Wywieranie wpływu w sprzedaży

Człowiek komunikując się z innymi ludźmi, wywiera na nich wpływ; jest jednocześnie nadawcą i odbiorcą wpływu społecznego. Wpływ ten można definiować na wiele sposobów, np. wpływ społeczny może być świadomy, ilekroć wpływamy w określony sposób na zachowanie innych, bądź nieświadomy, kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze zachowanie oddziałuje na sposób myślenia, emocje czy zachowanie drugiego człowieka.

 

Szkolenie pozwala poznać, przyswoić i stosować w codziennej pracy narzędzia wywierania wpływu, z powodzeniem stosowane przez mistrzów perswazji.

Wywieranie wpływu określa się jako umiejętność wpływania na postawy, przekonania i zachowania innych ludzi bez użycia siły lub władzy formalnej. Techniki wywierania wpływu mogą przyjmować setki różnych postaci, ale większość można zaklasyfikować do jednej z poniższych kategorii:

 • reguła wzajemności
 • reguła zaangażowania i konsekwencji
 • reguła lubienia i sympatii
 • reguła autorytetu
 • reguła niedostępności
 • oraz reguła społecznego dowodu słuszności.
 • Poznanie pojęć i mechanizmów rządzących komunikacją międzyludzką
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu typowych barier komunikacyjnych i sprawdzonych sposobów ich niwelowania
 • Poznanie technik wywierania wpływu w zarządzaniu pracownikami
 • Rozwój umiejętności asertywnej komunikacji z podwładnymi i przełożonymi
 • Poznanie technik i narzędzi wywierania wpływu
 • Wzrost świadomości i umiejętności rozpoznawania zachowań biernych, agresywnych, asertywnych
 • Wzrost poczucia odpowiedzialności i sprawczości

DLA PRACODAWCY

 • pozyskanie narzędzi ułatwiających pracę z ludźmi i podnoszącymi efektywność osobistą
 • zwiększenie świadomości na rodzaje wpływu
 • umiejętność i zdolność do przekazania narzędzi innym

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie uniwersalnych reguł wywierania wpływu
 • zwiększenie umiejętności sprzedażowych
 • umiejętność posługiwania się perswazją w wypowiedzi, prezentacji i autoprezentacji
 • budowanie wizerunku osoby pewnej siebie i otwartej
 • umiejętność efektywnego wywierania wpływu za pośrednictwem komunikatów werbalnych, mowy ciała i innych środków wyrazu
 • sprawniejsze rozpoznanie i rozwiązanie sytuacji manipulacyjnych
 • umiejętność obrony przed manipulacją, naciskiem i silną presją
+ Czym jest wywieranie wpływu w sprzedaży

Wywieranie wpływu określa się jako umiejętność wpływania na postawy, przekonania i zachowania innych ludzi bez użycia siły lub władzy formalnej. Techniki wywierania wpływu mogą przyjmować setki różnych postaci, ale większość można zaklasyfikować do jednej z poniższych kategorii:

 • reguła wzajemności
 • reguła zaangażowania i konsekwencji
 • reguła lubienia i sympatii
 • reguła autorytetu
 • reguła niedostępności
 • oraz reguła społecznego dowodu słuszności.
+ Cele szkolenia z wywierania wpływu w sprzedaży
 • Poznanie pojęć i mechanizmów rządzących komunikacją międzyludzką
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu typowych barier komunikacyjnych i sprawdzonych sposobów ich niwelowania
 • Poznanie technik wywierania wpływu w zarządzaniu pracownikami
 • Rozwój umiejętności asertywnej komunikacji z podwładnymi i przełożonymi
 • Poznanie technik i narzędzi wywierania wpływu
 • Wzrost świadomości i umiejętności rozpoznawania zachowań biernych, agresywnych, asertywnych
 • Wzrost poczucia odpowiedzialności i sprawczości
+ Korzyści ze szkolenia z wywierania wpływu w sprzedaży

DLA PRACODAWCY

 • pozyskanie narzędzi ułatwiających pracę z ludźmi i podnoszącymi efektywność osobistą
 • zwiększenie świadomości na rodzaje wpływu
 • umiejętność i zdolność do przekazania narzędzi innym

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie uniwersalnych reguł wywierania wpływu
 • zwiększenie umiejętności sprzedażowych
 • umiejętność posługiwania się perswazją w wypowiedzi, prezentacji i autoprezentacji
 • budowanie wizerunku osoby pewnej siebie i otwartej
 • umiejętność efektywnego wywierania wpływu za pośrednictwem komunikatów werbalnych, mowy ciała i innych środków wyrazu
 • sprawniejsze rozpoznanie i rozwiązanie sytuacji manipulacyjnych
 • umiejętność obrony przed manipulacją, naciskiem i silną presją