Zarządzanie ryzykiem biznesowym

Zarządzanie projektami

Szkolenie skupia się przede wszystkim na metodach jakościowych i najlepszych praktykach decyzyjnych z zakresu zarządzania ryzykiem. Jest ono dedykowane zarówno obecnym, jak i przyszłym menedżerom ryzyka, pragnącym zgłębić wiedzę i poszerzyć kompetencje. W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele kadry kierowniczej, brokerzy i inni specjaliści z branży ubezpieczeniowej, specjaliści od infrastruktury krytycznej, audytorzy wewnętrzni, konsultanci, kontrolerzy, księgowi i finansiści.

Chroni efektywność firmy

Nadrzędnym celem zarządzania ryzykiem biznesowym jest zabezpieczenie operacyjnej efektywności przedsiębiorstwa poprzez dostosowywanie działań do zmieniających się celów biznesowych.

Usprawnia współpracę

Wdrożenie zarządzania ryzykiem biznesowym usprawnia współpracę zespołów odpowiedzialnych za ryzyko i kontroluje ich działania.

Zwiększa samokontrolę

Podejmowanie ryzyka w biznesie wymaga odwagi, samokontroli i autorefleksji – są one niezbędne, by w porę podjąć środki zapobiegawcze.

Zarządzanie ryzykiem biznesowym obejmuje wszelkie działania podejmowane przez osoby decyzyjne w przedsiębiorstwie, mające na celu ograniczenie ryzyka finansowego i ochronę organizacji przed jego negatywnymi skutkami. Jego głównym celem jest zabezpieczenie operacyjnej efektywności przedsiębiorstwa.

 

W zarządzaniu ryzykiem nie chodzi o zniwelowanie ryzyka, ale o wykorzystywanie i podejmowanie go w umiejętny sposób. Poza odwagą, istotne są również samokontrola i autorefleksja, pozwalające w porę podjąć środki zapobiegawcze.

 • Poznanie pojęć, definicji i istoty zarządzania ryzykiem biznesowym
 • Poprawa procesu oceny, lepsze przewidywanie i rozpoznawanie ryzyk
 • Dostosowanie działań w obszarze zarządzania ryzykiem do zmieniających się celów biznesowych
 • Usprawnienie współpracy zespołów odpowiedzialnych za ryzyko i kontrola ich działania
 • Opracowanie planu wdrożenia zarządzania ryzykiem, zintegrowanego z istniejącym systemem zarządzania jakością
 • Podstawowa wiedza dotycząca ERM w projekcie i procesie biznesowym
 • Poznanie metod kierowania ryzykiem
 • Opracowanie planu wdrożenia elementów i zarządzania ryzykiem
 • Zapewnienie integracji systemu zarządzania jakością z elementami zarządzania ryzykiem
 • Przećwiczenie metody pracy zespołowej z zakresu identyfikacji i analizy ryzyka
 • Inspiracja do wdrażania zarządzania ryzykiem w projekcie i procesie biznesowym
 • Trening metody stosowania reakcji na ryzyko
+ Czym jest zarządzanie ryzykiem biznesowym

Zarządzanie ryzykiem biznesowym obejmuje wszelkie działania podejmowane przez osoby decyzyjne w przedsiębiorstwie, mające na celu ograniczenie ryzyka finansowego i ochronę organizacji przed jego negatywnymi skutkami. Jego głównym celem jest zabezpieczenie operacyjnej efektywności przedsiębiorstwa.

 

W zarządzaniu ryzykiem nie chodzi o zniwelowanie ryzyka, ale o wykorzystywanie i podejmowanie go w umiejętny sposób. Poza odwagą, istotne są również samokontrola i autorefleksja, pozwalające w porę podjąć środki zapobiegawcze.

+ Cele zarządzania ryzykiem biznesowym
 • Poznanie pojęć, definicji i istoty zarządzania ryzykiem biznesowym
 • Poprawa procesu oceny, lepsze przewidywanie i rozpoznawanie ryzyk
 • Dostosowanie działań w obszarze zarządzania ryzykiem do zmieniających się celów biznesowych
 • Usprawnienie współpracy zespołów odpowiedzialnych za ryzyko i kontrola ich działania
 • Opracowanie planu wdrożenia zarządzania ryzykiem, zintegrowanego z istniejącym systemem zarządzania jakością
+ Korzyści z zarządzania ryzykiem biznesowym
 • Podstawowa wiedza dotycząca ERM w projekcie i procesie biznesowym
 • Poznanie metod kierowania ryzykiem
 • Opracowanie planu wdrożenia elementów i zarządzania ryzykiem
 • Zapewnienie integracji systemu zarządzania jakością z elementami zarządzania ryzykiem
 • Przećwiczenie metody pracy zespołowej z zakresu identyfikacji i analizy ryzyka
 • Inspiracja do wdrażania zarządzania ryzykiem w projekcie i procesie biznesowym
 • Trening metody stosowania reakcji na ryzyko