Budowanie i zarządzanie relacjami z klientem

W działalności przedsiębiorstw obserwujących zachowania rynku, można obecnie zaobserwować duże zmiany w podejściu do zarządzania. Zgodnie z koncepcją marketingu partnerskiego zadaniem przedsiębiorstwa jest tworzenie siatki powiązań z innymi uczestnikami rynku (Klientami, dostawcami, kontrahentami, partnerami, itd.). Budowanie takich relacji, opartych na wzajemnej lojalności i zaufaniu, przynosi firmie długoterminowe korzyści.

 

Aby osiągnąć przyjęte założenia, przedsiębiorstwo musi i posiadać i ciągle doskonalić zdolności do zatrzymywania Klientów. Wymaga to zarówno dobrej znajomości drugiej strony, ale i czynienia wszelkich starań, by dostarczyć Klientom to, czego oczekują. Tylko w taki sposób można stale podnosić zadowolenie kupujących, stanowiących dla przedsiębiorstwa największy i najcenniejszy kapitał.

Budowanie i zarządzanie relacjami z Klientem to model zarządzania polegający na budowaniu lojalności Klientów wobec przedsiębiorstwa lub marki poprzez utrzymywanie długoterminowych, korzystnych dla obu stron relacji, przy użyciu najnowszych osiągnięć technologii przetwarzania danych.

 

Wdrożenie tego modelu w przedsiębiorstwie wymaga jednocześnie wprowadzenia filozofii i kultury biznesowej ukierunkowanej na Klienta, tj. zapewniającej efektywną sprzedaż, marketing i serwis. Budowanie i zarządzanie relacjami z Klientami bazuje na przekonaniu, że pozyskiwanie nowych Klientów jest dużo droższe niż utrzymanie kontaktu z lojalnymi nabywcami. Co więcej, zatrzymanie Klientów jest 5 razy tańsze od pozyskania nowego kontaktu, a lojalny klient generuje dla firmy większe zyski niż zupełnie nowy Klient.

 • Poznanie zasad identyfikacji i segmentacji Klientów kluczowych
 • Wiedza z zakresu organizacji pracy z Klientem kluczowym
 • Poznanie technik wywierania wpływu, perswazji, które pomogą w rozmowach z Klientami
 • Opanowanie zasad profesjonalnych technik sprzedaży i negocjacji z Klientami
 • Wiedza z zakresu tworzenia „Planów Rozwoju Współpracy z Klientem”

DLA PRACODAWCY

 • utrzymanie istniejących Klientów i realizowanie ich unikatowych potrzeb
 • podniesienie pożądanego wizerunku firmy
 • zwiększenie wydajności i zaangażowania pracowników
 • krótszy cykl sprzedaży
 • ograniczenia kosztów administracyjnych
 • wpływ na sprawozdawczość i szybszy czas realizacji
 • wzrost sprzedaży i zwiększenia retencji Klienta
 • zwiększanie przychodów poprzez pozyskiwanie nowych Klientów i utrzymanie istniejących

DLA PRACOWNIKA

 • wzrost zadowolenia i lojalności Klientów
 • nabycie umiejętności właściwego rozpoznawania i reagowania przez pracowników na specyficzne potrzeby Klientów
 • wzrost satysfakcji z pracy
+ Czym jest budowanie i zarządzanie relacjami z Klientem

Budowanie i zarządzanie relacjami z Klientem to model zarządzania polegający na budowaniu lojalności Klientów wobec przedsiębiorstwa lub marki poprzez utrzymywanie długoterminowych, korzystnych dla obu stron relacji, przy użyciu najnowszych osiągnięć technologii przetwarzania danych.

 

Wdrożenie tego modelu w przedsiębiorstwie wymaga jednocześnie wprowadzenia filozofii i kultury biznesowej ukierunkowanej na Klienta, tj. zapewniającej efektywną sprzedaż, marketing i serwis. Budowanie i zarządzanie relacjami z Klientami bazuje na przekonaniu, że pozyskiwanie nowych Klientów jest dużo droższe niż utrzymanie kontaktu z lojalnymi nabywcami. Co więcej, zatrzymanie Klientów jest 5 razy tańsze od pozyskania nowego kontaktu, a lojalny klient generuje dla firmy większe zyski niż zupełnie nowy Klient.

+ Cele budowania i zarządzania relacjami z Klientem
 • Poznanie zasad identyfikacji i segmentacji Klientów kluczowych
 • Wiedza z zakresu organizacji pracy z Klientem kluczowym
 • Poznanie technik wywierania wpływu, perswazji, które pomogą w rozmowach z Klientami
 • Opanowanie zasad profesjonalnych technik sprzedaży i negocjacji z Klientami
 • Wiedza z zakresu tworzenia „Planów Rozwoju Współpracy z Klientem”
+ Korzyści budowania i zarządzania relacjami z Klientem

DLA PRACODAWCY

 • utrzymanie istniejących Klientów i realizowanie ich unikatowych potrzeb
 • podniesienie pożądanego wizerunku firmy
 • zwiększenie wydajności i zaangażowania pracowników
 • krótszy cykl sprzedaży
 • ograniczenia kosztów administracyjnych
 • wpływ na sprawozdawczość i szybszy czas realizacji
 • wzrost sprzedaży i zwiększenia retencji Klienta
 • zwiększanie przychodów poprzez pozyskiwanie nowych Klientów i utrzymanie istniejących

DLA PRACOWNIKA

 • wzrost zadowolenia i lojalności Klientów
 • nabycie umiejętności właściwego rozpoznawania i reagowania przez pracowników na specyficzne potrzeby Klientów
 • wzrost satysfakcji z pracy