Autoprezentacja

Wspólnym mianownikiem rozmowy kwalifikacyjnej, czy handlowej, uczestnictwa w szkoleniu, wideokonferencji, czy sesji networkingowej jest niewielka ilość czasu na zrobienie dobrego wrażenia. Każdy prowadzący pragnie wzbudzić zaufanie odbiorców i sprawić, by rozmówcy zechcieli kontynuować z nim kontakt. Spotkanie może być podstawą do zbudowania relacji na gruncie biznesowym czy osobistym. Kluczem do Twojego sukcesu jest odpowiednie przygotowanie się.

 

Podczas szkolenia uczestnicy przyswoją zagadnienia związane z budowaniem wizerunku, komunikacją, sztuką argumentowania, asertywnością oraz postawami międzyludzkimi.

Autoprezentację definiuje się jako umiejętność tworzenia własnego wizerunku. Jest ona bardzo przydatna w nawiązywaniu relacji biznesowych: podczas rozmów kwalifikacyjnych, podczas pierwszych spotkań z kontrahentami, współpracownikami, podczas rozpoczynania pracy w nowym zespole itp. Umiejętność autoprezentacji jest przydatna zarówno w życiu biznesowym, jak i prywatnym, gdy nawiązujemy nowe znajomości czy budujemy trwałe relacje. Jest to sposób, w jaki poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne, komunikujemy na zewnątrz, kim jesteśmy albo jak chcielibyśmy być postrzegani.

 • Poznanie metod przygotowania się do wystąpienia publicznego i/lub prezentacji
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu autoprezentacji i wystąpień
 • Zdobycie informacji na temat najnowszych standardów obowiązujących w obszarze autoprezentacji
 • Wzbogacenie własnego warsztatu pracy
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Trening najbardziej przydatnych umiejętności związanych z prezentacją
 • Poznanie zasad kompozycji własnego wizerunku i stroju biznesowego

DLA PRACODAWCY

 • wysoka jakość prowadzenia prezentacji przez pracowników
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez umiejętności autoprezentacyjne zespołu
 • wzrost efektywności i efektowności prezentacji
 • podniesienie umiejętności prezentowania siebie jako pracownika, co ma wpływ na pozostałych pracowników

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • umiejętność kontroli autoprezentacji
 • budowanie profesjonalnego wizerunku swojej osoby i odpowiednich relacji z rozmówcami
 • zdolność przekonywania innych do własnego zdania i skutecznej argumentacji
 • umiejętność asertywnej obrony własnego zdania i praw, a także przyjmowania uzasadnionej krytyki
 • zdolność konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej
+ Czym jest autoprezentacja

Autoprezentację definiuje się jako umiejętność tworzenia własnego wizerunku. Jest ona bardzo przydatna w nawiązywaniu relacji biznesowych: podczas rozmów kwalifikacyjnych, podczas pierwszych spotkań z kontrahentami, współpracownikami, podczas rozpoczynania pracy w nowym zespole itp. Umiejętność autoprezentacji jest przydatna zarówno w życiu biznesowym, jak i prywatnym, gdy nawiązujemy nowe znajomości czy budujemy trwałe relacje. Jest to sposób, w jaki poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne, komunikujemy na zewnątrz, kim jesteśmy albo jak chcielibyśmy być postrzegani.

+ Cele szkolenia z autoprezentacji
 • Poznanie metod przygotowania się do wystąpienia publicznego i/lub prezentacji
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu autoprezentacji i wystąpień
 • Zdobycie informacji na temat najnowszych standardów obowiązujących w obszarze autoprezentacji
 • Wzbogacenie własnego warsztatu pracy
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Trening najbardziej przydatnych umiejętności związanych z prezentacją
 • Poznanie zasad kompozycji własnego wizerunku i stroju biznesowego
+ Korzyści ze szkolenia z autoprezentacji

DLA PRACODAWCY

 • wysoka jakość prowadzenia prezentacji przez pracowników
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez umiejętności autoprezentacyjne zespołu
 • wzrost efektywności i efektowności prezentacji
 • podniesienie umiejętności prezentowania siebie jako pracownika, co ma wpływ na pozostałych pracowników

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • umiejętność kontroli autoprezentacji
 • budowanie profesjonalnego wizerunku swojej osoby i odpowiednich relacji z rozmówcami
 • zdolność przekonywania innych do własnego zdania i skutecznej argumentacji
 • umiejętność asertywnej obrony własnego zdania i praw, a także przyjmowania uzasadnionej krytyki
 • zdolność konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej