Zarządzanie sobą w czasie

Czas to największe dobro jakie posiadamy. Otrzymujemy go po równo – 24 godziny na dobę, jednak każdy radzi sobie z nim inny sposób. Jedni wykorzystują swój czas co do sekundy, realizują plany, osiągają rezultaty, spełniają marzenia; inni zaś sfrustrowani patrzą, jak czas im ucieka, nie są w stanie z niczym zdążyć, zaniedbują obowiązki, relacje z bliskimi, siebie samych.

 

Szkolenie jest odpowiedzią na największe problemy i wyzwania związane z zarządzaniem czasem. Prezentuje metody i techniki sprzyjające zwiększeniu własnej efektywności. Jest ono silnie ukierunkowane na praktykę wykorzystania lepszych metod wyznaczania celów i zwiększenia efektywności osobistej.

Świadome i efektywne kształtowanie własnego czasu to umiejętność wykorzystywania danego nam czasu na zajmowanie się rzeczami najważniejszymi, czyli tymi, które przynoszą nam największe korzyści.

 

Zarządzanie sobą w czasie to z kolei dyscyplina, wykonywanie zadań, ustalanie priorytetów oraz nieustająca kontrola, czy nie tracimy czasami czasu i czy rzeczywiście realizujemy nasz plan wg wcześniej ustalonych założeń.

 • Diagnoza własnych kompetencji w zarządzaniu czasem
 • Trening praktycznych narzędzi usprawniających planowanie pracy własnej i zespołu, by zawsze plan został zrealizowany w czasie
 • Umiejętność planowania z rezerwą czasową
 • Doskonalenie kompetencji w zakresie planowania działań krótko- i długoterminowych, rozpoznawania priorytetów, definiowania celów i zadań
 • Identyfikacja najczęstszych przyczyn marnotrawienia czasu
 • Umiejętność korygowania realizacji zadań w czasie
 • Diagnoza sytuacji konfliktowych wynikających z presji czasu i wytrenowanie metod ich niwelowania
 • Uświadomienie sensu pełnego wykorzystania narzędzi informatycznych

DLA PRACODAWCY

 • wzrost efektywności osobistej i zespołowej
 • szybsze osiąganie celów
 • optymalizacja pracy i wzrost wydajności poprzez umiejętność ustalania priorytetów
 • brak marnotrawstwa
 • racjonalne i optymalne planowanie działań
 • wzrost efektywności podejmowanych decyzji

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność lepszej i sprawniejszej organizacji pracy własnej i całego zespołu
 • większa sprawność w oddzielaniu spraw ważnych, pilnych, mniej ważnych i nieważnych
 • poznanie technik radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • umiejętność planowania aktywności zawodowej pod względem przyjętych celów i priorytetów
 • rozwinięcie umiejętności świadomego zarządzania czasem
 • porządkowanie i poprawa zarządzania czasem w ramach realizowanych zadań
 • jasna i rzeczowa komunikacja z ludźmi oraz asertywność, jako droga do oszczędności czasu
 • umiejętność planowania i prowadzenia skutecznych spotkań
 • pozbycie się złych nawyków/złodziei czasu
 • większa pewność i sprawność delegowania zadań
+ Czym jest zarządzanie sobą w czasie

Świadome i efektywne kształtowanie własnego czasu to umiejętność wykorzystywania danego nam czasu na zajmowanie się rzeczami najważniejszymi, czyli tymi, które przynoszą nam największe korzyści.

 

Zarządzanie sobą w czasie to z kolei dyscyplina, wykonywanie zadań, ustalanie priorytetów oraz nieustająca kontrola, czy nie tracimy czasami czasu i czy rzeczywiście realizujemy nasz plan wg wcześniej ustalonych założeń.

+ Cele szkolenia z zarządzania sobą w czasie/zarządzania czasem
 • Diagnoza własnych kompetencji w zarządzaniu czasem
 • Trening praktycznych narzędzi usprawniających planowanie pracy własnej i zespołu, by zawsze plan został zrealizowany w czasie
 • Umiejętność planowania z rezerwą czasową
 • Doskonalenie kompetencji w zakresie planowania działań krótko- i długoterminowych, rozpoznawania priorytetów, definiowania celów i zadań
 • Identyfikacja najczęstszych przyczyn marnotrawienia czasu
 • Umiejętność korygowania realizacji zadań w czasie
 • Diagnoza sytuacji konfliktowych wynikających z presji czasu i wytrenowanie metod ich niwelowania
 • Uświadomienie sensu pełnego wykorzystania narzędzi informatycznych
+ Korzyści ze szkolenia z zarządzania sobą w czasie/zarządzania czasem

DLA PRACODAWCY

 • wzrost efektywności osobistej i zespołowej
 • szybsze osiąganie celów
 • optymalizacja pracy i wzrost wydajności poprzez umiejętność ustalania priorytetów
 • brak marnotrawstwa
 • racjonalne i optymalne planowanie działań
 • wzrost efektywności podejmowanych decyzji

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność lepszej i sprawniejszej organizacji pracy własnej i całego zespołu
 • większa sprawność w oddzielaniu spraw ważnych, pilnych, mniej ważnych i nieważnych
 • poznanie technik radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • umiejętność planowania aktywności zawodowej pod względem przyjętych celów i priorytetów
 • rozwinięcie umiejętności świadomego zarządzania czasem
 • porządkowanie i poprawa zarządzania czasem w ramach realizowanych zadań
 • jasna i rzeczowa komunikacja z ludźmi oraz asertywność, jako droga do oszczędności czasu
 • umiejętność planowania i prowadzenia skutecznych spotkań
 • pozbycie się złych nawyków/złodziei czasu
 • większa pewność i sprawność delegowania zadań