Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie projektami

Sprzedaż to podstawa wszelkiej działalności gospodarczej. To właśnie sprzedaż zapewnia przychody niezbędne do funkcjonowania i niejednokrotnie przetrwania przedsiębiorstw na rynku. Zarządzanie sprzedażą to szeroki obszar wiedzy, obejmuje liczne procesy, m.in. planowanie, organizowanie i kontrolę pracy zespołu sprzedawców, nawiązywanie i utrzymywanie relacji z pośrednikami oraz nadzorowanie logistyki. Menedżerowie odpowiedzialni za sprzedaż i reprezentujący przedsiębiorstwa powinni posiadać wachlarz kompetencji, w tym: umiejętność rozpoznawania zachowań Klienta, przygotowanie oferty, komunikacja z Klientami, utrzymywanie z nimi długotrwałych relacji, badanie potrzeb Klienta, wychwytywanie okazji sprzedażowych oraz zarządzanie potencjałem Klienta.

 

Podczas szkolenia przybliżamy uczestnikom zagadnienia, które po uprzedniej diagnozie wspólnie uznamy za kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstwa. Gwarantujemy indywidualny program i poprawę rezultatów sprzedaży.

Zarządzanie sprzedażą to obszar wiedzy obejmujący codzienną pracę dyrektorów sprzedaży, kierowników działów sprzedaży, kierowników zespołów akwizytorów oraz osób aplikujących na te stanowiska. By kierownictwo naczelne wraz z kierownikami jednostek funkcjonalnych mogli efektywnie podejmować decyzje, niezbędna im jest znajomość kluczowych zagadnień z zakresu zarządzania sprzedażą, takich jak:

 

 • zarządzanie ludźmi
 • negocjacje i utrzymywanie kontaktów z kluczowymi Klientami
 • planowanie sprzedaży
 • kontrola sprzedaży
 • prognozowanie sprzedaży
 • Opracowanie narzędzi niezbędnych w zarządzaniu sprzedażą
 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich
 • Korygowanie celów i zamiana ich na zadania
 • Praca nad własną asertywnością
 • Budowanie strategii dostosowanych do potrzeb handlowych
 • Poznanie narzędzia analizy, wykorzystywanie dostępnych analiz rynkowych oraz stosowanie ich wyników

DLA PRACODAWCY

 • rozpoczęcie budowania lub wzmocnienie kultury sprzedażowej
 • wystandaryzowany proces sprzedaży
 • łatwość niwelowania ryzyk sprzedażowych
 • wypracowanie standardów sprzedażowych
 • spójność procesu sprzedażowego
 • praca w oparciu o wskaźniki efektywnościowe
 • prostota rozliczania działu sprzedaży

 

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie kluczowych funkcji zarządzania sprzedażą
 • identyfikacja własnego stylu zarządzania
 • wzmocnienie pewności siebie i poczucia własnej wartości
 • inspirowanie innych i wydobywanie z nich tego, co najlepsze
 • wyznaczanie zrozumiałych celów i opracowywanie planów ich osiągnięcia
 • wdrażanie procesów skutecznego zarządzania czasem oraz innymi zasobami
 • zrozumienie charakterystyki efektywnej kultury sprzedażowej
 • przećwiczenie skutecznych sposobów prowadzenia coachingu sprzedażowego
 • praktyczne motywowanie i konstruktywne ocenianie ludzi
+ Czym jest zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie sprzedażą to obszar wiedzy obejmujący codzienną pracę dyrektorów sprzedaży, kierowników działów sprzedaży, kierowników zespołów akwizytorów oraz osób aplikujących na te stanowiska. By kierownictwo naczelne wraz z kierownikami jednostek funkcjonalnych mogli efektywnie podejmować decyzje, niezbędna im jest znajomość kluczowych zagadnień z zakresu zarządzania sprzedażą, takich jak:

 

 • zarządzanie ludźmi
 • negocjacje i utrzymywanie kontaktów z kluczowymi Klientami
 • planowanie sprzedaży
 • kontrola sprzedaży
 • prognozowanie sprzedaży
+ Cele zarządzania sprzedażą
 • Opracowanie narzędzi niezbędnych w zarządzaniu sprzedażą
 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich
 • Korygowanie celów i zamiana ich na zadania
 • Praca nad własną asertywnością
 • Budowanie strategii dostosowanych do potrzeb handlowych
 • Poznanie narzędzia analizy, wykorzystywanie dostępnych analiz rynkowych oraz stosowanie ich wyników
+ Korzyści z zarządzania sprzedażą

DLA PRACODAWCY

 • rozpoczęcie budowania lub wzmocnienie kultury sprzedażowej
 • wystandaryzowany proces sprzedaży
 • łatwość niwelowania ryzyk sprzedażowych
 • wypracowanie standardów sprzedażowych
 • spójność procesu sprzedażowego
 • praca w oparciu o wskaźniki efektywnościowe
 • prostota rozliczania działu sprzedaży

 

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie kluczowych funkcji zarządzania sprzedażą
 • identyfikacja własnego stylu zarządzania
 • wzmocnienie pewności siebie i poczucia własnej wartości
 • inspirowanie innych i wydobywanie z nich tego, co najlepsze
 • wyznaczanie zrozumiałych celów i opracowywanie planów ich osiągnięcia
 • wdrażanie procesów skutecznego zarządzania czasem oraz innymi zasobami
 • zrozumienie charakterystyki efektywnej kultury sprzedażowej
 • przećwiczenie skutecznych sposobów prowadzenia coachingu sprzedażowego
 • praktyczne motywowanie i konstruktywne ocenianie ludzi