Efektywność osobista

Dla każdej organizacji ważny jest kapitał ludzki, bez którego trudno byłoby mówić o jakiejkolwiek efektywności, zarówno tej osobistej, jak i tej organizacyjnej.

 

Program szkolenia zwiększającego efektywność osobistą pokazuje 13 kroków, które zaprowadzą uczestników na ścieżkę̨ ciągłej poprawy i pozwolą̨ na wprowadzenie stałych zmian na lepsze, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

W kontakcie z Klientem ważne jest nie tylko to, co widać na pierwszy rzut oka, ale także to, co sprawia, że naszemu pracownikowi się chce, a więc jego motywacja i idąca za tym chęć działania, co z kolei ma przełożenie na efektywność realizacji założonych celów.

 

O efektywności osobistej mówimy w kontekście celów, jakie osiągamy poprzez organizację własnego czasu, planowanie, delegowanie zadań, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i konfliktowych, czy – dochodząc do sedna – budowanie misji i wizji oraz idącej za tym wszystkim satysfakcji z uzyskiwanych efektów.

 • Wyznaczanie celów, zarówno zawodowych, jak i osobistych
 • Rozpoznawanie źródeł swojej motywacji
 • Ustalanie własnej efektywności
 • Rozróżnianie zadań ważnych od pilnych
 • Ustalanie priorytetów zawodowych oraz osobistych (work-life balance)
 • Wykorzystanie efektywnej komunikacji w rozwiązywaniu problemów i konfliktów
 • Lepsze zrozumienie swojego stanowiska i innych dzięki wykorzystaniu inteligencji emocjonalnej
 • Budowanie wspólnej wizji i celów oraz wspólnych wartości
 • Wzmacnianie satysfakcji z osiągniętych celów
 • Radzenie sobie ze stresem pojawiającym się w pracy

DLA PRACODAWCY

 • efektywny zespół pracowników
 • mniejsza ilość konfliktów w zespole
 • wyższa wydajność pracy poprzez umiejętności organizacji pracy własnej i zespołu
 • wzrost satysfakcji pracowników
 • spójność osobistej wizji z wizją firmową

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność lepszej organizacji pracy własnej i innych
 • stosowanie najważniejszych technik planowania działań z uwzględnieniem celów i priorytetów
  koncentracja na priorytetach
 • umiejętność delegowania części swoich zadań innym
 • radzenie sobie ze stresem
 • świadomość swoich mocnych stron i obszarów do pracy
+ Czym jest efektywność osobista

W kontakcie z Klientem ważne jest nie tylko to, co widać na pierwszy rzut oka, ale także to, co sprawia, że naszemu pracownikowi się chce, a więc jego motywacja i idąca za tym chęć działania, co z kolei ma przełożenie na efektywność realizacji założonych celów.

 

O efektywności osobistej mówimy w kontekście celów, jakie osiągamy poprzez organizację własnego czasu, planowanie, delegowanie zadań, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i konfliktowych, czy – dochodząc do sedna – budowanie misji i wizji oraz idącej za tym wszystkim satysfakcji z uzyskiwanych efektów.

+ Cele szkolenia z efektywności osobistej
 • Wyznaczanie celów, zarówno zawodowych, jak i osobistych
 • Rozpoznawanie źródeł swojej motywacji
 • Ustalanie własnej efektywności
 • Rozróżnianie zadań ważnych od pilnych
 • Ustalanie priorytetów zawodowych oraz osobistych (work-life balance)
 • Wykorzystanie efektywnej komunikacji w rozwiązywaniu problemów i konfliktów
 • Lepsze zrozumienie swojego stanowiska i innych dzięki wykorzystaniu inteligencji emocjonalnej
 • Budowanie wspólnej wizji i celów oraz wspólnych wartości
 • Wzmacnianie satysfakcji z osiągniętych celów
 • Radzenie sobie ze stresem pojawiającym się w pracy
+ Korzyści ze szkolenia z efektywności osobistej

DLA PRACODAWCY

 • efektywny zespół pracowników
 • mniejsza ilość konfliktów w zespole
 • wyższa wydajność pracy poprzez umiejętności organizacji pracy własnej i zespołu
 • wzrost satysfakcji pracowników
 • spójność osobistej wizji z wizją firmową

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność lepszej organizacji pracy własnej i innych
 • stosowanie najważniejszych technik planowania działań z uwzględnieniem celów i priorytetów
  koncentracja na priorytetach
 • umiejętność delegowania części swoich zadań innym
 • radzenie sobie ze stresem
 • świadomość swoich mocnych stron i obszarów do pracy