Telemarketing

Obserwując efektywność pracy telemarketerów można zauważyć pewne prawidłowości – podobne scenariusze rozmów, stosowanie identycznych technik sprzedaży i komunikacji z Klientem, powtarzalny schemat czy też czytanie tzw. skryptu rozmowy. Mimo iż pracownicy call center cyklicznie uczestniczą w szkoleniach, trening dotyczy zwykle tych samych narzędzi i technik, które zmieniają się wraz z dynamicznie zmieniającym się rynkiem i oczekiwaniami Klienta. Standardy, które sprawdzały się jeszcze kilka lat temu, dziś można wrzucić do lamusa, ponieważ nie gwarantują one tej samej, co dawniej skuteczności.

 

Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu telefonicznej obsługi Klienta oraz sprzedaży produktów i usług przez telefon. Program obejmuje metody wywierania wpływu oparte m.in. na psychologii sprzedaży, analizie typów osobowości, komunikacji perswazyjnej, operowaniu głosem i zarządzaniu uwagą Klienta.

Telemarketing to jedna z najskuteczniejszych form sprzedażowych i niezawodna metoda w dotarciu do potencjalnego Klienta. To również możliwość usprawnienia standardów ich obsługi, a także szansa na budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji. Działania telemarketingowe służą również do zdobywania informacji na temat naszych Klientów, badania i diagnozowania ich potrzeb. Oczywiście pod warunkiem, że robimy to dobrze, unikając utartych schematów komunikacji i banalnych scenariuszy rozmów.

 • Poznanie zasad budowania własnej bazy Klientów
 • Poznanie zasad organizacji pracy z telefonem
 • Nabycie umiejętności skutecznej realizacji sprzedaży telefonicznej w warunkach normalnych i w kontakcie z trudnym Klientem
 • Wzmocnienie wiary uczestników we własne umiejętności i pomoc w opanowaniu lęku przed trudnymi rozmówcami
 • Poznanie narzędzi komunikacji podczas rozmowy telefonicznej

DLA PRACODAWCY

 • poprawa wyników sprzedażowych
 • zwiększona motywacja pracowników
 • polepszenie wizerunku firmy
 • spójność w działaniach telemarketerów

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność budowania i zarządzania bazą nowych Klientów
 • opanowanie procesu sprzedaży telefonicznej
 • usprawnienie procesów komunikacyjnych
 • opanowanie standardów pracy telefonicznej
 • wypracowanie i okazywanie proklienckiej postawy
 • umiejętność kreowania pozytywnego wizerunku firmy
 • polepszenie wyników telesprzedaży
 • zwiększenie efektywności i motywacji do sprzedaży
+ Czym jest telemarketing

Telemarketing to jedna z najskuteczniejszych form sprzedażowych i niezawodna metoda w dotarciu do potencjalnego Klienta. To również możliwość usprawnienia standardów ich obsługi, a także szansa na budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji. Działania telemarketingowe służą również do zdobywania informacji na temat naszych Klientów, badania i diagnozowania ich potrzeb. Oczywiście pod warunkiem, że robimy to dobrze, unikając utartych schematów komunikacji i banalnych scenariuszy rozmów.

+ Cele szkolenia z telemarketingu
 • Poznanie zasad budowania własnej bazy Klientów
 • Poznanie zasad organizacji pracy z telefonem
 • Nabycie umiejętności skutecznej realizacji sprzedaży telefonicznej w warunkach normalnych i w kontakcie z trudnym Klientem
 • Wzmocnienie wiary uczestników we własne umiejętności i pomoc w opanowaniu lęku przed trudnymi rozmówcami
 • Poznanie narzędzi komunikacji podczas rozmowy telefonicznej
+ Korzyści ze szkolenia z telemarketingu

DLA PRACODAWCY

 • poprawa wyników sprzedażowych
 • zwiększona motywacja pracowników
 • polepszenie wizerunku firmy
 • spójność w działaniach telemarketerów

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność budowania i zarządzania bazą nowych Klientów
 • opanowanie procesu sprzedaży telefonicznej
 • usprawnienie procesów komunikacyjnych
 • opanowanie standardów pracy telefonicznej
 • wypracowanie i okazywanie proklienckiej postawy
 • umiejętność kreowania pozytywnego wizerunku firmy
 • polepszenie wyników telesprzedaży
 • zwiększenie efektywności i motywacji do sprzedaży