Zarządzanie przez wartości

Zarządzanie projektami

Na zachowanie współczesnego człowieka bardziej niż kiedykolwiek wpływa dążenie do samorealizacji i wolności oraz osobista satysfakcja osiągana dzięki współpracy z innymi i działaniu dla dobra ogółu. By konsekwentnie podążać obraną drogą, należy przewartościować dotychczasowe metody zarządzania i sposoby sprawowania przywództwa. Naprzeciw rosnącym oczekiwaniom wychodzi metoda, oferująca powrót do źródeł poznania natury człowieka i przyjrzenie się roli wartości w formowaniu efektywnego pola współpracy i realizacji celów.

 

Założeniem zarządzania przez wartości nie jest eliminacja dotychczas stosowanych stylów zarządzania, ale uzupełnienie ich o brakujący element, decydujący o skuteczności organizacji.

Integruje zespół z organizacją

Wartości wyznawane w życiu prywatnym i zawodowym wpływają na utożsamianie się pracowników z firmą, na poprawę relacji międzyludzkich oraz samomotywowanie się do pracy.

Poprawia wizerunek organizacji

Przywiązanie do wartości przyjętych przez organizację we wszystkich obszarach działalności oraz promocja etycznych zachowań na zewnątrz wpływa na poprawę wizerunku i wzrost zaufania klientów i kontrahentów.

Wpływa na rozwój organizacji

Skupienie sił wokół misji i wartości nie tylko integruje zespół, ale też pobudza potrzebę samokształcenia, co przekłada się na szeroko pojęty rozwój organizacji.

Zarządzanie przez wartości to przywiązanie do wartości przyjętych przez organizację we wszystkich obszarach działalności. To zarazem filozofia i praktyka zarządzania skoncentrowana na kluczowych wartościach przedsiębiorstwa połączonych z misją i sposobem działania oraz ich spójności z wartościami pracowników.

 

Dla każdego człowieka co innego będzie wartością. Zawsze jednak będzie to coś cennego i godnego pożądania. Są to m.in. normy postępowania umożliwiające sukcesywny rozwój i osiąganie satysfakcji. Wartości mają ogromne znaczenie w codziennym życiu oraz niecenioną moc w osiągnięciu sukcesu w biznesie.

 • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu rodzajów organizacji oraz strategii i metod zarządzania nimi
 • Zapoznanie z głównymi składnikami zarządzania poprzez wartości: wizja, misja, tożsamość oraz wartości
 • Uświadomienie, w jaki sposób wartości wyznawane w życiu prywatnym i zawodowym wpływają na utożsamianie się z firmą, na relacje międzyludzkie, poczucie zadowolenia oraz samomotywowanie się do pracy
 • Zdobycie wiedzy, jak uniknąć błędów menedżerskich w momencie komunikowania o wdrożeniu Zarządzania przez wartości
 • Poznanie faz procesu zarządzania przez wartości
 • Zdobycie wiedzy nt. przemiany Zarządzania przez wartości w samokontrolujący się mechanizm

DLA PRACODAWCY

 • zjednoczenie zespołu pracowników wokół misji i celów
 • zwiększenie lojalności pracowników
 • integracja pracowników z organizacją
 • przyciąganie utalentowanych pracowników
 • promocja etycznych zachowań
 • pozytywny wizerunek organizacji wśród Klientów i Kontrahentów

 

DLA PRACOWNIKA

 • zrozumienie roli i sensu wartości w pracy zespołowej
 • zdobycie umiejętności podejmowania decyzji w procesie na poszczególnych szczeblach zarządzania
 • poznanie zasad planowania i przygotowywania do wdrożeń rozwiązań innowacyjnych
 • zrozumienie wpływu zarządzania przez wartości na rozwój osobisty i rozwój organizacji
 • redukcja poziom stresu i napięcia w pracy
 • pobudzenie dążenia do edukacji i samokształcenia
+ Czym jest zarządzanie przez wartości

Zarządzanie przez wartości to przywiązanie do wartości przyjętych przez organizację we wszystkich obszarach działalności. To zarazem filozofia i praktyka zarządzania skoncentrowana na kluczowych wartościach przedsiębiorstwa połączonych z misją i sposobem działania oraz ich spójności z wartościami pracowników.

 

Dla każdego człowieka co innego będzie wartością. Zawsze jednak będzie to coś cennego i godnego pożądania. Są to m.in. normy postępowania umożliwiające sukcesywny rozwój i osiąganie satysfakcji. Wartości mają ogromne znaczenie w codziennym życiu oraz niecenioną moc w osiągnięciu sukcesu w biznesie.

+ Cele zarządzania przez wartości
 • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu rodzajów organizacji oraz strategii i metod zarządzania nimi
 • Zapoznanie z głównymi składnikami zarządzania poprzez wartości: wizja, misja, tożsamość oraz wartości
 • Uświadomienie, w jaki sposób wartości wyznawane w życiu prywatnym i zawodowym wpływają na utożsamianie się z firmą, na relacje międzyludzkie, poczucie zadowolenia oraz samomotywowanie się do pracy
 • Zdobycie wiedzy, jak uniknąć błędów menedżerskich w momencie komunikowania o wdrożeniu Zarządzania przez wartości
 • Poznanie faz procesu zarządzania przez wartości
 • Zdobycie wiedzy nt. przemiany Zarządzania przez wartości w samokontrolujący się mechanizm
+ Korzyści z zarządzania przez wartości

DLA PRACODAWCY

 • zjednoczenie zespołu pracowników wokół misji i celów
 • zwiększenie lojalności pracowników
 • integracja pracowników z organizacją
 • przyciąganie utalentowanych pracowników
 • promocja etycznych zachowań
 • pozytywny wizerunek organizacji wśród Klientów i Kontrahentów

 

DLA PRACOWNIKA

 • zrozumienie roli i sensu wartości w pracy zespołowej
 • zdobycie umiejętności podejmowania decyzji w procesie na poszczególnych szczeblach zarządzania
 • poznanie zasad planowania i przygotowywania do wdrożeń rozwiązań innowacyjnych
 • zrozumienie wpływu zarządzania przez wartości na rozwój osobisty i rozwój organizacji
 • redukcja poziom stresu i napięcia w pracy
 • pobudzenie dążenia do edukacji i samokształcenia