Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Szkolenie dedykowane jest osobom, które chcą zdobyć umiejętności zarządzania celowymi projektami lub programami, przy optymalnym zarządzaniu zasobami (ludzkimi, czasowymi, materialnymi, sprzętowymi).
Szkolenie kładzie nacisk na indywidualną rolę menedżera jako realizatora założeń i gwaranta wykonania projektu. Pokazuje, jak złożonym procesem jest zarządzanie projektem celowym, na jakie niebezpieczeństwa i pułapki narażony jest menedżer projektu, oraz co decyduje o powodzeniu lub fiasku przedsięwzięcia.

Zapewnia sprawne monitorowanie projektu

Opracowanie harmonogramu prac dla zespołu i kierownictwa pozwala na sprawne monitorowanie kluczowych czynników efektywności projektu i raportowanie postępu prac.

Gwarantuje realizację celów

Zarządzanie projektami, w których cele określane są zgodnie z metodą SMART gwarantuje realizację wyznaczonych celów w założonym czasie, przy maksymalnej optymalizacji użytych zasobów.

Podwyższa jakość usług

Uporządkowana struktura projektów przekłada się na zwiększenie wydajności i efektywności, oraz docelowo na jakość oferowanych usług.

Zarządzanie projektami to szerokie spektrum działań mających na celu realizację wyznaczonych celów w założonym czasie, przy maksymalnej optymalizacji użytych zasobów. Obejmuje m.in. planowanie, harmonogramowanie, realizację oraz kontrolę zadań niezbędnych do osiągnięcia celów.

 

Cele projektowe powinny być określane zgodnie z zasadą SMART:

S: specific – szczegółowy
M: measurable – mierzalny
A: achievable – osiągalny
R: realistic – realistyczny
T: time-bound – określony w czasie

 • Ustalanie i weryfikowanie celów i priorytetów
 • Planowanie, przygotowanie i kontrolowanie prac zespołu
 • Organizowanie projektu i jego właściwego wsparcia
 • Budowanie efektywnej komunikacji między członkami zespołu, Klientami i kierownictwem
 • Tworzenie zespołów w ramach organizacji i wykorzystanie szczególnych cech osobowościowych członków zespołu
 • Zarządzanie konfliktem wewnątrz zespołu i zarządzanie kryzysami w projekcie
 • Opracowanie harmonogramu prac dla zespołu i kierownictwa, monitorowanie i raportowania postępu prac
 • Zarządzanie zespołem projektowym

Kwalifikacje menedżerów projektu muszą być stosunkowo szerokie. Bez odpowiedniej wiedzy na temat zarządzania, tworzenia harmonogramów i egzekwowania realizacji celów mogą być mniej skuteczni od kandydatów, którzy przeszli specjalistyczne szkolenie. Trzeba pamiętać, że zarządzanie nie opiera się wyłącznie na intuicji, choć niewątpliwie jest ona przydatna w wielu sprawach.
Przygotowane przez nas szkolenie pozwoli rozwinąć wiele aspektów dotyczących zarządzania. Ograniczone zasoby to jeden z głównych problemów wymagających efektywnego rozwiązania. Dzięki warsztatom można dowiedzieć się wszystkiego, co jest potrzebne dla optymalizacji pracy zgodnie z zasadą SMART. Za jej pomocą można sprawnie ustalić niezbędne szczegóły realizacji zadań.
Oprócz tego uczestnicy nabędą umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu dobrej komunikacji pomiędzy członkami zespołu i wiele innych kompetencji. Zarządzanie projektami po odbyciu szkolenia stanie się znacznie prostsze, a przede wszystkim wydajniejsze. Do korzyści można zaliczyć także poprawienie jakości usług, co przekłada się na satysfakcję klientów i budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
Szkolenie zostało opracowane z myślą o menedżerach i kadrze kierowniczej, ale skorzystają z niego również pracownicy, którzy chcą zwiększyć swoje możliwości. Wrocław jest miejscem, gdzie możemy zorganizować szkolenie dotyczące zarządzania różnymi projektami. Chętnie przybliżymy szczegóły oferty – wystarczy się z nami skontaktować telefonicznie lub mailowo. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

