Programy adaptacyjne

Strategie międzynarodowych korporacji co do formalnego podejścia i przestrzegania procedur dotyczą zarówno procesów biznesowych, jak i „życia wewnętrznego” firmy. Przykładem dobrych praktyk mogą być rozmaite programy stażowe, polegające na pozyskaniu najlepszych absolwentów renomowanych uczelni i zachęceniu ich do pozostania w organizacji. Sukces tego podejścia determinuje przestrzeganie uprzednio ustalonych procedur stopniowego wtajemniczania pracownika w firmę. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają opiekunowie nowych pracowników, mający rolę przewodników i mentorów, dbający o to, by każda z osób znała swój zakres obowiązków na kolejne dni. Dzięki nim nowy pracownik czuje się zaopiekowany od pierwszego dnia, szybko adaptuje się w nowych warunkach, pracuje wydajnie, nie popełnia wielu błędów, a tym samym jest mocno zmotywowany do pracy.

 

Firmom i organizacjom, które nie dysponują profesjonalnym programem adaptacyjnym, służymy kompleksową pomocą.

Adaptacja to ostatnia faza procesu wyboru pracowników polegająca na wprowadzeniu nowego pracownika do firmy/przedsiębiorstwa i wdrożeniu go do zadań. Głównym celem adaptacji jest możliwie najszybsze i jak najmniej chaotyczne włączenie nowych osób w strukturę organizacji poprzez przekazanie im wzorców zachowań, jakie będą od nich wymagane w przyszłości.

 

Prawidłowo przeprowadzony proces adaptacji pozwala nowemu pracownikowi na poznanie struktury i celów firmy, kultury organizacyjnej, zasad działania oraz zasad funkcjonowania systemu motywacyjnego. Nowy pracownik powinien poznać zakres obowiązków i oczekiwań, jakie ma wobec niego przełożony i kierownictwo oraz metody pracy i realizacji celów. Adaptacja przewiduje także przedstawienie nowej osoby pozostałym współpracownikom. Wszystkie te działania budują pozytywny wizerunek firmy w oczach pracownika (co może prowadzić do większej motywacji do pracy) oraz pozwalają mu osiągnąć wyższą efektywność w krótszym czasie.

 • Ułatwienie nowemu pracownikowi początkowych etapów pracy
 • Wykształcenie u nowego pracownika przyjaznej postawy wobec firmy/przedsiębiorstwa
 • Uzyskanie w jak najkrótszym czasie jak najbardziej efektywnych wyników pracy
 • Zminimalizowanie ryzyka szybkiego odejścia pracownika z organizacji

DLA PRACODAWCÓW

 • spójność standardów w procesie wdrażania nowych pracowników
 • ukształtowanie pozytywnych postaw pracowniczych
 • poprawa poziomu integracji pracowniczej oraz zwiększenie poczucia przynależności do firmy
 • poprawa atmosfery pracy i stosunków międzyludzkich
 • zwiększenie poziomu zadowolenia i motywacji pracowników
 • uzyskanie pełnej efektywności nowych pracowników w możliwie najkrótszym czasie
 • sondowanie potencjału i aspiracji pracowników
 • budowanie wizerunku firmy dbającej o pracowników oraz dzielącej się wiedzą

 

DLA PRACOWNIKÓW

 • sprawne wdrożenie i zapoznanie z zakresem obowiązków
 • zmniejszenie napięcia i stresu związanego z podjęciem nowej pracy
 • jasne zasady funkcjonowania w organizacji
 • podniesienie poziomu wydajności, jakości pracy i wyników ekonomicznych
+ Czym są programy adaptacyjne

Adaptacja to ostatnia faza procesu wyboru pracowników polegająca na wprowadzeniu nowego pracownika do firmy/przedsiębiorstwa i wdrożeniu go do zadań. Głównym celem adaptacji jest możliwie najszybsze i jak najmniej chaotyczne włączenie nowych osób w strukturę organizacji poprzez przekazanie im wzorców zachowań, jakie będą od nich wymagane w przyszłości.

 

Prawidłowo przeprowadzony proces adaptacji pozwala nowemu pracownikowi na poznanie struktury i celów firmy, kultury organizacyjnej, zasad działania oraz zasad funkcjonowania systemu motywacyjnego. Nowy pracownik powinien poznać zakres obowiązków i oczekiwań, jakie ma wobec niego przełożony i kierownictwo oraz metody pracy i realizacji celów. Adaptacja przewiduje także przedstawienie nowej osoby pozostałym współpracownikom. Wszystkie te działania budują pozytywny wizerunek firmy w oczach pracownika (co może prowadzić do większej motywacji do pracy) oraz pozwalają mu osiągnąć wyższą efektywność w krótszym czasie.

+ Cele programów adaptacyjnych
 • Ułatwienie nowemu pracownikowi początkowych etapów pracy
 • Wykształcenie u nowego pracownika przyjaznej postawy wobec firmy/przedsiębiorstwa
 • Uzyskanie w jak najkrótszym czasie jak najbardziej efektywnych wyników pracy
 • Zminimalizowanie ryzyka szybkiego odejścia pracownika z organizacji
+ Korzyści z wdrożenia programów adaptacyjnych

DLA PRACODAWCÓW

 • spójność standardów w procesie wdrażania nowych pracowników
 • ukształtowanie pozytywnych postaw pracowniczych
 • poprawa poziomu integracji pracowniczej oraz zwiększenie poczucia przynależności do firmy
 • poprawa atmosfery pracy i stosunków międzyludzkich
 • zwiększenie poziomu zadowolenia i motywacji pracowników
 • uzyskanie pełnej efektywności nowych pracowników w możliwie najkrótszym czasie
 • sondowanie potencjału i aspiracji pracowników
 • budowanie wizerunku firmy dbającej o pracowników oraz dzielącej się wiedzą

 

DLA PRACOWNIKÓW

 • sprawne wdrożenie i zapoznanie z zakresem obowiązków
 • zmniejszenie napięcia i stresu związanego z podjęciem nowej pracy
 • jasne zasady funkcjonowania w organizacji
 • podniesienie poziomu wydajności, jakości pracy i wyników ekonomicznych