Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie projektami

„Strategia jest czymś, co ma fundamentalny wpływ na życie lub śmierć, na sukces lub porażkę firmy”, Krzysztof Obłój

 

Istotą zarządzania strategicznego jest systematyczne podejmowanie i wdrażanie decyzji dotyczących problemów przedsiębiorstwa, jego przetrwania i rozwoju, a także realizowanie celów długoterminowych. Działania te muszą być odpowiedzią na zmienne warunki otoczenia przedsiębiorstwa i węzłowe czynniki własnego potencjału wytwórczego.

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają i trenują podstawowe zagadnienia oraz narzędzia strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, by po zakończeniu szkolenia potrafili samodzielnie koordynować działania zmierzające do realizacji strategicznych celów firmy.

Zarządzanie strategiczne to proces informacyjno-decyzyjny, którego nadrzędnym celem jest podejmowanie decyzji dotyczących kluczowych problemów działalności przedsiębiorstwa.

 

Proces zarządzania strategicznego obejmuje trzy wzajemnie współzależne etapy:

 • planowanie
 • wdrażanie i nadzór strategii
 • Ostatni etap trwa przez cały okres zarządzania strategicznego, na każdym z poziomów: strategii korporacyjnej, strategii jednostek biznesowych oraz strategii jednostek operacyjnych
 • Ujednolicenie wiedzy w zakresie strategii i wartości oraz metod pozwalających na opracowanie skutecznej strategii przedsiębiorstwa oraz jej efektywnego wdrożenia i kontroli
 • Poznanie sposobów analizy strategicznej przedsiębiorstwa
 • Zdobycie umiejętności tworzenia i uzgadniania strategii, a także definiowania celów i planowania działań wspierających ich realizację we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
 • Nabycie umiejętności podejmowania strategicznych decyzji oraz określenia krytycznych parametrów dla sukcesu przedsiębiorstwa
 • Rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego spojrzenia na działalność przedsiębiorstwa
 • Zdefiniowanie scenariuszu rozwoju przedsiębiorstwa

DLA PRACODAWCY

 • poznanie sposobów na zwiększenie i utrzymanie konkurencyjności własnego przedsiębiorstwa
 • zdolność definiowania zmian i innowacji wraz z analizą ich wpływu na poszczególne obszary organizacji
 • umiejętność planowania procesu wdrożenia zmiany i innowacji

 

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność określania źródeł ryzyka i możliwość zdefiniowania istotnych dla przedsiębiorstwa działań w perspektywie najbliższych lat
 • stosowanie metod i narzędzi analizy strategicznej
 • umiejętność zidentyfikowania obszarów krytycznych dla przedsiębiorstwa
 • poznanie modeli i szablonów niezbędnych przy analizie, tworzeniu i wdrażaniu strategii
 • ukierunkowanie na myślenie strategiczne
+ Czym jest zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne to proces informacyjno-decyzyjny, którego nadrzędnym celem jest podejmowanie decyzji dotyczących kluczowych problemów działalności przedsiębiorstwa.

 

Proces zarządzania strategicznego obejmuje trzy wzajemnie współzależne etapy:

 • planowanie
 • wdrażanie i nadzór strategii
 • Ostatni etap trwa przez cały okres zarządzania strategicznego, na każdym z poziomów: strategii korporacyjnej, strategii jednostek biznesowych oraz strategii jednostek operacyjnych
+ Cele szkolenia z zarządzania strategicznego
 • Ujednolicenie wiedzy w zakresie strategii i wartości oraz metod pozwalających na opracowanie skutecznej strategii przedsiębiorstwa oraz jej efektywnego wdrożenia i kontroli
 • Poznanie sposobów analizy strategicznej przedsiębiorstwa
 • Zdobycie umiejętności tworzenia i uzgadniania strategii, a także definiowania celów i planowania działań wspierających ich realizację we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
 • Nabycie umiejętności podejmowania strategicznych decyzji oraz określenia krytycznych parametrów dla sukcesu przedsiębiorstwa
 • Rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego spojrzenia na działalność przedsiębiorstwa
 • Zdefiniowanie scenariuszu rozwoju przedsiębiorstwa
+ Korzyści z zarządzania strategicznego

DLA PRACODAWCY

 • poznanie sposobów na zwiększenie i utrzymanie konkurencyjności własnego przedsiębiorstwa
 • zdolność definiowania zmian i innowacji wraz z analizą ich wpływu na poszczególne obszary organizacji
 • umiejętność planowania procesu wdrożenia zmiany i innowacji

 

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność określania źródeł ryzyka i możliwość zdefiniowania istotnych dla przedsiębiorstwa działań w perspektywie najbliższych lat
 • stosowanie metod i narzędzi analizy strategicznej
 • umiejętność zidentyfikowania obszarów krytycznych dla przedsiębiorstwa
 • poznanie modeli i szablonów niezbędnych przy analizie, tworzeniu i wdrażaniu strategii
 • ukierunkowanie na myślenie strategiczne