Techniki sprzedaży

Sprzedawanie to łatwe zadanie, o ile sprzedawca ma do niego talent. Co z pozostałymi osobami, którym tego talentu brakuje? Naprzeciw ich potrzebom opracowano szereg technik sprzedaży, których opanowanie i trening przynoszą wymierne rezultaty sprzedażowe.

 

Podczas szkolenia z technik sprzedaży uczymy nie tylko technik, ale przede wszystkim praktycznego wykorzystywania poznanych technik sprzedaży z punktu celu, jaki chcemy osiągnąć i w sposób etyczny, absolutnie niemanipulacyjny. Pracujemy warsztatowo poprzez symulowanie rozmów, przygotowując zestaw pytań do danego etapu sprzedaży w określonej branży czy też sprawdzając skuteczność danych technik. Szkolenie to konkretne scenki i recepty do wdrożenia, jak również rozwiązywanie realnych sytuacji trudnych, z jakimi spotykają bądź mogą spotkać się uczestnicy w rynku, w kontakcie z Klientem.

Techniki sprzedaży to każdy model postępowania, który można zastosować w kontakcie z Klientem i który służy finalizacji sprzedaży. W praktyce technikami sprzedaży nazywamy metody wypracowane, powtarzalne i empirycznie potwierdzone skutecznością.

 

Przykład? Zanim sprzedawca przystąpi do procesu sprzedaży, musi zbadać potrzeby Klienta. By mieć większe pole do negocjacji, sprzedawca może również zbadać rynek konkurencyjny pod kątem oferty dedykowanej Klientowi. Dzięki znajomości atutów konkurencji, sprzedawca zaplanuje proces tak, by przekonać Klienta do zakupu od siebie, a nie od konkurencji.

 • Zwiększenie efektywności w rozmowach sprzedażowych i posprzedażowych
 • Badanie i uświadamianie potrzeb rozmówcy
 • Trening umiejętności prowadzenia poszczególnych etapów sprzedaży
 • Nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnej sprzedaży i obsługi Klienta
 • Wypracowanie własnego modelu prowadzenia rozmowy sprzedażowej
 • Budowanie lub umacnianie pozytywnego wizerunku firmy poprzez określone postawy i zachowania
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Poznanie technik wywierania wpływu, manipulacji i przejęcia kontroli w negocjacjach
 • Ukształtowanie w uczestnikach postawy prosprzedażowej

DLA PRACODAWCY

 • poprawa wyników sprzedażowych
 • zwiększona skuteczność sprzedażowa
 • zwiększona troska o potrzeby Klienta/przyszłego Klienta
 • kurs sprzedaży dla pracownika, pozwala budować pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność kierowania rozmową z Klientem i Klientem telefonicznym
 • budowanie i umacnianie trwałych relacji z Klientami
 • zwiększona kreatywność, a tym samym poprawa skuteczności
 • umiejętność nie poddawania się manipulacji drugiej strony negocjacji
 • zwiększona sprzedaż indywidualna
 • umiejętność minimalizowania ryzyka odmowy przez Klienta
 • prawidłowe korzystanie z technik prowadzących do pozytywnego zamknięcia sprzedaży
+ Czym są techniki sprzeaży

Techniki sprzedaży to każdy model postępowania, który można zastosować w kontakcie z Klientem i który służy finalizacji sprzedaży. W praktyce technikami sprzedaży nazywamy metody wypracowane, powtarzalne i empirycznie potwierdzone skutecznością.

 

Przykład? Zanim sprzedawca przystąpi do procesu sprzedaży, musi zbadać potrzeby Klienta. By mieć większe pole do negocjacji, sprzedawca może również zbadać rynek konkurencyjny pod kątem oferty dedykowanej Klientowi. Dzięki znajomości atutów konkurencji, sprzedawca zaplanuje proces tak, by przekonać Klienta do zakupu od siebie, a nie od konkurencji.

+ Cele szkolenia z technik sprzedaży
 • Zwiększenie efektywności w rozmowach sprzedażowych i posprzedażowych
 • Badanie i uświadamianie potrzeb rozmówcy
 • Trening umiejętności prowadzenia poszczególnych etapów sprzedaży
 • Nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnej sprzedaży i obsługi Klienta
 • Wypracowanie własnego modelu prowadzenia rozmowy sprzedażowej
 • Budowanie lub umacnianie pozytywnego wizerunku firmy poprzez określone postawy i zachowania
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Poznanie technik wywierania wpływu, manipulacji i przejęcia kontroli w negocjacjach
 • Ukształtowanie w uczestnikach postawy prosprzedażowej
+ Korzyści ze szkolenia z technik sprzedaży

DLA PRACODAWCY

 • poprawa wyników sprzedażowych
 • zwiększona skuteczność sprzedażowa
 • zwiększona troska o potrzeby Klienta/przyszłego Klienta
 • kurs sprzedaży dla pracownika, pozwala budować pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność kierowania rozmową z Klientem i Klientem telefonicznym
 • budowanie i umacnianie trwałych relacji z Klientami
 • zwiększona kreatywność, a tym samym poprawa skuteczności
 • umiejętność nie poddawania się manipulacji drugiej strony negocjacji
 • zwiększona sprzedaż indywidualna
 • umiejętność minimalizowania ryzyka odmowy przez Klienta
 • prawidłowe korzystanie z technik prowadzących do pozytywnego zamknięcia sprzedaży