Zarządzanie sytuacyjne

Zarządzanie projektami

Szkolenie z zarządzania sytuacyjnego obejmuje zakresem zarówno uczestników szkolenia, jak i ich współpracowników. Program szkolenia bazuje na opanowaniu zestawu umiejętności niezbędnych menedżerowi w coraz bardziej efektywnej pracy ze współpracownikami. Przedstawiane przez nas metody diagnozowania i rozwoju potencjału współpracowników mają na celu wesprzeć menedżerów w umiejętnym przeprowadzaniu współpracowników przez kolejne etapy ich rozwoju. Uczestnicy szkolenia dowiadują się, jak z osoby początkującej uczynić eksperta, który będzie mógł samodzielnie sprostać swoim obowiązkom.

Zarządzanie sytuacyjne jest jednym z bardziej skutecznych i popularnych modeli przywództwa, opierającym się na założeniu, iż rolą przełożonego jest dostarczanie podwładnemu tego, czego ten potrzebuje, by skutecznie realizować powierzane mu zadania i wyznaczane cele, przy jednoczesnym dopasowaniu tego do sytuacji, w której pracownik potrzebuje wsparcia przełożonego. Przełożony powinien opierać swój wpływ zarówno na hierarchii służbowej, jak i na zbudowanym poprzez swój styl zarządzania autorytecie. Zachowanie przełożonego jest uzależnione od sytuacji w jakiej znajduje się jego podwładny, stąd mówimy o zarządzaniu sytuacyjnym.

 • Poznanie narzędzi zmierzających do realizacji zadań, budowania i zarządzania zespołem
 • Zdobycie wiedzy z zakresu funkcji menedżerskich
 • Nabycie umiejętności diagnozy poziomu umiejętności i motywacji pracownika oraz dostosowania stylu zarządzania odpowiedniego do sytuacji i gotowości pracownika
 • Zwiększenie świadomości lidera
 • Poznanie procesu nieemocjonalnego postępowania w trudnych sytuacjach
 • Zwiększenie zaangażowania w rozwój talentów i potencjału pracowników

DLA PRACODAWCY

 • lepsza i bardziej efektywna praca menedżerów
 • polepszenie współpracy na linii menedżer – podwładny
 • wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
 • przewaga konkurencyjna dzięki wdrożeniu nowej wiedzy i prezentowaniu efektywnej postawy

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność rozpoznania poziomu kompetencji i zaangażowania pracownika
 • zdolność dopasowania odpowiedniego stylu zarządzania do potrzeb pracownika w konkretnej sytuacji
 • poznanie narzędzi niezbędnych w procesie zarządzania zespołem i wykorzystywanie ich w praktyce
 • świadomość swoich mocnych stron w roli menedżera
 • lepsze rezultaty dzięki umiejętności skutecznego zarządzania ludźmi w zależności od sytuacji
 • zwiększona skuteczność to zwiększona szansa na premie i awans
+ Czym jest zarządzanie sytuacyjne

Zarządzanie sytuacyjne jest jednym z bardziej skutecznych i popularnych modeli przywództwa, opierającym się na założeniu, iż rolą przełożonego jest dostarczanie podwładnemu tego, czego ten potrzebuje, by skutecznie realizować powierzane mu zadania i wyznaczane cele, przy jednoczesnym dopasowaniu tego do sytuacji, w której pracownik potrzebuje wsparcia przełożonego. Przełożony powinien opierać swój wpływ zarówno na hierarchii służbowej, jak i na zbudowanym poprzez swój styl zarządzania autorytecie. Zachowanie przełożonego jest uzależnione od sytuacji w jakiej znajduje się jego podwładny, stąd mówimy o zarządzaniu sytuacyjnym.

+ Cele zarządzania sytuacyjnego
 • Poznanie narzędzi zmierzających do realizacji zadań, budowania i zarządzania zespołem
 • Zdobycie wiedzy z zakresu funkcji menedżerskich
 • Nabycie umiejętności diagnozy poziomu umiejętności i motywacji pracownika oraz dostosowania stylu zarządzania odpowiedniego do sytuacji i gotowości pracownika
 • Zwiększenie świadomości lidera
 • Poznanie procesu nieemocjonalnego postępowania w trudnych sytuacjach
 • Zwiększenie zaangażowania w rozwój talentów i potencjału pracowników
+ Korzyści z zarządzania sytuacyjnego

DLA PRACODAWCY

 • lepsza i bardziej efektywna praca menedżerów
 • polepszenie współpracy na linii menedżer – podwładny
 • wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
 • przewaga konkurencyjna dzięki wdrożeniu nowej wiedzy i prezentowaniu efektywnej postawy

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność rozpoznania poziomu kompetencji i zaangażowania pracownika
 • zdolność dopasowania odpowiedniego stylu zarządzania do potrzeb pracownika w konkretnej sytuacji
 • poznanie narzędzi niezbędnych w procesie zarządzania zespołem i wykorzystywanie ich w praktyce
 • świadomość swoich mocnych stron w roli menedżera
 • lepsze rezultaty dzięki umiejętności skutecznego zarządzania ludźmi w zależności od sytuacji
 • zwiększona skuteczność to zwiększona szansa na premie i awans