Praca w zespole

Efektywny zespół charakteryzuje kilka cech: silne poczucie wspólnego celu, zaangażowanie i wysoka motywacja do pracy, poczucie współodpowiedzialności za wykonywane działania, szybka i sprawna praca, dobra atmosfera oraz otwarty i bezpośredni sposób komunikowania się wewnątrz zespołu. Co sprawia, że grupa ludzi staje się zespołem? Niezbędne są do tego czas i umiejętności.

 

Szkolenie rozwija umiejętności wpływające na polepszenie współpracy zespołowej. Uczestnicy ćwiczą zachowywanie się w sytuacjach zmiany, konfliktu, oraz zwiększonej intensywności pracy.

Praca zespołowa to podstawowa forma organizacji pracy, polegająca na zdelegowaniu grupie pracowników zadań lub czynności wyodrębnionych z procesów pracy. Cechuje się przede wszystkim współdziałaniem członków zespołu i obejmuje współpracę, udzielanie sobie pomocy, pełnienie odrębnych funkcji oraz zbiorową odpowiedzialność za wyniki pracy.

 

Kiedy niemożliwe jest rozdzielenie zadań między indywidualne osoby, proces ma charakter ciągły, ilość zadań przekracza możliwości jednej osoby lub zachodzi duża współzależność realizowanych zadań, wówczas praca zespołowa jest niezbędnym rozwiązaniem.

 • Uświadomienie istoty pracy zespołowej i misji zespołu
 • Świadomość wzajemnej współzależności wszystkich członków zespołu
 • Wzmocnienie współpracy w zespole poprzez poprawę komunikacji
 • Uzgodnienie i wprowadzenie nowych zasad pracy w zespole
 • Poznanie faz, przez jakie przechodzą zespoły, aby osiągnąć pełną dojrzałość
 • Umiejętność diagnozowania rodzaju i fazy konfliktów występujących w zespole
 • Poznanie metod i doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów między członkami zespołu
 • Planowanie działań sprzyjających umocnieniu pracy zespołów

DLA PRACODAWCY

 • efektywne wykonywanie zadań dzięki ich odpowiedniemu podziałowi pomiędzy członków zespołu
 • poprawa jakości wykonywanej pracy
 • wspieranie się nawzajem przez członków zespołu
 • redukcja braków, nieobecności

DLA PRACOWNIKA

 • integracja członków zespołu poprzez lepsze poznanie się ze sobą, dostrzeżenie i zaakceptowanie odmienności poglądów, doświadczeń i sposobu myślenia
 • nakreślenie wizji wspólnego celu
 • stworzenie przestrzeni do wzajemnego inspirowania się
 • identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju (rozpoznanie własnego stylu komunikowania się i wynikających z niego ewentualnych zakłóceń)
+ Czym jest praca w zespole

Praca zespołowa to podstawowa forma organizacji pracy, polegająca na zdelegowaniu grupie pracowników zadań lub czynności wyodrębnionych z procesów pracy. Cechuje się przede wszystkim współdziałaniem członków zespołu i obejmuje współpracę, udzielanie sobie pomocy, pełnienie odrębnych funkcji oraz zbiorową odpowiedzialność za wyniki pracy.

 

Kiedy niemożliwe jest rozdzielenie zadań między indywidualne osoby, proces ma charakter ciągły, ilość zadań przekracza możliwości jednej osoby lub zachodzi duża współzależność realizowanych zadań, wówczas praca zespołowa jest niezbędnym rozwiązaniem.

+ Cele szkolenia z pracy w zespole
 • Uświadomienie istoty pracy zespołowej i misji zespołu
 • Świadomość wzajemnej współzależności wszystkich członków zespołu
 • Wzmocnienie współpracy w zespole poprzez poprawę komunikacji
 • Uzgodnienie i wprowadzenie nowych zasad pracy w zespole
 • Poznanie faz, przez jakie przechodzą zespoły, aby osiągnąć pełną dojrzałość
 • Umiejętność diagnozowania rodzaju i fazy konfliktów występujących w zespole
 • Poznanie metod i doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów między członkami zespołu
 • Planowanie działań sprzyjających umocnieniu pracy zespołów
+ Korzyści ze szkolenia z pracy w zespole

DLA PRACODAWCY

 • efektywne wykonywanie zadań dzięki ich odpowiedniemu podziałowi pomiędzy członków zespołu
 • poprawa jakości wykonywanej pracy
 • wspieranie się nawzajem przez członków zespołu
 • redukcja braków, nieobecności

DLA PRACOWNIKA

 • integracja członków zespołu poprzez lepsze poznanie się ze sobą, dostrzeżenie i zaakceptowanie odmienności poglądów, doświadczeń i sposobu myślenia
 • nakreślenie wizji wspólnego celu
 • stworzenie przestrzeni do wzajemnego inspirowania się
 • identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju (rozpoznanie własnego stylu komunikowania się i wynikających z niego ewentualnych zakłóceń)