Obsługa Klienta przez telefon

Rozmowa telefoniczna z przedstawicielem firmy jest najczęściej pierwszym kontaktem Klienta z firmą. Dla firmy jest to jedyna i niepowtarzalna szansa na zrobienie dobrego „pierwszego wrażenia”, utrudnione poprzez odebraną wizję (obserwowanie mimiki, ruchów i zachowania pracownika). Jakość rozmów telefonicznych wpływa na opinię o profesjonalizmie firmy, jej wiarygodności i kulturze personelu. Można śmiało powiedzieć, że rozmowa telefoniczna to wizytówka firmy – przesłanka do podjęcia decyzji, czy Klient firmie zaufa, czy będzie z nią współpracował, czy dokona zakupu.

 

Podczas szkolenia uczymy, w jaki sposób mówić, jak prowadzić rozmowę, jak rozpoznawać potrzeby rozmówcy i sprawić, by zdecydował się na współpracę.

Podczas rozmowy telefonicznej wszystko, czym dysponujemy, to głos oraz słowa, które dobieramy. Mamy zatem dwa sposoby: to, co mówimy lub, jak to mówimy. Badania potwierdzone obserwacjami dowiodły, że w rozmowie telefonicznej ton głosu ma ponad pięciokrotnie większą moc przekazywania wiarygodnej informacji niż słowa. Dlatego tak istotny jest sposób prowadzenia rozmowy telefonicznej i kontakt z Klientem.

DLA PRACODAWCY

 • profesjonalna obsługa Klientów w firmie
 • zauważalny wzrost satysfakcji Klientów
 • mniejsza liczba reklamacji
 • wizerunek firmy dbającej o Klienta, wychodzącej naprzeciw jego potrzebom i oczekiwaniom

DLA PRACOWNIKA

 • przygotowanie pracowników do telefonicznej obsługi Klienta
 • rozwinięcie umiejętności zdobywania precyzyjnych informacji o potrzebach Klientów
 • trening umiejętności efektywnej komunikacji przez telefon
 • poznanie i trening technik i narzędzi wykorzystywanych podczas telefonicznej obsługi Klienta
 • rozwinięcie umiejętności budowania dobrego kontaktu z Klientem
 • budowanie rzetelnych, opartych na zrozumieniu relacji z Klientem
 • zwiększenie zaangażowania w wykonywaną pracę oraz budowanie odpowiedzialności za powierzone obowiązki
+ Czym jest obsługa Klienta przez telefon

Podczas rozmowy telefonicznej wszystko, czym dysponujemy, to głos oraz słowa, które dobieramy. Mamy zatem dwa sposoby: to, co mówimy lub, jak to mówimy. Badania potwierdzone obserwacjami dowiodły, że w rozmowie telefonicznej ton głosu ma ponad pięciokrotnie większą moc przekazywania wiarygodnej informacji niż słowa. Dlatego tak istotny jest sposób prowadzenia rozmowy telefonicznej i kontakt z Klientem.

+ Korzyści z obsługi Klienta przez telefon

DLA PRACODAWCY

 • profesjonalna obsługa Klientów w firmie
 • zauważalny wzrost satysfakcji Klientów
 • mniejsza liczba reklamacji
 • wizerunek firmy dbającej o Klienta, wychodzącej naprzeciw jego potrzebom i oczekiwaniom

DLA PRACOWNIKA

 • przygotowanie pracowników do telefonicznej obsługi Klienta
 • rozwinięcie umiejętności zdobywania precyzyjnych informacji o potrzebach Klientów
 • trening umiejętności efektywnej komunikacji przez telefon
 • poznanie i trening technik i narzędzi wykorzystywanych podczas telefonicznej obsługi Klienta
 • rozwinięcie umiejętności budowania dobrego kontaktu z Klientem
 • budowanie rzetelnych, opartych na zrozumieniu relacji z Klientem
 • zwiększenie zaangażowania w wykonywaną pracę oraz budowanie odpowiedzialności za powierzone obowiązki