Zarządzanie zespołem handlowym

Zarządzanie projektami

Celem dwudniowego szkolenia dla menedżerów będzie przede wszystkim nabycie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem autorytetu i motywowaniem, zapoznanie z kluczowymi elementami komunikacji interpersonalnej, wpływającymi na efekty i jakość codziennej pracy zespołów.

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają znaczenie budowania pozytywnych relacji, otrzymują narzędzia pozwalające na skuteczne motywowanie, jak i egzekwowanie zadań oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem w grupie. Ważnym elementem zajęć jest także wymiana doświadczeń pomiędzy menedżerami.

 • Wypracowanie skutecznych narzędzi pozwalających na zbudowanie korzystnych relacji w zespole, wpływających na motywację i realizację zadań na najwyższym poziomie
 • Zapoznanie się z werbalnymi i niewerbalnymi technikami perswazji oraz zdobycie umiejętności planowania strategii przekonywania innych do swojego zdania
 • Zdobycie umiejętności zarządzania sytuacją konfliktową, poznanie narzędzia radzenia sobie z presją i manipulacją
 • Ćwiczenie techniki skutecznego przekazywania podwładnym informacji trudnych i niepopularnych
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej pozwalającej na lepsze i bardziej świadome zarządzanie i kierowanie ludźmi, oparte przede wszystkim o autorytet, a nie o miejsce w strukturze organizacyjnej
 • Podniesienie indywidualnej i zespołowej efektywności
 • Wzrost skuteczności przy realizacji celów sprzedażowych
 • Zwiększenie skuteczności planowania, monitorowania, kontrolowania i weryfikowania pracy zespołu handlowego
 • Stosowanie rozmaitych technik w celu zmotywowania podwładnych
 • Umiejętność przygotowania i prowadzenia efektywnych spotkań handlowych
+ Cele zarządzania zespołem handlowym
 • Wypracowanie skutecznych narzędzi pozwalających na zbudowanie korzystnych relacji w zespole, wpływających na motywację i realizację zadań na najwyższym poziomie
 • Zapoznanie się z werbalnymi i niewerbalnymi technikami perswazji oraz zdobycie umiejętności planowania strategii przekonywania innych do swojego zdania
 • Zdobycie umiejętności zarządzania sytuacją konfliktową, poznanie narzędzia radzenia sobie z presją i manipulacją
 • Ćwiczenie techniki skutecznego przekazywania podwładnym informacji trudnych i niepopularnych
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej pozwalającej na lepsze i bardziej świadome zarządzanie i kierowanie ludźmi, oparte przede wszystkim o autorytet, a nie o miejsce w strukturze organizacyjnej
+ Korzyści z zarządzania zespołem handlowym
 • Podniesienie indywidualnej i zespołowej efektywności
 • Wzrost skuteczności przy realizacji celów sprzedażowych
 • Zwiększenie skuteczności planowania, monitorowania, kontrolowania i weryfikowania pracy zespołu handlowego
 • Stosowanie rozmaitych technik w celu zmotywowania podwładnych
 • Umiejętność przygotowania i prowadzenia efektywnych spotkań handlowych