Asertywność handlowca

Zazwyczaj pojęcie asertywności postrzegane jest bardzo wąsko jako umiejętność odmawiania. Tymczasem asertywność to sposób, w jaki odmawiamy, pewność siebie rozmówcy, a także umiejętność wyrażania własnego zdania, bycia indywidualistą, osobą wierną swoim poglądom i przekonaniom.

 

Podczas szkolenia uczymy, jak zdobyć pewność siebie i odwagę. Pokazujemy wyraźną granicę między asertywnością a bezczelnością oraz zastanawiamy się, kto ją wyznacza i w jaki sposób jej nie przekroczyć. Odpowiemy na pytanie, czy warto odmawiać Klientom oraz czy można w ten sposób pozyskać Klienta.

Asertywność w procesie sprzedaży to umiejętność korzystania z własnych praw przy jednoczesnym respektowaniu wszelkich praw Klienta. Obowiązkiem handlowca jest znajomość przepisów regulujących proces sprzedaży oraz wiedza w zakresie praw Klienta oraz tych, które przysługują sprzedawcy. Handlowiec musi być także – na każdym etapie sprzedaży – świadomy faktu, że Klient, poza prawami, ma również swoje obowiązki, takie jak m.in. kulturalny stosunek do obsługującej go osoby.

 • Poznanie i przećwiczenie technik asertywnych niezbędnych w pracy z Klientem biznesowym
 • Rozwinięcie u uczestników umiejętności komunikacji asertywnej
 • Wypracowanie asertywnej postawy w rozmowach handlowych i negocjacjach
 • Wzmocnienie zdolności obrony warunków oferty w kontaktach z Klientem w sposób stanowczy, profesjonalny i nie powodujący konfliktów
 • Zapoznanie z technikami asertywnymi związanymi m.in. z przyjmowaniem ocen, wyrażaniem uczuć pozytywnych i negatywnych w sposób konstruktywny, reagowaniem na różne formy krytyki i ataku

DLA PRACODAWCY

 • efektywna praca zespołu
 • optymalne wykorzystywanie zasobów firmowych dzięki umiejętnemu stawianiu granic
 • szacunek i otwarta komunikacja pomiędzy pracownikami
 • wzrost efektywności osobistej dzięki stosowaniu technik asertywnych przez pracowników
 • zmniejszenie ilości konfliktów (wykorzystywanie asertywności w zamian za agresję)
 • eliminowanie zachowań manipulacyjnych

DLA PRACOWNIKA

 • zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji i zachowań asertywnych
 • umiejętność rozpoznawania zachowań manipulacyjnych
 • rozpoznanie korzyści płynących z prezentowania zachowań asertywnych w kontaktach z Klientami
 • umiejętność praktycznego stosowania modelu asertywnej odmowy
 • poznanie i trening modelu asertywnego przyjmowania krytyki
 • trening umiejętności zadawania pytań oraz udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności stosowania modelu asertywnego przyjmowania krytyki oraz ataku, zachowań agresywnych
 • umiejętność stosowania modelu asertywnego przyjmowania pochwały uzasadnionej
+ Czym jest asertywność handlowca

Asertywność w procesie sprzedaży to umiejętność korzystania z własnych praw przy jednoczesnym respektowaniu wszelkich praw Klienta. Obowiązkiem handlowca jest znajomość przepisów regulujących proces sprzedaży oraz wiedza w zakresie praw Klienta oraz tych, które przysługują sprzedawcy. Handlowiec musi być także – na każdym etapie sprzedaży – świadomy faktu, że Klient, poza prawami, ma również swoje obowiązki, takie jak m.in. kulturalny stosunek do obsługującej go osoby.

+ Cele asertywności handlowca
 • Poznanie i przećwiczenie technik asertywnych niezbędnych w pracy z Klientem biznesowym
 • Rozwinięcie u uczestników umiejętności komunikacji asertywnej
 • Wypracowanie asertywnej postawy w rozmowach handlowych i negocjacjach
 • Wzmocnienie zdolności obrony warunków oferty w kontaktach z Klientem w sposób stanowczy, profesjonalny i nie powodujący konfliktów
 • Zapoznanie z technikami asertywnymi związanymi m.in. z przyjmowaniem ocen, wyrażaniem uczuć pozytywnych i negatywnych w sposób konstruktywny, reagowaniem na różne formy krytyki i ataku
+ Korzyści z asertywności handlowca

DLA PRACODAWCY

 • efektywna praca zespołu
 • optymalne wykorzystywanie zasobów firmowych dzięki umiejętnemu stawianiu granic
 • szacunek i otwarta komunikacja pomiędzy pracownikami
 • wzrost efektywności osobistej dzięki stosowaniu technik asertywnych przez pracowników
 • zmniejszenie ilości konfliktów (wykorzystywanie asertywności w zamian za agresję)
 • eliminowanie zachowań manipulacyjnych

DLA PRACOWNIKA

 • zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji i zachowań asertywnych
 • umiejętność rozpoznawania zachowań manipulacyjnych
 • rozpoznanie korzyści płynących z prezentowania zachowań asertywnych w kontaktach z Klientami
 • umiejętność praktycznego stosowania modelu asertywnej odmowy
 • poznanie i trening modelu asertywnego przyjmowania krytyki
 • trening umiejętności zadawania pytań oraz udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności stosowania modelu asertywnego przyjmowania krytyki oraz ataku, zachowań agresywnych
 • umiejętność stosowania modelu asertywnego przyjmowania pochwały uzasadnionej