Asertywność

Człowiek nieraz doświadcza uczucia przymusu, by w pewnych sytuacjach zachować się w sposób inny niżby chciał i zwykle się zachował. Przewidując negatywną reakcję otoczenia, rezygnuje z naturalności i dostosowuje się do reszty. W takich chwilach najlepszą obroną jest asertywność, która pozwala na otwarte mówienie i egzekwowanie potrzeb własnych i biznesowych z uwzględnieniem interesów innych.

 

Poruszane na szkoleniu zagadnienia dotyczą komunikacji z zachowaniem własnych poglądów, odczuć i prawa do powiedzenia „nie”.

W psychologii pojęcie asertywności opisuje się jako posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie okazywanie emocji i postaw w sposób pozbawiony agresji, nienaruszający praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych. Osobą asertywną nazywamy osobę o jasno określonym celu, potrafiącą kontrolować własne emocje, nie poddającą się łatwo manipulacjom i naciskom emocjonalnym osób trzecich.

 

Asertywność, wbrew powszechnej opinii, nie oznacza ignorowania emocji i dążeń innych ludzi. Jest to umiejętność realizowania założonych celów na przekór negatywnym naciskom ze strony otoczenia, racjonalna dbałość o własne interesy z uwzględnieniem interesów innych. Obok empatii asertywność jest podstawową umiejętnością wchodzącą w skład inteligencji emocjonalnej.

 • Przekazanie wiedzy na temat zachowania i postawy asertywnej
 • Przećwiczenie technik wzmacniających zachowanie asertywne
 • Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do asertywnego sposobu zachowania
 • Uczciwe wyrażanie swoich próśb, opinii, postaw

DLA PRACODAWCY

 • uczciwe wyrażanie emocji, opinii, próśb w zespole
 • otwarta komunikacja pomiędzy pracownikami a szefem
 • wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości członków zespołu
 • spadek liczby konfliktów

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność zachowywania się w zgodzie ze sobą
 • umiejętność precyzyjnego komunikowania swoich postaw, opinii, uczuć w harmonii z otoczeniem
 • wzrost pewności siebie i otwartości
 • umiejętność zamiany krytyki na użyteczną informację zwrotną
 • unikanie konfliktów i umiejętność budowania pozytywnych relacji międzyludzkich opartych na zaufaniu i wyrażaniu własnych emocji
 • poznanie zasad obrony przed krytyką
 • umiejętność skutecznego argumentowania własnych poglądów
 • zdolność dopasowywania formy wypowiedzi do sytuacji i osoby
 • umiejętność kontrolowania stresu obniżającego poczucie własnej wartości
+ Czym jest asertywność

W psychologii pojęcie asertywności opisuje się jako posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie okazywanie emocji i postaw w sposób pozbawiony agresji, nienaruszający praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych. Osobą asertywną nazywamy osobę o jasno określonym celu, potrafiącą kontrolować własne emocje, nie poddającą się łatwo manipulacjom i naciskom emocjonalnym osób trzecich.

 

Asertywność, wbrew powszechnej opinii, nie oznacza ignorowania emocji i dążeń innych ludzi. Jest to umiejętność realizowania założonych celów na przekór negatywnym naciskom ze strony otoczenia, racjonalna dbałość o własne interesy z uwzględnieniem interesów innych. Obok empatii asertywność jest podstawową umiejętnością wchodzącą w skład inteligencji emocjonalnej.

+ Cele szkolenia z asertywności
 • Przekazanie wiedzy na temat zachowania i postawy asertywnej
 • Przećwiczenie technik wzmacniających zachowanie asertywne
 • Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do asertywnego sposobu zachowania
 • Uczciwe wyrażanie swoich próśb, opinii, postaw
+ Korzyści ze szkolenia z asertywności

DLA PRACODAWCY

 • uczciwe wyrażanie emocji, opinii, próśb w zespole
 • otwarta komunikacja pomiędzy pracownikami a szefem
 • wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości członków zespołu
 • spadek liczby konfliktów

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność zachowywania się w zgodzie ze sobą
 • umiejętność precyzyjnego komunikowania swoich postaw, opinii, uczuć w harmonii z otoczeniem
 • wzrost pewności siebie i otwartości
 • umiejętność zamiany krytyki na użyteczną informację zwrotną
 • unikanie konfliktów i umiejętność budowania pozytywnych relacji międzyludzkich opartych na zaufaniu i wyrażaniu własnych emocji
 • poznanie zasad obrony przed krytyką
 • umiejętność skutecznego argumentowania własnych poglądów
 • zdolność dopasowywania formy wypowiedzi do sytuacji i osoby
 • umiejętność kontrolowania stresu obniżającego poczucie własnej wartości