DLA PRACODAWCY

 • zwiększenie wydajności i efektywności w dostarczaniu usług
 • podwyższenie jakości oferowanych usług
 • poprawa satysfakcji Klienta
 • sprawne monitorowanie kluczowych czynników efektywności projektu
 • optymalne wykorzystanie zasobów projektowych
 • transparentność (przejrzystość) w zarządzaniu projektami

 

DLA PRACOWNIKA

 • osiągnięcie wyznaczonych wcześniej celów
 • świadomość oceny ryzyka
 • poprawa komunikacji w zespole projektowym
 • efektywne zarządzanie zasobami w projekcie
+ Czym jest zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to szerokie spektrum działań mających na celu realizację wyznaczonych celów w założonym czasie, przy maksymalnej optymalizacji użytych zasobów. Obejmuje m.in. planowanie, harmonogramowanie, realizację oraz kontrolę zadań niezbędnych do osiągnięcia celów.

 

Cele projektowe powinny być określane zgodnie z zasadą SMART:

S: specific – szczegółowy
M: measurable – mierzalny
A: achievable – osiągalny
R: realistic – realistyczny
T: time-bound – określony w czasie

+ Cele szkolenia z zarządzania projektami
 • Ustalanie i weryfikowanie celów i priorytetów
 • Planowanie, przygotowanie i kontrolowanie prac zespołu
 • Organizowanie projektu i jego właściwego wsparcia
 • Budowanie efektywnej komunikacji między członkami zespołu, Klientami i kierownictwem
 • Tworzenie zespołów w ramach organizacji i wykorzystanie szczególnych cech osobowościowych członków zespołu
 • Zarządzanie konfliktem wewnątrz zespołu i zarządzanie kryzysami w projekcie
 • Opracowanie harmonogramu prac dla zespołu i kierownictwa, monitorowanie i raportowania postępu prac
 • Zarządzanie zespołem projektowym

Kwalifikacje menedżerów projektu muszą być stosunkowo szerokie. Bez odpowiedniej wiedzy na temat zarządzania, tworzenia harmonogramów i egzekwowania realizacji celów mogą być mniej skuteczni od kandydatów, którzy przeszli specjalistyczne szkolenie. Trzeba pamiętać, że zarządzanie nie opiera się wyłącznie na intuicji, choć niewątpliwie jest ona przydatna w wielu sprawach.
Przygotowane przez nas szkolenie pozwoli rozwinąć wiele aspektów dotyczących zarządzania. Ograniczone zasoby to jeden z głównych problemów wymagających efektywnego rozwiązania. Dzięki warsztatom można dowiedzieć się wszystkiego, co jest potrzebne dla optymalizacji pracy zgodnie z zasadą SMART. Za jej pomocą można sprawnie ustalić niezbędne szczegóły realizacji zadań.
Oprócz tego uczestnicy nabędą umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu dobrej komunikacji pomiędzy członkami zespołu i wiele innych kompetencji. Zarządzanie projektami po odbyciu szkolenia stanie się znacznie prostsze, a przede wszystkim wydajniejsze. Do korzyści można zaliczyć także poprawienie jakości usług, co przekłada się na satysfakcję klientów i budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
Szkolenie zostało opracowane z myślą o menedżerach i kadrze kierowniczej, ale skorzystają z niego również pracownicy, którzy chcą zwiększyć swoje możliwości. Wrocław jest miejscem, gdzie możemy zorganizować szkolenie dotyczące zarządzania różnymi projektami. Chętnie przybliżymy szczegóły oferty – wystarczy się z nami skontaktować telefonicznie lub mailowo. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

+ Korzyści z zarządzania projektami

DLA PRACODAWCY

 • zwiększenie wydajności i efektywności w dostarczaniu usług
 • podwyższenie jakości oferowanych usług
 • poprawa satysfakcji Klienta
 • sprawne monitorowanie kluczowych czynników efektywności projektu
 • optymalne wykorzystanie zasobów projektowych
 • transparentność (przejrzystość) w zarządzaniu projektami

 

DLA PRACOWNIKA

 • osiągnięcie wyznaczonych wcześniej celów
 • świadomość oceny ryzyka
 • poprawa komunikacji w zespole projektowym
 • efektywne zarządzanie zasobami w projekcie