Negocjacje handlowe

W biznesie słowo „negocjacje” pojawia się równie często jak cena, koszt, zakup. Dziś negocjować można w niemal każdym obszarze, a jedyny warunek, jaki stawia przed nami rynek, to odpowiednie przygotowanie, czyli zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w tym zakresie. I choć namówienie drugiej strony do spełnienia naszych oczekiwań wydaje się rzeczą nieskomplikowaną, to praktyka dowodzi, że niewielu jest prawdziwych negocjatorów – natomiast wielu jest tych, którzy nad rzetelne przygotowanie przedkładają machanie szablami.

 

Podczas szkolenia z negocjacji przedstawiamy m.in. narzędzia i techniki negocjacyjne, zasady negocjowania oraz błędy i sposoby ich unikania. Uczymy również w jaki sposób przygotować się do negocjacji i jak rozpoznać typ negocjacyjny drugiej strony.

Negocjacje handlowe to sekwencja posunięć, ofert lub ustępstw dwóch lub więcej stron mająca na celu osiągnięcie porozumienia.

Model wypracowany w ramach Harwardzkiego Programu Negocjacyjnego bazuje na wyodrębnieniu dwóch osi, gdzie jedna oś reprezentuje stopień zaspokojenia „moich” interesów, a druga – „ich”. Rezultatem negocjacji mogą być 4 sytuacje: “wygrany-przegrany”, “przegrany-wygrany”, „przegrany-przegrany”, lub “wygrany-wygrany”. Ostatni przypadek to tzw. kompromis sztuczny, który w praktyce zdarza się niezwykle rzadko. Jest to także zasada Gordona: win-win.

 

Podjęcie negocjacji wymaga od stron spełnienia dwóch warunków:

 • dogłębnego rozpoznania wzajemnych interesów (co jest możliwe jedynie
  w atmosferze szczerości i zaufania),
 • zerwania z przekonaniem, że w negocjacjach sukces polega na wykazaniu swojej wyższości.
 • Budowanie świadomości procesu negocjacyjnego jako wielopoziomowego procesu komunikowania, nakierowanego na poszukiwanie wspólnych korzyści
 • Identyfikacja i eliminacja błędów
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych i komunikacyjnych
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania typu i potrzeb partnera negocjacji
 • Doskonalenie umiejętności komunikowania się w sytuacji konfliktu
 • Kształtowanie umiejętności budowania długofalowych kontaktów z Klientem
 • Doskonalenie umiejętności przekonywania i perswazji
 • Autodiagnoza własnych predyspozycji
 • Wypracowanie nawyku korzystania ze strategii negocjacyjnych

DLA PRACODAWCY

 • zwiększenie skuteczności prowadzonych rozmów handlowych
 • poprawa jakości zawieranych kontraktów
 • efektywne planowanie przychodów i kosztów
 • unikanie marnotrawstwa zasobów dzięki korzystaniu z technik negocjacyjnych
 • realizacja celów sprzedażowych i strategicznych
 • wzrost efektywności zespołu sprzedażowych
 • podniesienie motywacji pracownika poprzez zwiększenie jego skuteczności negocjacyjnej

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność określania celów i obszaru negocjacji
 • budowanie własnej pozycji negocjacyjnej
 • umiejętność prowadzenia rozmowy negocjacyjnej
 • składanie propozycji i polityka sprzedawania ustępstw
 • umiejętność słuchania i używanie odpowiednich do sytuacji typów odpowiedzi
 • odkrywanie wzajemnych potrzeb – zamiana stanowiska na interesy
 • umiejętność radzenia sobie z obiekcjami
 • umiejętność wywierania wpływu podczas negocjacji handlowych (taktyki negocjacyjne i techniki przekonywania)
 • radzenie sobie z presją i manipulacją ze strony Klienta
 • radzenie sobie z krytyką i reklamacjami
+ Czym są negocjacje handlowe

Negocjacje handlowe to sekwencja posunięć, ofert lub ustępstw dwóch lub więcej stron mająca na celu osiągnięcie porozumienia.

Model wypracowany w ramach Harwardzkiego Programu Negocjacyjnego bazuje na wyodrębnieniu dwóch osi, gdzie jedna oś reprezentuje stopień zaspokojenia „moich” interesów, a druga – „ich”. Rezultatem negocjacji mogą być 4 sytuacje: “wygrany-przegrany”, “przegrany-wygrany”, „przegrany-przegrany”, lub “wygrany-wygrany”. Ostatni przypadek to tzw. kompromis sztuczny, który w praktyce zdarza się niezwykle rzadko. Jest to także zasada Gordona: win-win.

 

Podjęcie negocjacji wymaga od stron spełnienia dwóch warunków:

 • dogłębnego rozpoznania wzajemnych interesów (co jest możliwe jedynie
  w atmosferze szczerości i zaufania),
 • zerwania z przekonaniem, że w negocjacjach sukces polega na wykazaniu swojej wyższości.
+ Cele negocjacji handlowych
 • Budowanie świadomości procesu negocjacyjnego jako wielopoziomowego procesu komunikowania, nakierowanego na poszukiwanie wspólnych korzyści
 • Identyfikacja i eliminacja błędów
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych i komunikacyjnych
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania typu i potrzeb partnera negocjacji
 • Doskonalenie umiejętności komunikowania się w sytuacji konfliktu
 • Kształtowanie umiejętności budowania długofalowych kontaktów z Klientem
 • Doskonalenie umiejętności przekonywania i perswazji
 • Autodiagnoza własnych predyspozycji
 • Wypracowanie nawyku korzystania ze strategii negocjacyjnych
+ Korzyści z negocjacji handlowych

DLA PRACODAWCY

 • zwiększenie skuteczności prowadzonych rozmów handlowych
 • poprawa jakości zawieranych kontraktów
 • efektywne planowanie przychodów i kosztów
 • unikanie marnotrawstwa zasobów dzięki korzystaniu z technik negocjacyjnych
 • realizacja celów sprzedażowych i strategicznych
 • wzrost efektywności zespołu sprzedażowych
 • podniesienie motywacji pracownika poprzez zwiększenie jego skuteczności negocjacyjnej

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność określania celów i obszaru negocjacji
 • budowanie własnej pozycji negocjacyjnej
 • umiejętność prowadzenia rozmowy negocjacyjnej
 • składanie propozycji i polityka sprzedawania ustępstw
 • umiejętność słuchania i używanie odpowiednich do sytuacji typów odpowiedzi
 • odkrywanie wzajemnych potrzeb – zamiana stanowiska na interesy
 • umiejętność radzenia sobie z obiekcjami
 • umiejętność wywierania wpływu podczas negocjacji handlowych (taktyki negocjacyjne i techniki przekonywania)
 • radzenie sobie z presją i manipulacją ze strony Klienta
 • radzenie sobie z krytyką i reklamacjami