Prezentacja oferty handlowej

Istnieje wiele sposobów prezentowania ofert i produktów. W zależności od stopnia opanowania tej sztuki, prowadzą do lepszej lub gorszej skuteczności. Prezentowanie oferty nie powinno być wielką improwizacją, lecz zaplanowanym procesem. Ważny jest styl mówcy oraz to, aby prezentacja realizowała założone cele oraz była przyjemna – zarówno w odbiorze, jak i w przekazie. Zwiększa to szanse na zbudowanie dobrych relacji pomiędzy stronami oraz podnosi efektywność podejmowanych działań.

 

Szkolenie ma na celu poznanie narzędzi oraz technik budowania oraz prowadzenia prezentacji, zarówno efektywnej, jak i efektownej. Pracujemy w oparciu o cel prezentacji oraz uczymy również jak radzić sobie z tremą i trudnym audytorium

Prezentacja oferty handlowej to umiejętność przygotowania oferty zgodnie z potrzebami Klienta i zaprezentowania jej w taki sposób, który przybliży sprzedawcę do osiągnięcia zamierzonego celu. Przygotowując ofertę należy pamiętać o profesjonalnym przygotowaniu: zbadaniu potrzeb i motywacji Klienta, przygotowaniu odpowiedzi na pytania i obiekcje, dopasowaniu prezentacji do typu Klienta i wreszcie na rozpoznaniu konkurencji. Prezentację warto oprzeć na trzech zasadniczych etapach: nawiązaniu do potrzeby Klienta, wskazaniu cechy oferty, która tę potrzebę realizuje oraz pokazaniu korzyści z wyboru oferty.

 • Przełamanie barier związanych z publicznymi prezentacjami
 • Wykształcenie u uczestników własnego, efektywnego stylu prezentacji
 • Zapoznanie uczestników z technikami rozpoznawania potrzeb odbiorcy i wywierania na niego wpływu
 • Dostarczenie narzędzi pozwalających na przyciągnięcie uwagi odbiorcy
 • Opanowanie umiejętności panowania nad tłumem

DLA PRACODAWCY

 • wzrost skuteczności sprzedawców
 • wzrost efektywności spotkań handlowych
 • umocnienie relacji z dotychczasowymi Klientami
 • poprawa wizerunku firmy

DLA PRACOWNIKA

 • zespołowe uświadomienie sobie wagi dobrze przygotowanych materiałów handlowych
 • twórcze poznanie etapów tworzenia oferty handlowej
 • poznanie struktury prezentacji oferty, dobór modelu do Klienta i sytuacji
 • wspólne poznanie narzędzi myślenia wizualnego
 • kreatywne poszukiwanie pomysłów na prezentację handlową
 • znajomość strategii zachowań wzmacniających uwagę i budujących dobry kontakt
 • umiejętność mówienia językiem korzyści
 • możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia
+ Czym jest prezentacja oferty handlowej

Prezentacja oferty handlowej to umiejętność przygotowania oferty zgodnie z potrzebami Klienta i zaprezentowania jej w taki sposób, który przybliży sprzedawcę do osiągnięcia zamierzonego celu. Przygotowując ofertę należy pamiętać o profesjonalnym przygotowaniu: zbadaniu potrzeb i motywacji Klienta, przygotowaniu odpowiedzi na pytania i obiekcje, dopasowaniu prezentacji do typu Klienta i wreszcie na rozpoznaniu konkurencji. Prezentację warto oprzeć na trzech zasadniczych etapach: nawiązaniu do potrzeby Klienta, wskazaniu cechy oferty, która tę potrzebę realizuje oraz pokazaniu korzyści z wyboru oferty.

+ Cele prezentacji oferty handlowej
 • Przełamanie barier związanych z publicznymi prezentacjami
 • Wykształcenie u uczestników własnego, efektywnego stylu prezentacji
 • Zapoznanie uczestników z technikami rozpoznawania potrzeb odbiorcy i wywierania na niego wpływu
 • Dostarczenie narzędzi pozwalających na przyciągnięcie uwagi odbiorcy
 • Opanowanie umiejętności panowania nad tłumem
+ Korzyści z prezentacji oferty handlowej

DLA PRACODAWCY

 • wzrost skuteczności sprzedawców
 • wzrost efektywności spotkań handlowych
 • umocnienie relacji z dotychczasowymi Klientami
 • poprawa wizerunku firmy

DLA PRACOWNIKA

 • zespołowe uświadomienie sobie wagi dobrze przygotowanych materiałów handlowych
 • twórcze poznanie etapów tworzenia oferty handlowej
 • poznanie struktury prezentacji oferty, dobór modelu do Klienta i sytuacji
 • wspólne poznanie narzędzi myślenia wizualnego
 • kreatywne poszukiwanie pomysłów na prezentację handlową
 • znajomość strategii zachowań wzmacniających uwagę i budujących dobry kontakt
 • umiejętność mówienia językiem korzyści
 • możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia