Zarządzanie emocjami

Emocje i stres to zasoby, których można świadomie używać w sposób wspierający nas w realizacji celów. Towarzyszące nam każdego dnia chroniczny stres, chorobliwa nieśmiałość lub wybuchy złości możesz przekuć w coś pozytywnego. Wystarczy się zatrzymać, rozpoznać emocję i wyrazić ją w danym momencie tak, by budowała relacje zamiast je niszczyć.

 

Szkolenie pozwala uczestnikom rozpoznać i zrozumieć towarzyszące im emocje. Dostarcza narzędzi służących rozwojowi inteligencji emocjonalnej oraz doskonali umiejętności w zakresie zwiększenia samoświadomości, kontroli emocji oraz empatii w kontaktach biznesowych.

Zarządzanie emocjami to proces polegający na regulowaniu, kontrolowaniu i pracy nad emocjami, którego głównym celem jest zmiana własnych uczuć i, w konsekwencji, poprawa relacji międzyludzkich.

 

Napięciu emocjonalnemu można przeciwdziałać poprzez nasze zachowanie. Warto planować, wyznaczać ważne dla nas cele, a tym samym wykorzystywać czas w sposób produktywny i zwiększać wewnętrzne poczucie kontroli. Należy także dbać o realizację własnych potrzeb i aktywnie wpływać na to, jak jesteśmy traktowani przez inne osoby. Jest to jeden z najważniejszych czynników przeciwdziałania napięciu emocjonalnemu.

 • Poznanie tajników efektywnej komunikacji
 • Nabycie zdolności całkowitego skupienia się na tym, co mówi rozmówca i rozumienia go
 • Zdobycie umiejętności interpersonalnych
 • Nabycie umiejętności stawiania motywujących celów
 • Poznanie techniki udzielania asertywnej odpowiedzi
 • Nabycie umiejętności budowania zaufania
 • Wyższa jakość porozumiewania się
 • Nabycie umiejętności zadawania trafnych pytań i rozwiązywania problemów

DLA PRACODAWCY

 • minimalizacja sytuacji konfliktowych dzięki umiejętności nazywania emocji
 • wzrost efektów pracy poprzez świadome budowanie relacji
 • poprawa atmosfery w firmie
 • zapobieganie sytuacjom stresowym
 • niższa fluktuacja pracowników

DLA PRACOWNIKA

 • zdobycie wiedzy z zakresu inteligencji emocjonalnej
 • poznanie własnych mocnych i słabych stron oraz podstawowych cech osobowości
 • poznanie technik zarządzania emocjami zwiększających efektywność osobistą
 • lepsze zrozumienie siebie i innych
 • tworzenie relacji opartych na współpracy
 • efektywna komunikacja
 • właściwe zrozumienie swego rozmówcy
 • uzyskanie wartościowych informacji
 • umiejętność szybkiego i skutecznego rozwiązywania konfliktów
 • realizacja postawionych sobie celów
 • szybkie ”dotarcie” do rozmówcy
+ Czym jest zarządzanie emocjami

Zarządzanie emocjami to proces polegający na regulowaniu, kontrolowaniu i pracy nad emocjami, którego głównym celem jest zmiana własnych uczuć i, w konsekwencji, poprawa relacji międzyludzkich.

 

Napięciu emocjonalnemu można przeciwdziałać poprzez nasze zachowanie. Warto planować, wyznaczać ważne dla nas cele, a tym samym wykorzystywać czas w sposób produktywny i zwiększać wewnętrzne poczucie kontroli. Należy także dbać o realizację własnych potrzeb i aktywnie wpływać na to, jak jesteśmy traktowani przez inne osoby. Jest to jeden z najważniejszych czynników przeciwdziałania napięciu emocjonalnemu.

+ Cele szkolenia z zarządzania emocjami
 • Poznanie tajników efektywnej komunikacji
 • Nabycie zdolności całkowitego skupienia się na tym, co mówi rozmówca i rozumienia go
 • Zdobycie umiejętności interpersonalnych
 • Nabycie umiejętności stawiania motywujących celów
 • Poznanie techniki udzielania asertywnej odpowiedzi
 • Nabycie umiejętności budowania zaufania
 • Wyższa jakość porozumiewania się
 • Nabycie umiejętności zadawania trafnych pytań i rozwiązywania problemów
+ Korzyści ze szkolenia z zarządzania emocjami

DLA PRACODAWCY

 • minimalizacja sytuacji konfliktowych dzięki umiejętności nazywania emocji
 • wzrost efektów pracy poprzez świadome budowanie relacji
 • poprawa atmosfery w firmie
 • zapobieganie sytuacjom stresowym
 • niższa fluktuacja pracowników

DLA PRACOWNIKA

 • zdobycie wiedzy z zakresu inteligencji emocjonalnej
 • poznanie własnych mocnych i słabych stron oraz podstawowych cech osobowości
 • poznanie technik zarządzania emocjami zwiększających efektywność osobistą
 • lepsze zrozumienie siebie i innych
 • tworzenie relacji opartych na współpracy
 • efektywna komunikacja
 • właściwe zrozumienie swego rozmówcy
 • uzyskanie wartościowych informacji
 • umiejętność szybkiego i skutecznego rozwiązywania konfliktów
 • realizacja postawionych sobie celów
 • szybkie ”dotarcie” do rozmówcy