Rozmowa handlowa

Sukces sprzedawcy determinuje wiele czynników, w tym niekwestionowane zasady, których przestrzeganie (bądź nie) ma bezpośredni wpływ na przebieg i finał rozmowy handlowej. Jedną z najistotniejszych zasad jest dokładne zbadanie potrzeb i oczekiwań Klienta, bez którego jakakolwiek rozmowa jest marnotrawstwem czasu zarówno sprzedawcy jak i Klienta, a niejednokrotnie i zaprzepaszczeniem szansy sprzedażowej.

 

W trakcie szkolenia prezentujemy zasady przygotowania się i prowadzenia rozmowy handlowej. Przedstawiamy metody budowania pozytywnych i długotrwałych relacji z Klientami. Uczestnicy zapoznają się z językiem perswazji, zdobywają wiedzę z zakresu negocjacji, rozpoznawania potrzeb Klienta oraz pozyskiwania nowych partnerów.

O skuteczności handlowca świadczą jego wyniki sprzedażowe i realizacja celów, a na to wpływ na rozmowa handlowa, która może być prowadzona w oparciu o różne techniki sprzedaży i reguły wywierania wpływu. To jakość i sposób, w jaki prowadzona jest rozmowa z Klientem decyduje o przejściu do kolejnego etapu w procesie sprzedaży.

 

Rozmowa handlowa to nie tylko zestaw słów, ale również sposób, w jaki prezentujemy Klientowi to, co mamy mu do przekazania. Dzięki stosowanym narzędziom w takiej rozmowie możemy osiągać poszczególne, wcześniej zdefiniowane przez handlowca, cele rozmowy i przybliżać się w ten sposób do finalizacji sprzedaży. Podczas rozmowy handlowej zadajemy pytania, diagnozujemy typ Klienta, przez co jesteśmy w stanie skuteczniej reagować w trudnych sytuacjach, które mogą mieć miejsce w obsłudze Klienta.

 • Przygotowanie do rozmowy z Klientem
 • Prezentacja faz rozmowy handlowej
 • Poznanie technik zadawania i typy pytań
 • Przedstawienie charakterystyki różnych typów Klientów ze szczególnym naciskiem na “trudnych Klientów”
 • Metody skutecznego i sprawnego radzenia sobie z obiekcjami Klientów i trudnymi pytaniami Klientów prowadzące do finalizacji transakcji
 • Przygotowanie uczestników na różnego typu trudne sytuacje handlowe

DLA PRACODAWCY

 • podniesienie skuteczności działań wśród sprzedawców
 • wzrost wskaźników sprzedażowych
 • świadome kształtowanie procesów sprzedażowych w sposób planowany, nie przypadkowy
 • wzrost motywacji pracowników ze względu na poprawę efektywności
 • zadowolenie Klientów z obsługi

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie etapów rozmowy handlowej
 • opanowanie skutecznych metod komunikacji z Klientem w tym słuchania i zadawania pytań
 • umiejętność oddalania obiekcji oraz zamykania sprzedaży
 • efektywne rozwiązywanie reklamacji
 • umiejętność przeprowadzania rozmowy zorientowanej na odkrywanie i
 • zaspokajanie potrzeb Klienta
 • trening pozyskiwania nowych Klientów
 • metody utrzymywania dobrych relacji z Klientem
+ Czym jest rozmowa handlowa

O skuteczności handlowca świadczą jego wyniki sprzedażowe i realizacja celów, a na to wpływ na rozmowa handlowa, która może być prowadzona w oparciu o różne techniki sprzedaży i reguły wywierania wpływu. To jakość i sposób, w jaki prowadzona jest rozmowa z Klientem decyduje o przejściu do kolejnego etapu w procesie sprzedaży.

 

Rozmowa handlowa to nie tylko zestaw słów, ale również sposób, w jaki prezentujemy Klientowi to, co mamy mu do przekazania. Dzięki stosowanym narzędziom w takiej rozmowie możemy osiągać poszczególne, wcześniej zdefiniowane przez handlowca, cele rozmowy i przybliżać się w ten sposób do finalizacji sprzedaży. Podczas rozmowy handlowej zadajemy pytania, diagnozujemy typ Klienta, przez co jesteśmy w stanie skuteczniej reagować w trudnych sytuacjach, które mogą mieć miejsce w obsłudze Klienta.

+ Cele szkolenia z rozmowy handlowej
 • Przygotowanie do rozmowy z Klientem
 • Prezentacja faz rozmowy handlowej
 • Poznanie technik zadawania i typy pytań
 • Przedstawienie charakterystyki różnych typów Klientów ze szczególnym naciskiem na “trudnych Klientów”
 • Metody skutecznego i sprawnego radzenia sobie z obiekcjami Klientów i trudnymi pytaniami Klientów prowadzące do finalizacji transakcji
 • Przygotowanie uczestników na różnego typu trudne sytuacje handlowe
+ Korzyści ze szkolenia z rozmowy handlowej

DLA PRACODAWCY

 • podniesienie skuteczności działań wśród sprzedawców
 • wzrost wskaźników sprzedażowych
 • świadome kształtowanie procesów sprzedażowych w sposób planowany, nie przypadkowy
 • wzrost motywacji pracowników ze względu na poprawę efektywności
 • zadowolenie Klientów z obsługi

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie etapów rozmowy handlowej
 • opanowanie skutecznych metod komunikacji z Klientem w tym słuchania i zadawania pytań
 • umiejętność oddalania obiekcji oraz zamykania sprzedaży
 • efektywne rozwiązywanie reklamacji
 • umiejętność przeprowadzania rozmowy zorientowanej na odkrywanie i
 • zaspokajanie potrzeb Klienta
 • trening pozyskiwania nowych Klientów
 • metody utrzymywania dobrych relacji z Klientem