Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna to jeden z najważniejszych procesów w życiu człowieka, wpływający zarówno na naszą codzienność, jak i życie zawodowe. Oddziałuje na relacje międzyludzkie, na motywację i satysfakcję z wykonywanej pracy, atmosferę i zadowolenie Klientów oraz osiąganie sukcesów. Płaszczyzna komunikacyjna gwarantuje skuteczność wszelkich życiowych planów, dlatego warto rozwijać umiejętności usprawniające porozumiewanie się z drugim człowiekiem.

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają swój typ osobowości, przećwiczą techniki doboru słów do określonych preferencji odbiorców komunikatów, nauczą się, jak dopasować mowę ciała i ton głosu do przekazywanych treści, oraz otrzymają wiele cennych wskazówek do wdrożenia w codziennym życiu.

Komunikacja interpersonalna to nieustanny proces psychologiczny polegający na przekazywaniu i otrzymywaniu informacji w bezpośrednim kontakcie z inną osobą. Informacje wysyłamy w świat nieustannie – postawą ciała, mimiką, gestami i słowami. W procesie tym niezbędne są trzy elementy: nadawca, czyli osoba przesyłająca informację interpersonalną; odbiorca, czyli osoba, do której informacja dociera, oraz kod, czyli sposób przekazu tej informacji, np. słowo.

 • Poznanie pojęć i mechanizmów rządzących komunikacją międzyludzką
 • Poznanie i rozwój technik usprawniających umiejętności komunikowania się z różnymi typami Klientów
 • Odkrycie osobistego potencjału uczestników w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • Poznanie tajników mowy ciała (gestykulacji, postawy ciała, ekspresji twarzy)
 • Rozwinięcie umiejętności asertywnego komunikowania się
 • Uświadomienie wagi aktywnego słuchania naszego rozmówcy tak, aby tworzyć pozytywny klimat w rozmowie
 • Rozwinięcie umiejętności z zakresu skutecznego porozumiewania się z osobami o różnym sposobie bycia i zachowania
 • Udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami występującymi na co dzień pracy

DLA PRACODAWCY

 • wzrost jakości komunikacji interpersonalnej w firmie
 • przepływ prawidłowej informacji zwrotnej
 • wzrost efektów w pracy poprzez skuteczną komunikację
 • spadek ilości konfliktów w firmie
 • osobiste zadowolenie pracownika wynikające z obopólnego zrozumienia

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie zasad efektywnej komunikacji niewerbalnej i werbalnej
 • umiejętność wpływania na pozytywne emocje drugiej strony
 • umiejętność wyrażania swoich potrzeb i celów w sposób nieraniący drugiej strony
 • zrozumienie odmiennych potrzeb ludzi w zakresie komunikacji
 • umiejętność rozróżniania typów temperamentu
 • znajomość i umiejętność stosowania kluczowych technik asertywnych
 • umiejętność prowadzenia konstruktywnej dyskusji
+ Czym jest komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna to nieustanny proces psychologiczny polegający na przekazywaniu i otrzymywaniu informacji w bezpośrednim kontakcie z inną osobą. Informacje wysyłamy w świat nieustannie – postawą ciała, mimiką, gestami i słowami. W procesie tym niezbędne są trzy elementy: nadawca, czyli osoba przesyłająca informację interpersonalną; odbiorca, czyli osoba, do której informacja dociera, oraz kod, czyli sposób przekazu tej informacji, np. słowo.

+ Cele szkolenia z komunikacji interpersonalnej
 • Poznanie pojęć i mechanizmów rządzących komunikacją międzyludzką
 • Poznanie i rozwój technik usprawniających umiejętności komunikowania się z różnymi typami Klientów
 • Odkrycie osobistego potencjału uczestników w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • Poznanie tajników mowy ciała (gestykulacji, postawy ciała, ekspresji twarzy)
 • Rozwinięcie umiejętności asertywnego komunikowania się
 • Uświadomienie wagi aktywnego słuchania naszego rozmówcy tak, aby tworzyć pozytywny klimat w rozmowie
 • Rozwinięcie umiejętności z zakresu skutecznego porozumiewania się z osobami o różnym sposobie bycia i zachowania
 • Udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami występującymi na co dzień pracy
+ Korzyści ze szkolenia z komunikacji interpersonalnej

DLA PRACODAWCY

 • wzrost jakości komunikacji interpersonalnej w firmie
 • przepływ prawidłowej informacji zwrotnej
 • wzrost efektów w pracy poprzez skuteczną komunikację
 • spadek ilości konfliktów w firmie
 • osobiste zadowolenie pracownika wynikające z obopólnego zrozumienia

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie zasad efektywnej komunikacji niewerbalnej i werbalnej
 • umiejętność wpływania na pozytywne emocje drugiej strony
 • umiejętność wyrażania swoich potrzeb i celów w sposób nieraniący drugiej strony
 • zrozumienie odmiennych potrzeb ludzi w zakresie komunikacji
 • umiejętność rozróżniania typów temperamentu
 • znajomość i umiejętność stosowania kluczowych technik asertywnych
 • umiejętność prowadzenia konstruktywnej dyskusji