Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie projektami

Przemiany społeczno-gospodarcze związane z przejściem z ery przemysłowej do tzw. ery wiedzy zapoczątkowały powstanie nowego nurtu zarządzania – Zarządzania wiedzą. To właśnie wiedza jest dziś najczęściej poszukiwanym „towarem”, kapitałem, oraz dobrą inwestycją, stanowiącą kluczowy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa.

 

Istotą szkolenia jest przedstawienie uczestnikom bogatego wachlarza technik zarządzania wiedzą wspierających pozyskiwanie, lokalizowanie, tworzenie, transfer, wykorzystanie i retencję wiedzy w organizacji.

Istnieje wiele różnych definicji zarządzania wiedzą, które mają kilka wspólnych cech. Pojęcie zarządzania wiedzą bazuje na trzech kluczowych procesach, tj. tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie wiedzy, którym towarzyszą technologia, narzędzia służące do badania efektywności wykorzystania wiedzy, oraz kultura organizacyjna zorientowana na pracowników.

 

Z racji tego, że każde przedsiębiorstwo funkcjonuje według ściśle określonych zasad, niemożliwym jest przeniesienie rozwiązań zastosowanych u jednego przedsiębiorcy do innego. Można natomiast posiłkować się wiedzą ogólną i dobrymi praktykami.

 • Rozwój zasobów wiedzy i kompetencji
 • Tworzenie przedsięwzięć opartych na wiedzy pracowników
 • Rozwój kultury organizacji wspierającej kreatywność i dzielenie się wiedzą oraz rozwój kapitału intelektualnego
 • Projektowanie struktur i procedur gwarantujących gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy

DLA PRACODAWCY

 • wsparcie w gromadzeniu, analizie i wykorzystaniu wiedzy sprzyjające podejmowaniu skutecznych decyzji i w rezultacie umacnianie pozycji przedsiębiorstwa na rynku
 • umiejętne korzystanie z wiedzy pracowników w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów i długoterminowego sukcesu
 • stworzenie bazy wiedzy, która pozwala na efektywne wykorzystanie wiedzy pracowników wewnątrz organizacji
 • stworzenie klimatu w organizacji sprzyjającego dzieleniu się wiedzą między pracownikami

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie różnic pomiędzy danymi, informacjami a wiedzą oraz pokazanie jak zarządzać wiedzą
 • określenie barier pracowników w dzieleniu się wiedzą oraz sposobów na ich przełamywanie
 • poznanie pojęcia kapitału intelektualnego organizacji i możliwości wykorzystywania go
 • zbudowanie samoświadomości wiedzy
 • świadomość budowania systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie w oparciu o aspekty kulturowe
 • osiągnięcie menedżerskiej skuteczności w zakresie zarządzania wiedzą, stanowiącej podstawowy element w walce o skuteczność i rozwój organizacji
+ Czym jest zarządzanie wiedzą

Istnieje wiele różnych definicji zarządzania wiedzą, które mają kilka wspólnych cech. Pojęcie zarządzania wiedzą bazuje na trzech kluczowych procesach, tj. tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie wiedzy, którym towarzyszą technologia, narzędzia służące do badania efektywności wykorzystania wiedzy, oraz kultura organizacyjna zorientowana na pracowników.

 

Z racji tego, że każde przedsiębiorstwo funkcjonuje według ściśle określonych zasad, niemożliwym jest przeniesienie rozwiązań zastosowanych u jednego przedsiębiorcy do innego. Można natomiast posiłkować się wiedzą ogólną i dobrymi praktykami.

+ Cele zarządzania wiedzą
 • Rozwój zasobów wiedzy i kompetencji
 • Tworzenie przedsięwzięć opartych na wiedzy pracowników
 • Rozwój kultury organizacji wspierającej kreatywność i dzielenie się wiedzą oraz rozwój kapitału intelektualnego
 • Projektowanie struktur i procedur gwarantujących gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy
+ Korzyści z zarządzania wiedzą

DLA PRACODAWCY

 • wsparcie w gromadzeniu, analizie i wykorzystaniu wiedzy sprzyjające podejmowaniu skutecznych decyzji i w rezultacie umacnianie pozycji przedsiębiorstwa na rynku
 • umiejętne korzystanie z wiedzy pracowników w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów i długoterminowego sukcesu
 • stworzenie bazy wiedzy, która pozwala na efektywne wykorzystanie wiedzy pracowników wewnątrz organizacji
 • stworzenie klimatu w organizacji sprzyjającego dzieleniu się wiedzą między pracownikami

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie różnic pomiędzy danymi, informacjami a wiedzą oraz pokazanie jak zarządzać wiedzą
 • określenie barier pracowników w dzieleniu się wiedzą oraz sposobów na ich przełamywanie
 • poznanie pojęcia kapitału intelektualnego organizacji i możliwości wykorzystywania go
 • zbudowanie samoświadomości wiedzy
 • świadomość budowania systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie w oparciu o aspekty kulturowe
 • osiągnięcie menedżerskiej skuteczności w zakresie zarządzania wiedzą, stanowiącej podstawowy element w walce o skuteczność i rozwój organizacji