Rekrutacja

Rekrutacja i selekcja pracowników to dwa najważniejsze narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi. Istotne jest, aby kandydaci aplikujący na dane stanowisko mieli poczucie, że praca będzie ich pasją, będą do niej wracać z zaangażowaniem i czerpać z niej satysfakcję, a tym samym przyczynią się do wzmocnienia organizacji. Odpowiednio dobrany personel jest gwarancją sukcesu każdego przedsiębiorstwa.

 

Świadczone przez naszą firmę usługi doradztwa dostosowujemy do potrzeb każdego z Klientów oraz do specyfiki branży, którą reprezentują.

Rekrutacja to pierwszy etap pozyskania do firmy pracownika, której celem jest wyłonienie określonej liczby kandydatów, spośród których można będzie dokonać selekcji. Punkt wyjścia do rekrutacji stanowi analiza potrzeb i braki kadrowe w organizacji (zarówno dotyczące liczby, jak i kwalifikacji pracowników). Kolejne etapy pozyskania pracownika to podpisanie umowy o świadczenie pracy oraz adaptacja nowego pracownika.

 

Wyróżniamy dwa charaktery rekrutacji: szeroki i wąski. O rekrutacji szerokiej mówimy wówczas, gdy oferty są publikowane w gazetach, internecie i innych środkach przekazu docierających do masowego odbiorcy. Rekrutacja wąska polega na doprecyzowaniu oferty i skierowaniu jej do wyselekcjonowanej grupy odbiorczej, co wiąże się z większym nakładem finansowym.

 • Wysoka skuteczność działań, profesjonalny warsztat pracy
 • Elastyczność i indywidualne podejście do Klienta
 • Forma realizacji projektu dobrana ściśle do potrzeb Klienta – optymalizacja kosztów: Klient płaci tylko za to, czego realnie potrzebuje
 • Szczegółowy etap analizy potrzeb
 • Kompleksowa ocena kompetencji kandydata (wiedzy, doświadczenia, umiejętności) oraz określenie jego potencjału
 • Wykorzystanie autorskich narzędzi selekcji
 • Dobór pracowników z uwzględnieniem klimatu organizacji, zespołu, osoby bezpośredniego przełożonego
 • Dbałość o wizerunek Klienta – Employer Branding (działania w sieci, kontakt z kandydatem)
 • Prowadzenie projektów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i managerskie
+ Czym jest rekrutacja

Rekrutacja to pierwszy etap pozyskania do firmy pracownika, której celem jest wyłonienie określonej liczby kandydatów, spośród których można będzie dokonać selekcji. Punkt wyjścia do rekrutacji stanowi analiza potrzeb i braki kadrowe w organizacji (zarówno dotyczące liczby, jak i kwalifikacji pracowników). Kolejne etapy pozyskania pracownika to podpisanie umowy o świadczenie pracy oraz adaptacja nowego pracownika.

 

Wyróżniamy dwa charaktery rekrutacji: szeroki i wąski. O rekrutacji szerokiej mówimy wówczas, gdy oferty są publikowane w gazetach, internecie i innych środkach przekazu docierających do masowego odbiorcy. Rekrutacja wąska polega na doprecyzowaniu oferty i skierowaniu jej do wyselekcjonowanej grupy odbiorczej, co wiąże się z większym nakładem finansowym.

+ Dlaczego warto powierzyć realizację rekrutacji HSB?
 • Wysoka skuteczność działań, profesjonalny warsztat pracy
 • Elastyczność i indywidualne podejście do Klienta
 • Forma realizacji projektu dobrana ściśle do potrzeb Klienta – optymalizacja kosztów: Klient płaci tylko za to, czego realnie potrzebuje
 • Szczegółowy etap analizy potrzeb
 • Kompleksowa ocena kompetencji kandydata (wiedzy, doświadczenia, umiejętności) oraz określenie jego potencjału
 • Wykorzystanie autorskich narzędzi selekcji
 • Dobór pracowników z uwzględnieniem klimatu organizacji, zespołu, osoby bezpośredniego przełożonego
 • Dbałość o wizerunek Klienta – Employer Branding (działania w sieci, kontakt z kandydatem)
 • Prowadzenie projektów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i managerskie