Negocjacje zakupowe

Negocjacje zakupowe wymagają, tak jak każde inne działanie w przedsiębiorstwie, pełnego zaangażowania, profesjonalizmu i niezbędnych umiejętności. Jako że rezultat negocjacji zakupowych ma bezpośredni wpływ na rentowność przedsiębiorstwa, warto zapewnić kupcom kompleksowe przygotowanie do spotkań i negocjacji z dostawcami.

 

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się budować swoją pozycję w procesie kupna-sprzedaży oraz wymienią swoje doświadczenia w zakresie własnej praktyki negocjacji.

Negocjacje zakupowe to umiejętność kierowania rozmową z dostawcą w taki sposób, by uzyskać maksymalne korzyści przy zachowaniu dobrych relacji. Pomagają w tym różnego rodzaju techniki, modele językowe, trafna argumentacja oraz dbałość o wizerunek swój jako kupca, jak i firmy, którą reprezentujemy.

 • Analiza stylów i zasad negocjowania w dziale zakupów
 • Diagnoza własnego stylu oraz weryfikacja umiejętności negocjacyjnych
 • Poznanie nowych metod i odpowiednich technik negocjacyjnych, technik perswazji i technik wywierania wpływu, sterowania emocjami i wykorzystywania emocji w procesie kupna-sprzedaży
 • Diagnoza indywidualnych predyspozycji do prowadzenia negocjacji poprzez uczestnictwo w symulowanych negocjacjach kupna i sprzedaży
 • Rozwój własnych umiejętności negocjacyjnych wykorzystywanych w procesie zakupów
 • Umiejętność doboru odpowiedniej strategii negocjacyjnej
 • Kontrolowanie własnych emocji w trakcie negocjacji handlowych
 • Trening radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych

DLA PRACODAWCY

 • kompetentny zespół kupców
 • świadomy proces zakupu w firmie
 • niższe koszty zakupu
 • wzrost efektywności pracowników działu zakupu
 • wzmocnienie siły zakupowej w oczach dostawców
 • usprawniony proces negocjacyjny w dziale zakupów

DLA PRACOWNIKA

 • rozwój i trening umiejętności negocjacyjnych (z uwzględnieniem motywacji, komunikacji, zaawansowanych technik negocjacji, perswazji oraz wywierania wpływu)
 • poznanie technik asertywnych wykorzystywanych w pracy kupca
 • umiejętność opracowywania strategii prowadzenia negocjacji z dostawcami
 • wzmocnienie siły zakupowej przed rozpoczęciem negocjacji z dostawcami
 • określenie indywidualnego stylu negocjacyjnego
 • umiejętność stosowania najskuteczniejszych strategii i taktyk negocjacji zakupowych
 • podwyższenie kompetencji z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach z dostawcami
+ Czym są negocjacje kupieckich

Negocjacje zakupowe to umiejętność kierowania rozmową z dostawcą w taki sposób, by uzyskać maksymalne korzyści przy zachowaniu dobrych relacji. Pomagają w tym różnego rodzaju techniki, modele językowe, trafna argumentacja oraz dbałość o wizerunek swój jako kupca, jak i firmy, którą reprezentujemy.

+ Cele negocjacji kupieckich
 • Analiza stylów i zasad negocjowania w dziale zakupów
 • Diagnoza własnego stylu oraz weryfikacja umiejętności negocjacyjnych
 • Poznanie nowych metod i odpowiednich technik negocjacyjnych, technik perswazji i technik wywierania wpływu, sterowania emocjami i wykorzystywania emocji w procesie kupna-sprzedaży
 • Diagnoza indywidualnych predyspozycji do prowadzenia negocjacji poprzez uczestnictwo w symulowanych negocjacjach kupna i sprzedaży
 • Rozwój własnych umiejętności negocjacyjnych wykorzystywanych w procesie zakupów
 • Umiejętność doboru odpowiedniej strategii negocjacyjnej
 • Kontrolowanie własnych emocji w trakcie negocjacji handlowych
 • Trening radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych
+ Korzyści z negocjacji kupieckich

DLA PRACODAWCY

 • kompetentny zespół kupców
 • świadomy proces zakupu w firmie
 • niższe koszty zakupu
 • wzrost efektywności pracowników działu zakupu
 • wzmocnienie siły zakupowej w oczach dostawców
 • usprawniony proces negocjacyjny w dziale zakupów

DLA PRACOWNIKA

 • rozwój i trening umiejętności negocjacyjnych (z uwzględnieniem motywacji, komunikacji, zaawansowanych technik negocjacji, perswazji oraz wywierania wpływu)
 • poznanie technik asertywnych wykorzystywanych w pracy kupca
 • umiejętność opracowywania strategii prowadzenia negocjacji z dostawcami
 • wzmocnienie siły zakupowej przed rozpoczęciem negocjacji z dostawcami
 • określenie indywidualnego stylu negocjacyjnego
 • umiejętność stosowania najskuteczniejszych strategii i taktyk negocjacji zakupowych
 • podwyższenie kompetencji z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach z dostawcami