Podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji ma bezpośredni związek ze stylem zarządzania menedżera, kulturą organizacji oraz efektami, jakie menedżer chce osiągnąć przy danym poziomie ryzyka.

 

Szkolenie koncentruje się na miękkim aspekcie podejmowania decyzji i opanowaniu rozmaitych technik, które przekładają się na poprawę jakości podejmowanych decyzji i wzrost skuteczności prowadzonych przez menedżera działań.

Proces podejmowania decyzji to wieloetapowy i sekwencyjny proces informacyjno-decyzyjny.

 

W procesie tym ważne jest:

 • pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji
 • ocena informacji i przygotowanie decyzji w postaci wariantów działań lub rozwiązań problemu
 • końcowy wybór, czyli decyzja rozumiana jako produkt tego procesu.
 • Poznanie metod i użytecznych technik podejmowania decyzji
 • Doskonalenie umiejętności analizy sytuacji i problemu
 • Rozwinięcie indywidualnych umiejętności z zakresu podejmowania decyzji oraz strategii rozwiązywania problemów
 • Poznanie ograniczeń w podejmowaniu decyzji
 • Optymalizacja grupowych procesów decyzyjnych
 • Zwiększenie stopnia pewności w podejmowaniu decyzji

DLA PRACODAWCY

 • skuteczności zespołów w zakresie podejmowania decyzji
 • wzrost zaangażowania pracowników
 • wsparcie członków zespołu przekładające się na wydajność poszczególnych osób
 • szybsza realizacja zadań

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność podejmowania decyzji poprzez zastosowanie poznanych na szkoleniu technik
 • wdrożenie nowych sposobów podejmowania decyzji
 • wypracowanie strategii twórczego rozwiązywania problemów
 • poznanie własnych przeszkód w efektywnym szukaniu rozwiązań
 • podwyższenie jakości podejmowanych decyzji menedżerskich
 • umiejętność dopasowania stylu zarządzania i podejmowania decyzji do różnych sytuacji
 • zwiększenie skuteczności wdrażania podejmowanych decyzji poprzez
 • uwzględnienie właściwego poziomu zaangażowania pracowników
 • umiejętność unikania pułapek decyzyjnych
 • umiejętność podejmowania decyzji w sytuacji niepewności i braku informacji
 • umiejętność korzystania ze wsparcia zespołu w procesie rozwiązywania problemów
+ Czym jest proces podejmowania decyzji

Proces podejmowania decyzji to wieloetapowy i sekwencyjny proces informacyjno-decyzyjny.

 

W procesie tym ważne jest:

 • pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji
 • ocena informacji i przygotowanie decyzji w postaci wariantów działań lub rozwiązań problemu
 • końcowy wybór, czyli decyzja rozumiana jako produkt tego procesu.
+ Cele szkolenia z podejmowania decyzji
 • Poznanie metod i użytecznych technik podejmowania decyzji
 • Doskonalenie umiejętności analizy sytuacji i problemu
 • Rozwinięcie indywidualnych umiejętności z zakresu podejmowania decyzji oraz strategii rozwiązywania problemów
 • Poznanie ograniczeń w podejmowaniu decyzji
 • Optymalizacja grupowych procesów decyzyjnych
 • Zwiększenie stopnia pewności w podejmowaniu decyzji
+ Korzyści ze szkolenia z podejmowania decyzji

DLA PRACODAWCY

 • skuteczności zespołów w zakresie podejmowania decyzji
 • wzrost zaangażowania pracowników
 • wsparcie członków zespołu przekładające się na wydajność poszczególnych osób
 • szybsza realizacja zadań

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność podejmowania decyzji poprzez zastosowanie poznanych na szkoleniu technik
 • wdrożenie nowych sposobów podejmowania decyzji
 • wypracowanie strategii twórczego rozwiązywania problemów
 • poznanie własnych przeszkód w efektywnym szukaniu rozwiązań
 • podwyższenie jakości podejmowanych decyzji menedżerskich
 • umiejętność dopasowania stylu zarządzania i podejmowania decyzji do różnych sytuacji
 • zwiększenie skuteczności wdrażania podejmowanych decyzji poprzez
 • uwzględnienie właściwego poziomu zaangażowania pracowników
 • umiejętność unikania pułapek decyzyjnych
 • umiejętność podejmowania decyzji w sytuacji niepewności i braku informacji
 • umiejętność korzystania ze wsparcia zespołu w procesie rozwiązywania problemów