Radzenie sobie ze stresem

Mobilizujący, jak i niszczący wpływ stresu odzwierciedla się we wszystkich aspektach naszego życia. Warsztaty z zakresu efektywnego zarządzania sobą w stresie mają na celu zrozumienie zjawiska stresu, zdiagnozowanie jego symptomów oraz doskonalenie własnych strategii walki ze stresem, a w szerszej perspektywie, wypracowanie postawy, pozwalającej uczynić stres swym sprzymierzeńcem.

Radzenie sobie ze stresem można określić jako szereg wielu zmieniających się w czasie strategii powiązanych ze zmianami stanu psychofizycznego danej osoby i cech danej sytuacji. Posłużenie się przez osobę daną strategią jest uzależnione od kilku czynników, tj.: rodzaj sytuacji stresowej, aktualny stan psychofizyczny, charakterystyczny dla tej osoby styl radzenia sobie z emocjami, płeć, wykształcenie, wiek oraz wiele innych składników osobowości.

 • Odróżnianie stresu pozytywnego od negatywnego
 • Identyfikowanie własnych czynników powodujących stres
 • Pogłębianie samoświadomości poprzez diagnozę własnych wzorców zachowań
 • Rozpoznawanie własnej reakcji na stres
 • Efektywna zamiana myśli potęgujących stres na osłabiające go
 • Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem w perspektywie indywidualnej i społecznej
 • Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Praktyczne wykorzystania technik relaksacji
 • Działania profilaktyczne

DLA PRACODAWCY

 • zwiększenie motywacji i chęci do pracy wśród pracowników
 • wzrost efektywności poprzez wykształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • zapobieganie sytuacjom konfliktowym
 • większe zadowolenie z wykonywanej pracy dzięki umiejętnościom zarządzania swoimi emocjami

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność zidentyfikowania objawów występującego stresu zarówno u siebie, jak i u innych
 • poznanie metod relaksacji autogennej
 • umiejętność zapobiegania dolegliwościom psychosomatycznym
 • wspieranie umiejętności zapamiętywania oraz rozwój umiejętności twórczego myślenia
 • umiejętność kotwiczenia pozytywnych emocji
 • umiejętność tworzenia silniejszych więzi międzyludzkich na każdym szczeblu
 • stworzenie optymalnego planu radzenia sobie ze stresem
+ Czym jest radzenie sobie ze stresem

Radzenie sobie ze stresem można określić jako szereg wielu zmieniających się w czasie strategii powiązanych ze zmianami stanu psychofizycznego danej osoby i cech danej sytuacji. Posłużenie się przez osobę daną strategią jest uzależnione od kilku czynników, tj.: rodzaj sytuacji stresowej, aktualny stan psychofizyczny, charakterystyczny dla tej osoby styl radzenia sobie z emocjami, płeć, wykształcenie, wiek oraz wiele innych składników osobowości.

+ Cele szkolenia z radzenia sobie ze stresem
 • Odróżnianie stresu pozytywnego od negatywnego
 • Identyfikowanie własnych czynników powodujących stres
 • Pogłębianie samoświadomości poprzez diagnozę własnych wzorców zachowań
 • Rozpoznawanie własnej reakcji na stres
 • Efektywna zamiana myśli potęgujących stres na osłabiające go
 • Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem w perspektywie indywidualnej i społecznej
 • Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Praktyczne wykorzystania technik relaksacji
 • Działania profilaktyczne
+ Korzyści ze szkolenia z radzenia sobie ze stresem

DLA PRACODAWCY

 • zwiększenie motywacji i chęci do pracy wśród pracowników
 • wzrost efektywności poprzez wykształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • zapobieganie sytuacjom konfliktowym
 • większe zadowolenie z wykonywanej pracy dzięki umiejętnościom zarządzania swoimi emocjami

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność zidentyfikowania objawów występującego stresu zarówno u siebie, jak i u innych
 • poznanie metod relaksacji autogennej
 • umiejętność zapobiegania dolegliwościom psychosomatycznym
 • wspieranie umiejętności zapamiętywania oraz rozwój umiejętności twórczego myślenia
 • umiejętność kotwiczenia pozytywnych emocji
 • umiejętność tworzenia silniejszych więzi międzyludzkich na każdym szczeblu
 • stworzenie optymalnego planu radzenia sobie ze stresem