Zarządzanie produkcją

Zarządzanie projektami

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnych systemów zarządzania produkcją. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami oraz nowoczesnymi narzędziami, metodami i mechanizmami zarządzania produkcją. Szczególne miejsce w programie poświęcamy aspektom praktycznym oraz problematyce powiązań produkcji z jakością i logistyką, jak również z prawem i rozwiązaniami informatycznymi.

 

Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość poznania zarówno klasycznych, jak i najbardziej aktualnych koncepcji, trendów i instrumentów z obszaru zarządzania, organizacji i funkcjonowania systemów produkcyjnych. W nowatorski sposób omawiamy problemy w podejmowaniu optymalnych decyzji menedżerskich z obszaru produkcji.

Daje możliwość reakcji

Zarządzanie produkcją daje możliwość błyskawicznej reakcji na zmieniające się czynniki produkcyjne, m.in. usterki, opóźnienia, braki w dostawach.

Zwiększa wydajność

Zapoznanie się z najbardziej efektywnymi współcześnie narzędziami i technikami z zakresu Lean Production pozwala pracownikowi na zwiększenie wydajności oraz efektywne wykorzystanie potencjału i mocy produkcyjnych firmy.

Usprawnia planowanie

Zdobycie umiejętności z zakresu zarządzania priorytetami w planowaniu produkcji usprawnia planowanie produkcji i gospodarki magazynowej.

Na osobach odpowiedzialnych za zarządzanie produkcją spoczywa kluczowe zadanie w przedsiębiorstwie, jakim jest zmniejszenie kosztów przy jednoczesnym wzroście produkcji i terminowości wykonywania zleceń.

 

Szkolenie z zarządzania produkcją zostało przygotowane tak, by w możliwie najbardziej przystępny sposób przedstawić standard planowania i koordynacji zasobów produkcyjnych, przy uwzględnieniu obowiązujących najlepszych praktyk planistycznych oraz stosowanej terminologii. Podczas szkolenia przedstawiamy procesy sterowania produkcją, utrzymania ruchu, oraz reagowania na zmiany pojawiające się w trakcie procesu.

 • Zapoznanie się z najbardziej efektywnymi współcześnie, narzędziami i technikami z zakresu Lean Production
 • Zdobycie umiejętności harmonogramowania produkcji i utrzymania ruchu oraz kontroli realizacji projektów
 • Zapoznanie się z cyklem produkcyjnym oraz z podstawowymi zagadnieniami związanymi z produkcją
 • Opanowanie metod bilansowania obciążeń zdolności produkcyjnych
 • Zdobycie umiejętności zarządzania priorytetami w planowaniu produkcji
 • Zapoznanie się z funkcjonalnościami planistycznymi (m.in. rozwiązań informatycznych)
 • Przygotowanie uczestników do praktycznego wykorzystania poznanych narzędzi i technik we własnym środowisku zawodowym

DLA PRACODAWCY

 • sprawne planowanie produkcji i gospodarki magazynowej
 • stały dostęp do bieżących raportów, analiz, wykresów
 • wgląd w produkcję na każdym etapie jej trwania oraz analiza wyników po jej zakończeniu
 • możliwość błyskawicznej reakcji na zmieniające się czynniki produkcyjne
 • spójność informacji na wszystkich szczeblach organizacji

 

DLA PRACOWNIKA

 • zwiększenie wydajności oraz efektywne wykorzystanie potencjału i mocy produkcyjnych firmy
 • planowanie przy użyciu nieskończonych wydajności
 • podgląd i analiza bieżącej produkcji, możliwość ręcznej korekty planu produkcyjnego
 • kontrolowanie terminów dostaw dla klienta
 • analiza wąskich gardeł oraz słabych ogniw produkcji
 • błyskawiczna reakcja na usterki, opóźnienia i braki w dostawach
 • sprawny obieg dokumentacji
 • efektywna współpraca z modułem rejestracji czasów pracy
+ Czym jest zarządzanie produkcją

Na osobach odpowiedzialnych za zarządzanie produkcją spoczywa kluczowe zadanie w przedsiębiorstwie, jakim jest zmniejszenie kosztów przy jednoczesnym wzroście produkcji i terminowości wykonywania zleceń.

 

Szkolenie z zarządzania produkcją zostało przygotowane tak, by w możliwie najbardziej przystępny sposób przedstawić standard planowania i koordynacji zasobów produkcyjnych, przy uwzględnieniu obowiązujących najlepszych praktyk planistycznych oraz stosowanej terminologii. Podczas szkolenia przedstawiamy procesy sterowania produkcją, utrzymania ruchu, oraz reagowania na zmiany pojawiające się w trakcie procesu.

+ Cele szkolenia z zarządzania produkcją
 • Zapoznanie się z najbardziej efektywnymi współcześnie, narzędziami i technikami z zakresu Lean Production
 • Zdobycie umiejętności harmonogramowania produkcji i utrzymania ruchu oraz kontroli realizacji projektów
 • Zapoznanie się z cyklem produkcyjnym oraz z podstawowymi zagadnieniami związanymi z produkcją
 • Opanowanie metod bilansowania obciążeń zdolności produkcyjnych
 • Zdobycie umiejętności zarządzania priorytetami w planowaniu produkcji
 • Zapoznanie się z funkcjonalnościami planistycznymi (m.in. rozwiązań informatycznych)
 • Przygotowanie uczestników do praktycznego wykorzystania poznanych narzędzi i technik we własnym środowisku zawodowym
+ Korzyści z zarządzania produkcją

DLA PRACODAWCY

 • sprawne planowanie produkcji i gospodarki magazynowej
 • stały dostęp do bieżących raportów, analiz, wykresów
 • wgląd w produkcję na każdym etapie jej trwania oraz analiza wyników po jej zakończeniu
 • możliwość błyskawicznej reakcji na zmieniające się czynniki produkcyjne
 • spójność informacji na wszystkich szczeblach organizacji

 

DLA PRACOWNIKA

 • zwiększenie wydajności oraz efektywne wykorzystanie potencjału i mocy produkcyjnych firmy
 • planowanie przy użyciu nieskończonych wydajności
 • podgląd i analiza bieżącej produkcji, możliwość ręcznej korekty planu produkcyjnego
 • kontrolowanie terminów dostaw dla klienta
 • analiza wąskich gardeł oraz słabych ogniw produkcji
 • błyskawiczna reakcja na usterki, opóźnienia i braki w dostawach
 • sprawny obieg dokumentacji
 • efektywna współpraca z modułem rejestracji czasów pracy