Sprzedaż telefoniczna

Sprzedaż telefoniczna znacząco różni się od sprzedaży bezpośredniej (sprzedaży face-to-face), dlatego wymaga od sprzedawcy/handlowca nabycia konkretnych umiejętności, niezbędnych do prowadzenia skutecznej sprzedaży telefonicznej, umawiania terminów spotkań z dotychczasowymi i przyszłymi Klientami oraz finalizowania sprzedaży.

 

Szkolenie zaopatruje uczestników w techniki, które pozwolą na sięganie po telefon bez obiekcji i, co najważniejsze, realizować cele sprzedażowe.

Skuteczność handlowca można łatwo zmierzyć, weryfikując jego wyniki sprzedażowe i zrealizowane cele. Na każdy z tych czynników ogromny wpływ na rozmowa handlowa, która, dzięki stosowanym narzędziom, technikom sprzedaży i wywierania wpływu, pozwala osiągać poszczególne cele rozmowy i przybliżać handlowca do finalizacji sprzedaży.

 

Podczas sprzedaży telefonicznej wszystko, czym dysponujemy, to głos oraz słowa, które dobieramy. Mamy zatem dwa sposoby: to, co mówimy lub jak to mówimy. Badania potwierdzone obserwacjami dowodzą, że w rozmowie telefonicznej ton głosu ma ponad pięciokrotnie większą moc przekazywania wiarygodnej informacji niż słowa. Dlatego tak istotny jest sposób prowadzenia rozmowy telefonicznej i kontakt z Klientem.

 • Skuteczne prowadzenie rozmów telefonicznych
 • Nakreślanie w sposób precyzyjny celu rozmowy telefonicznej celem zwiększenia jej skuteczności
 • Prowadzenie rozmowy w sposób ustrukturalizowany (eliminacja chaotyczności rozmowy)
 • Świadome angażowanie Klienta podczas rozmowy
 • Stosowanie odpowiednich narzędzi komunikacyjnych w celu maksymalizowania celu danej rozmowy z Klientem
 • Poznanie technik budowania odpowiedniej atmosfery podczas rozmowy telefonicznej
 • Diagnozowanie potrzeb Klienta vs techniki wywierania wpływu
 • Rozpoznawanie typów Klienta – odpowiedni dobór komunikatów do danego typu klienta
 • Radzenie sobie z obiekcjami ze strony Klienta – techniki zbijania obiekcji
 • Radzenie sobie ze stresem podczas rozmowy telefonicznej
 • Finalizowanie ustaleń z Klientem

DLA PRACODAWCY

 • poprawa jakości obsługi Klientów
 • wzrost zadowolenia i lojalności Klientów
 • zmniejszenie liczby reklamacji
 • wzmocnienie w zespole postawy proklienckiej
 • mniejsza ilość trudnych sytuacji podczas obsługi Klientów
 • wzrost wydajności i zaangażowania pracowników
 • uzyskanie pożądanego wizerunku firmy

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie i trening technik niewerbalnych dla skutecznego przekazu informacji, umiejętności „sprzedania siebie” w kontaktach biznesowych, okazywanie wiary w produkt i firmę
 • umiejętność dopasowania stylu komunikacji do typu osobowości i nastawienia Klienta
 • trening budowania więzi, wzbudzania zaufania, okazywania zrozumienia i uzyskiwania informacji podczas kontaktu telefonicznego
 • umiejętność ustalania celów rozmowy
 • poznanie racjonalnych i emocjonalnych powodów rozpoznawania potrzeb i zainteresowań, o których Klient/Petent mówi głośno oraz tych, które pozostały niewypowiedziane
 • umiejętność stosowania języka korzyści jako techniki argumentacji
 • umiejętność radzenia sobie z obiekcjami
 • umiejętność zastosowania technik pomagających Klientowi w podjęciu decyzji oraz finalizowania rozmowy telefonicznej
+ Czym jest sprzedaż przez telefon

Skuteczność handlowca można łatwo zmierzyć, weryfikując jego wyniki sprzedażowe i zrealizowane cele. Na każdy z tych czynników ogromny wpływ na rozmowa handlowa, która, dzięki stosowanym narzędziom, technikom sprzedaży i wywierania wpływu, pozwala osiągać poszczególne cele rozmowy i przybliżać handlowca do finalizacji sprzedaży.

 

Podczas sprzedaży telefonicznej wszystko, czym dysponujemy, to głos oraz słowa, które dobieramy. Mamy zatem dwa sposoby: to, co mówimy lub jak to mówimy. Badania potwierdzone obserwacjami dowodzą, że w rozmowie telefonicznej ton głosu ma ponad pięciokrotnie większą moc przekazywania wiarygodnej informacji niż słowa. Dlatego tak istotny jest sposób prowadzenia rozmowy telefonicznej i kontakt z Klientem.

+ Cele szkolenia sprzedaż przez telefon
 • Skuteczne prowadzenie rozmów telefonicznych
 • Nakreślanie w sposób precyzyjny celu rozmowy telefonicznej celem zwiększenia jej skuteczności
 • Prowadzenie rozmowy w sposób ustrukturalizowany (eliminacja chaotyczności rozmowy)
 • Świadome angażowanie Klienta podczas rozmowy
 • Stosowanie odpowiednich narzędzi komunikacyjnych w celu maksymalizowania celu danej rozmowy z Klientem
 • Poznanie technik budowania odpowiedniej atmosfery podczas rozmowy telefonicznej
 • Diagnozowanie potrzeb Klienta vs techniki wywierania wpływu
 • Rozpoznawanie typów Klienta – odpowiedni dobór komunikatów do danego typu klienta
 • Radzenie sobie z obiekcjami ze strony Klienta – techniki zbijania obiekcji
 • Radzenie sobie ze stresem podczas rozmowy telefonicznej
 • Finalizowanie ustaleń z Klientem
+ Korzyści ze szkolenia sprzedaż przez telefon

DLA PRACODAWCY

 • poprawa jakości obsługi Klientów
 • wzrost zadowolenia i lojalności Klientów
 • zmniejszenie liczby reklamacji
 • wzmocnienie w zespole postawy proklienckiej
 • mniejsza ilość trudnych sytuacji podczas obsługi Klientów
 • wzrost wydajności i zaangażowania pracowników
 • uzyskanie pożądanego wizerunku firmy

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie i trening technik niewerbalnych dla skutecznego przekazu informacji, umiejętności „sprzedania siebie” w kontaktach biznesowych, okazywanie wiary w produkt i firmę
 • umiejętność dopasowania stylu komunikacji do typu osobowości i nastawienia Klienta
 • trening budowania więzi, wzbudzania zaufania, okazywania zrozumienia i uzyskiwania informacji podczas kontaktu telefonicznego
 • umiejętność ustalania celów rozmowy
 • poznanie racjonalnych i emocjonalnych powodów rozpoznawania potrzeb i zainteresowań, o których Klient/Petent mówi głośno oraz tych, które pozostały niewypowiedziane
 • umiejętność stosowania języka korzyści jako techniki argumentacji
 • umiejętność radzenia sobie z obiekcjami
 • umiejętność zastosowania technik pomagających Klientowi w podjęciu decyzji oraz finalizowania rozmowy telefonicznej