Twórcze myślenie

Twórczość jest jednym z lepszych odkryć ludzkiego umysłu. Pozwala na tworzenie lub współtworzenie wszystkiego, co znajduje się wokół nas. Osoby twórcze, szybko myślące, mające niekonwencjonalne pomysły i rozwiązania są przyszłością. To oni kreują społeczeństwo innowacyjne pełne nowych inicjatyw i realizują je w codziennym życiu. Na bycie twórczym nie ma recepty, ale istnieje wiele sposobów na polepszenie zdolności kreatywnego myślenia.

 

Podczas szkolenia dzielimy się z uczestnikami wiedzą na temat technik pobudzających umysł do twórczego myślenia. Uczestnicy trenują wybrane techniki w trakcie grupowych ćwiczeń.

Twórczość w biznesie to podnoszenie rangi zwykłych rzeczy do rzeczy wielkich. Twórcze myślenie pozwala ludziom odkrywać prawa przyrody, odkrywać nowe lądy, gatunki, zjawiska, technologie, znajdywać rozwiązania. Przy dynamicznie rosnącej konkurencji i powtarzalności produktów ci, którzy pragną odnieść sukces i zostać zauważonymi, muszą porzucić schematyczne myślenie i zachowania. Muszą stworzyć kreatywny zespół, gotowy do tworzenia i realizowania tego, co wydaje się niemożliwe do zrealizowana.

 • Uruchomienie i rozwinięcie potencjału techniki twórczego myślenia
 • Niwelowanie skutków działania barier dla twórczego myślenia
 • Umiejętność generowania oryginalnych pomysłów i niestereotypowego podchodzenia do problemów
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej
 • Doskonalenie umiejętności stosowania technik i narzędzi rozwiązywania problemów
 • Kształtowanie nawyku szukania wielu rozwiązań, identyfikowania sedna problemu i nabycie odwagi we wprowadzaniu nietypowych rozwiązań
 • Doskonalenie umiejętności ustalania celów w procesie rozwiązywania problemów
 • Pobudzenie otwartości i spontaniczności w wyrażaniu własnych myśli, pomysłów i emocji
 • Wzrost kompetencji w zakresie komunikacji w zespole i współpracy zorientowanej na cel

DLA PRACODAWCY

 • zwiększony potencjał twórczy pracowników
  wzrost motywacji
 • poprawa atmosfery w miejscu pracy
 • zwiększona efektywność w pracy nad projektami
 • zorientowanie zespołów na sukces

DLA PRACOWNIKA

 • zrozumienie własnych barier w kreatywnym myśleniu
 • wdrożenie technik i metod twórczego myślenia dostosowanych do pracy uczestników
 • umiejętność diagnozowania ograniczeń
 • zwiększenie indywidualnego potencjału w zakresie twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 • poznanie niestandardowych metod motywowania pracowników
 • poznanie kreatywnych technik ukierunkowywania zespołu na sukces
 • umiejętność wydobywania i podnoszenia potencjału twórczego uczestników i członków ich zespołów
+ Czym jest twórcze myślenie

Twórczość w biznesie to podnoszenie rangi zwykłych rzeczy do rzeczy wielkich. Twórcze myślenie pozwala ludziom odkrywać prawa przyrody, odkrywać nowe lądy, gatunki, zjawiska, technologie, znajdywać rozwiązania. Przy dynamicznie rosnącej konkurencji i powtarzalności produktów ci, którzy pragną odnieść sukces i zostać zauważonymi, muszą porzucić schematyczne myślenie i zachowania. Muszą stworzyć kreatywny zespół, gotowy do tworzenia i realizowania tego, co wydaje się niemożliwe do zrealizowana.

+ Cele szkolenia z twórczego myślenia
 • Uruchomienie i rozwinięcie potencjału techniki twórczego myślenia
 • Niwelowanie skutków działania barier dla twórczego myślenia
 • Umiejętność generowania oryginalnych pomysłów i niestereotypowego podchodzenia do problemów
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej
 • Doskonalenie umiejętności stosowania technik i narzędzi rozwiązywania problemów
 • Kształtowanie nawyku szukania wielu rozwiązań, identyfikowania sedna problemu i nabycie odwagi we wprowadzaniu nietypowych rozwiązań
 • Doskonalenie umiejętności ustalania celów w procesie rozwiązywania problemów
 • Pobudzenie otwartości i spontaniczności w wyrażaniu własnych myśli, pomysłów i emocji
 • Wzrost kompetencji w zakresie komunikacji w zespole i współpracy zorientowanej na cel
+ Korzyści ze szkolenia z twórczego myślenia

DLA PRACODAWCY

 • zwiększony potencjał twórczy pracowników
  wzrost motywacji
 • poprawa atmosfery w miejscu pracy
 • zwiększona efektywność w pracy nad projektami
 • zorientowanie zespołów na sukces

DLA PRACOWNIKA

 • zrozumienie własnych barier w kreatywnym myśleniu
 • wdrożenie technik i metod twórczego myślenia dostosowanych do pracy uczestników
 • umiejętność diagnozowania ograniczeń
 • zwiększenie indywidualnego potencjału w zakresie twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 • poznanie niestandardowych metod motywowania pracowników
 • poznanie kreatywnych technik ukierunkowywania zespołu na sukces
 • umiejętność wydobywania i podnoszenia potencjału twórczego uczestników i członków ich zespołów