jego celem jest rozwijanie członków zespołu jako grupy, umożliwienie im przekroczenia barier oraz granic i poszerzenie perspektyw i pola do działania.

 

Ogromną zaletą team coachingu jest fakt wprowadzenia do zespołu kogoś z zewnątrz – team coacha, kogoś nie związanego wewnętrzną strukturą grupy lub strukturą organizacyjną, posiadającego świeże spojrzenie na zaistniałe w zespole sytuacje. Dzięki wsparciu team coacha, zespół może wypracować rezultaty daleko przekraczające to, co osiągnąłby samodzielnie.